Aktuelno

SKUPOVI, DOGAĐAJI, AKTIVNOSTI SAMKB U 2022.

Serbian association of corporate security managers

SAMKB tokom 2023. predsedava SEECSA

10. jan 2023.

SAMKB preuzela predsedavnjem Asocijacijom menažera korporativne bezbednosti Jugoistočne Evrope

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB), u Skopju je u utorak, 27.decembra 2022.godine i službeno preuzela jednogodišnje predsedavanje Asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti Jugoistočne Evrope (SEECSA).

secsa+E-

Navedena regionalna Asocijacija osnovana je početkom decembra 2018. godine u Zagrebu, čiji su osnovači bili nacionalne asocijacije menadžera korporativne bezbednosti Slovenije, Hrvatske, Srbije i Severne Makedonije. Svake godine regionalnom asocijacijom po unapred dogovorenom ključu predsedava druga država, ove godine je nakon Severne Makedonije, Slovenije i Hrvatske red ponovo došao i na Srbiju – koja je, podsetićemo, i prva predsedavala u godini osnivanja SEECSA. Sa pozicije presedavajućeg smatramo da je perspektiva Southeast Europe Corporate Security Association odlična, pogotovo u području profesionalnog usavršavanja menadžera korporativne bezbednosti, kao i razmena iskustva i informacija o trendovima kriminala, tehnologijama i alatima borbe protiv kriminala, kao i sajber bezbednosti te organizacije specijalističkih edukacija i međunarodnih konferencija.

Ovom prilikom Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti se zahvaljuje kolegi prof.dr Atanas Kozarevu, predsedniku Asocijacije menadžera bezbednosti Severne Makedonije na svim aktivnostima i izuzetnom predsedavanjem regionalnom Asocijacijom u prethodnoj godini i želim mu uspeh u daljem radu AKB Severne Makedonije.

SAMKB OBJAVLJUJE POZIV ZA SPECIJALISTIČKU OBUKU ZA MENADŽERE KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI

8. dec 2022.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB) u saradnji sa Poslovnom akademijom PKS organizuje sveobuhvatni program stručnog usavršavanja za sve profesionalce koji žele da steknu aktuelna znanja i unaprede veštine upravljanja korporativnom bezbednošću korišćenjem analitičkih podataka i predviđanja trendova.

Ovo je jedinstveni Seminar Asocijacije menadžera korporativne bezbednosti Jugoistočne Evrope (SEECSA) koji se po prvi put organizuje u Srbiji u partnerstvu sa Srpskom Asocijacijom Menadžera Korporativne Bezbednosti (SAMKB) i Poslovne Akademije PKS

Polaznici ovog jedinstvenog  programa edukacije u trajanju od 64 nastavnih časova, moći će usvojiti znanja i kompetencije u osam ključnih područija korporativne bezbednosti:

Modul 1: Arhitektura korporativne bezbednosti – doc.dr Darija Ivandić Vidović– 10.02.2023.

Modul 2: Analiza i upravljanje rizicima – Prof. dr Zoran Keković -24.02.2023.

Modul 3: Upravljačke funkcije menadžera korporativne bezbednosti – Prof. dr Dane Subašić – 10.03.2023.

Modul 4: Krizni menadžment – Prof. dr Želimir Kešetović -24.03.2023.

Modul 5: Upravljanje devijantnim ponašanjem na radnom mestu i interne korporativne istrage –Prof. dr Irena Cajner Mraović – 07.04.2023.

Modul 6: Poslovno-obaveštajna delatnost – Prof. dr Dragan Trivan – 21.04.2023.

Modul 7: Leadership i coaching u korporativnoj bezbednosti – Prof. Dr Željko Mojsilović – 12.05.2023.

Modul 8: Informaciona i informatička bezbednost – Doc. dr Goran Matić – 26.05.2023.

SAMKB-Nova

 

Nastava počinje 10.02. 2022. godine u prostorijama PKS, Kneza Miloša 12, Beograd, sala na međuspratu

Prijavljivanje za obuku vrši se preko Poslovne akademije PKS na  tel: (+381 ) 011/33 04 570 ili na mejlove: marija.boskovic@pks.rs  i/ili  akademija@akademijapks.rs

Prijavni list možete naći i prijaviti se On-line preko sledećeg linka:

https://aplikacije.pks.rs/Aplikacije/EdukacijaDetails.aspx?sifra=3550&rb=5672

Više o navedenoj obuci možete se informisati preko linka: https://akademijapks.rs/kursevi/specijalisticka-obuka-za-menadzere-korporativne-bezbednosti/

Preuzmite PDF >> ProgramObuke      

Dani korporativne bezbednosti 2022 Beograd. Završena 8. Međunarodna stručna konferencija S.A.M.K.B.

5. dec 2022.

01.12.2022 održana je 8. Međunarodna konferencija „Korporativna bezbednost u Republici Srbiji 2022“, a u organizaciji Srpske Asocijacije Menadžera Korporativne Bezbednosti (SAMKB) i u saradnji sa Asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti Jugoistočne evrope (SEECSA).

Cilj ove konferencije bio je da se pokrenu važna strateška pitanja o bezbednosti javnog i privatnog sektora u Republici Srbiji i zemljama regiona, kao i da se razmene iskustva i dobre prakse između zemalja koje se nalaze u našem neposredom okruženju, a čija iskustva i jesu najrelevantnija za domaću industriju korporativne bezbednosti.

Skup na kojem su razmenjena iskustva i prezentovani primeri dobre prakse okupio je menadžere korporativne bezbjednosti iz javnog i privatnog sektora Srbije i zemalja regiona. Ispred organizatora Konferencije, predsednik stručnog Saveta SAMKB-a Prof.dr Goran Matić u uvodnom delu se osvrnuo na važnost regionalnog povezivanja struke kroz postojeću Asocijaciju SEECSA-e (Southeast Europe Corporate Security Association), koju čine udruženja iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Severne Makedonije, sa sedištem u Zagrebu.

Upravo tom krovnom Asocijacijom tokom naredne godine će presedavati prof. Trivan, predsednik SAMKB, kada će ga zameniti prof.dr Atanasa Kozareva, predsednika Asocijacije za korporativnu bezbednost,S.Makedonije koji je predsedavao tokom 2022.godine.

U Beogradu su prisustvovali Prof.dr Denis Čaleta, predsednik slovenačkog Instituta za korporativne studije, te Prof.dr Atanas Kozarev,predsednik Asocijacije za korporativnu bezbednost Severne Makedonije, koji su se u svojim izlaganjima dotakli aktuelnosti korporativne bezbednosti u zemljama JIE.

Korporativna bezbednost predstavlja meru zaštite biznisa i preduzetništva, što je dalje lančano od izuzetnog značaja za širu društvenu zajednicu, jer je upravno biznis sektor taj koji je glavni poketač socio-ekonomskog prosperiteta jedne zemlje. U modernom društvu, u kome se nalazimo, korporativna bezbednost zauzima centralno mesto kada je tema bezbednosti u pitanju.

SAMKB-Nova

Na početku Konferencije ispred MUP-a učesnicima skupa se obratio g-din Bojan Tomić, pomoćnik načelnika Sektora za vanredne siutacije koji je pozdravio sve prisutne učesnike i goste Konferencije u svoje ime i u ime ministra policije R.Srbije i naveo da je ovo dobar primer saradnje privatnog sektora korporativne bezbednosti i javnog sektora bezbednosti.

U nastavku g-din Tomić održao je prezentaciju na temu: ‘’Zaštita kritične infrastrukture – novine u pravnoj regulativi’’ gde su se učesnici Konferencije upoznali šta je sve do sada urađeno po ovoj temi kod nas i šta nas očekuje u narednom periodu. Prema rečima g-dina Tomića, put do normativnog okvira definisan je u Akcionom planu za pregovaračko poglavlјe 24 „Pravda, sloboda i bezbednost“, potpoglavlјe 7 „Borba protiv terorizma“, nosilac ove aktivnosti je Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je imao obavezu da istraži najbolјe evropske prakse, izradi analizu stanja (gap analizu) i predloži formiranje međuresorne radne grupe, koja će Vladi Srbije predložiti zakonski okvir u oblasti identifikacije, određivanja i zaštite kritične infrastrukture.

Zadatak je bio izrada normativnog okvira u skladu sa direktivom 2008/114/ES. Sektori u kojima se vrši identifikacija i određivanje kritične infrastrukture jesu: 1) energetika; 2) saobraćaj; 3) snabdevanje vodom i hranom; 4) zdravstvo; 5) finansije; 6) telekomunikacione i informacione tehnologije; 7) zaštita životne sredine i 8) funkcionisanje državnih organa.

Zakon o kritičnoj infrastrukturi predvideo je deo koji se odnosi i na Bezbedonosno-operativni plan za upravlјanje rizikom u kome je bezbednosni plan operatora za upravlјanje rizikom dokument kojim se utvrđuju mere smanjenja rizika, definišu odgovornosti i određuju dužnosti, te uspostavlјa okvir za postupanje u cilјu otklanjanja, odnosno smanjenja posledica bezbednosnih pretnji definisanih u analizi rizika, koja je sastavni deo plana. Metodologiju, načinu izrade i sadržaju Bezbednosnog plana operatora za upravlјanje rizikom donosi Ministar.

Operatori kritične infrastrukture moraju imati oficira za vezu, odnosno lice koje služi kao kontakt između operatora i Centra, koje obezbeđuje stalnu kontrolu rizika i pretnji, obaveštava o promenama u odnosu na kritičnu infrastrukturu, obaveštava Ministarstvo o evaluaciji rizika, pretnji i ranjivosti, koordinira Bezbednosnim planom operatora, vrši testiranja kroz vežbe i druge aktivnosti predviđene planom i obavlјa sve druge poslove vezane za kritičnu infrastrukturu, napomenuo je g-din Tomić.

G-din prof.dr Goran Matić je pozdravio sve pristne i u ime predsednika SAMKB prof.dr Dragana Trivana koji ovog puta iz objektivnih razloga nije moga da bude sa nama i istakao da će Asocijacija i u narednom periodu biti dobar partner sektoru javne bezbednosti kada se budu donosili zakonski i podzakonski akti koji se tiču poslova struka menadžera korporativne bezebednosti u kompanijama.

U nastavku g-din Matić je održao prezentaciju na temu: ‘‘Obrada i zaštita podataka u kritičnoj infrastrukturi‘‘ i napomeno član 3 Zakona o kritičnoj infrastrukturi u kome se definiše, ‘‘načelo razmene podataka i informacija i zaštite podataka – operatori, nadležni organi i organizacije, građani i drugi subjekti dužni su da blagovremeno i kontinuirano razmenjuju potrebne podatke i informacije istovremeno štiteći podatke vezane za kritičnu infrastrukturu, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita tajnih podataka‘‘.

SAMKB-Nova

Zatim je g-din Matić najavio je i predstojeći program edukacije Menadžera korporativne bezbednosti u Republici Srbiji, koji Srpska Asocijacija Menadžera Korporativne Bezbednosti u saradnji sa Poslovnom akademijom Privredne komore Srbije organizuje sveobuhvatni program stručnog usavršavanja menadžera korporativne bezbednosti koji žele da steknu aktuelna znanja i unaprede veštine upravljanja korporativnom bezbednošću.

Tokom Konferencije ove godine nije bilo tradicionalne dodele godišnjih nagrada SAMKB, jer su odlukom Izvršnog odbora SAMKB svi menadžeri korporativne bezbednosti iz kompanija u Srbiji u neku ruku pobednici i zaslužni što su očuvali svoje kompanije uzimajući u obzir pandemiju poslednje dve godine izazvane Covid 19 i dešavanjima i krizom u Ukrajini.

Ovo je ujedno bila lepa prilika gde je SAMKB dodelila plakete pojedincima i kompanijama za izuzetan doprinos podršci i realizaciji 8.Međunarodne konferencije “Dani Korporativne bezbednosti 2022“ i razvoju korporativne bezbednosti u Republici Srbiji za 2022/2023.godinu, a pomenute plakete su primili g-din Bojan Tomić, pomočnik Načelnika Sektora za vanredne situacije MUP Republike Srbije, prof.dr Atanas Kozarev, predsednik Asocijaicje za korporativnu bezbednost S.Makedonije i predstavnici kompanija Hikvision Adriatic doo, Antenall doo i CP Security Group.

Zahvalnice kompanijama koje su pomogle realizaciju ovog skupa uručne su predstavnicima kompanijama: Vatreks Rescue doo, Protekla plus doo, MPC Propreties, Reisswolf Serbia, Gosi international doo i Vinarija Aleksić.

Učesnici Konferencije, takođe su imali priliku da bolje upoznaju sponzore naše ovogodišnje Konferencije kroz njihovo izlaganje na štandovima kao i kroz prezentacije izvršene na Konferenciji sa ciljem da se bolje upoznaju sa njihovim proizvodima i rešenjima koja su tom prilikom bila prezentovana.

Na samom kraju Konferencije održana je i dodela izvlačenja nagrada prijatelja i sponzora Konferencije i tom prilikom je podeljeno oko 30 nagrada koju je organizovala Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti u saradnji sa našim sponzorima i prijateljima Konferencije.

8. medjunarodna konferencija SAMKB, 01.12.22. hotel Metropol Palace, Beograd

11. nov 2022.

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na 8. Međunarodnu stručnu konferenciju “Dani Korporativne bezbednosti 2022“, koja će se održati u četvrtak 01. decembra 2022.godine u hotelu Metropol Palace u Beogradu. Organizatori ovogodišnje Konferencije su Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti, u saradnji sa Asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti Jugoistočne evrope (SEECSA).

Pozivamo Vas da rezervišete svoje mesto i budite deo izuzetnog poslovnog događaja koji će vam dati nove podsticaje za budući profesionalni razvoj, kao i da ostvarite nove kontakte i razmenite svoja iskustva sa kolegama iz zemlje i regiona.

Kotizacija za članove SAMKB iznosi 5.000,00 RSD, dok je za ostale zainteresovane učesnike Konferencije kotizacija 9.000,00 RSD i ona obuhvata predviđene kafe-pauze, ručak i radne materijale na Konferenciji.

U prilogu Vam dostavljamo materijal za Konferenciju koji možete preuzeti. Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo vas obratite se Srpskoj asocijaciji menadžera korporativne bezbednosti, kontakt: Vladimir Vuksanović, sekretar SAMKB email: office@korporativnabezbednost.rs

Download PDF dokumenata:

P O Z I V        P R O G R A M        P R I J A V A      

Završen 13. međunarodni skup menadžera bezbednosti

02. jun 2022.

Održani dani korporativne bezbednosti 2022. u Sloveniji

Ovogodišnja 13. Međunarodna stručna konferencija ’’Days of Corporate Security’’ u organizaciji Instituta za korporativne bezbednosne studije iz Ljubljane i Asocijacije menadžera korporativne bezbednosti Jugoistočne Evrope SEECSA, održana je u periodu od 31. maja do 1. juna 2022. godine u Brdu kod Kranja. Kao deo ove Konferencije održana je i tradicionalna dodela nagrada u oblasti bezbednosti za 2021. ’’Slovenian Grand Security Award’’ .

Tradicionalno, u uvodnom delu Konferencije su uručene godišnje nagrade za dostignuća u oblasti korporativne bezbednosti za 2021. godinu.

Konferencija je okupila više od 200 slovenačkih i stranih stručnjaka iz oblasti upravljanja procesima korporativne bezbednosti u organizacijama, top menadžera u oblasti kritične infrastrukture, menadžera bezbednosti, menadžera informacione bezbednosti, menadžera zaštite podataka, upravljačkih struktura u preduzećima i organizacijama javne uprave i druge javne stručnjake za bezbednost, koji su imali priliku da nakon dužeg vremena, da se susretnu i razmene iskustva i dobre prakse iz ove stručne oblasti.

Ispred Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti učešće na Konferecniji su uzeli predstavnici rukovodstva SAMKB, koju je predvodio prof. dr Dragan Trivan, g. Dejan Pavlović, predsednik IO Asocijacie i g. Vladimir Vuksanović, sekretar Asocijacije. Ovo je ujedno bila prilika da se ponovo vidimo sa kolegama iz Regiona i da uspostavimo nove kontakte i razmenimo nova iskustva sa kolegama iz Asocijacije menadžera korporativne bezbednosti Slovenije.

Dani korporativne bezbednosti u Kranju

15. maj 2022.

13. Međunarodna konferencija menadžera bezbednosti Slovenije

Održaće se od 31. maja do 1. juna 2022.

Obaveštavamo uvažene članove SAMKB, da će se u organizaciji Instituta za korporativne bezbednosne studije iz Ljubljane, u periodu od 31. maja do 1. juna 2022. godine organizovati 13. Međunarodnu konferenciju Days of Corporate Security. Kao deo ove Konferencije održaće ce tradicionalna dodela nagrada u oblasti bezbednosti za 2021. ’’Slovenian Grand Security Award’’ .

Konferencija će okupiti više od 200 slovenačkih i stranih stručnjaka iz oblasti upravljanja procesima korporativne bezbednosti u organizacijama, top menadžera u oblasti kritične infrastrukture, menadžera bezbednosti, menadžera informacione bezbednosti, menadžera zaštite podataka, upravljačkih struktura u preduzećima i organizacijama javne uprave i druge javne stručnjake za bezbednost, gde će učesnici imati priliku da uspostavi nove kontakte i razmena iskustva iz ove stručne oblasti.

Manifestacija će se održati u prijatnom ambijentu Kongresnog Centra Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj.

Za članove Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti naše kolege iz partnerske Asocijacije iz Ljubljane i ove godine odobrili su popust od 20% na kotizaciju za prijavu na konferenciju, koja uključuje: (konferencijski materijali; magazin »Korporativna varnost« (29. izdanje) i naknadni on-line pristup predavanjima, koja će se snimati.) Iskoristite povoljno ponude smeštaja, koje su pripremljene samo za učesnike konferencije u hotelu Brdo (više informacija na aljosa.kan@ics-institut.si). 

Za detaljnije informacija oko programa i prijave molimo vas da posetite web-stranicu Instituta za korporativne sigurnosne studije – ICS Ljubljana ( www.ics-institut.com). Ukoliko imate dodatnih pitanja možete se obratiti organizatoru Konferencije ICS Ljubljana na tel. broj +386 31 312 819, +386 31 358 502 ili poslati e-mail na info@ics-institut.si

Pozivamo sve članove SAMKB da preuzmu PDF dokument o detaljima organizacije ovog događaja:

DOC-PDF

2022 Opatija - Hrvatski dani sigurnosti

01. okt 2022.

Učešće Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti na konferenciji u Opatiji

U opatijskom hotelu Royal od 28. do 30. septembra 2022. god održana je trodnevna konferencija Hrvatski dani sigurnosti 2022, pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, gde se okupilo više od 200 učesnika.

Tema ovogodišnje trodnevne konferencije bila je  ‘’Novi pogled na bezbednost’’ i ovo je bila prilika da se čuju dobra predavanja, raspravlja i druži se sa vodećim domaćim i svetskim menadžerima bezbednosti. Isto tako, bilo je reči o izazovima u struci, panel diskusijama, primera dobrih praksi, promocija knjiga i pregršt edukativnih prezentacija o najnovijim rešenjima upravljanja rizicima, informativnoj i sajber sigurnosti.

Na poziv partnerske organizacije Hrvatske udruge menadžera sigurnosti-HUMS, učešće u radu ovogodišnje Konferencije su uzeli i predstavnici Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti prof. dr Dragan Trivan, predsednik Asocijacije i Srđan Bulatović, član SAMKB.

Uvodnu reč okupljenima je uputio Alen Ostojić, predsednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, koji je naglasio  kako je bezbednost izložena cyber napadima, terorizmu, zdravstvenim krizama, prekidima lancima snabdevanja, razbojništvima, prevarama, korupciji, radikalizaciji i drugim izazovima te je zbog toga postala izuzetno važan segment i na nacionalnoj i na korporativnoj nivou. “U ovo vreme velikih previranja još je važnije okupiti se kao zajednica profesionalaca bezbednosti kako bismo istražili najnovija stanja i preporuke, razmenili nove ideje i najbolje prakse izgradnje korporativne bezbednosti”, istakao je Alen Ostojić, predsednik HUMS-a.

Prof. dr sc. Vlatko Cvrtila, rektor sveučilišta VERN Zagreb i predsednik Znanstvenog saveta HUMS-a, u svom izlaganju “Globalna sigurnost i novi svetski poredak” napomenuo je izazove savremenog sveta poslednjih godina i smatra da smo u vremenima političke i ekonomske neizvesnosti te da je identifikacia geopolitičkih rizika prioritet i poslovnog sektora, jer se odražavaju kroz probleme sa energentima, porastom cena, pitanjem dostupnosti strateških resursa, krizom hrane i slično.

Na konferenciji je ujedno i predstavljena i knjiga  “Obaveštajna analitika – primena u nacionalnoj i korporativnoj bezbednosti”, autora Roberta Kopala i Darije Korkut, u izdanju Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj te Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Završen 13. međunarodni skup menadžera bezbednosti

02. jun 2022.

Održani dani korporativne bezbednosti 2022. u Sloveniji

Ovogodišnja 13. Međunarodna stručna konferencija ’’Days of Corporate Security’’ u organizaciji Instituta za korporativne bezbednosne studije iz Ljubljane i Asocijacije menadžera korporativne bezbednosti Jugoistočne Evrope SEECSA, održana je u periodu od 31. maja do 1. juna 2022. godine u Brdu kod Kranja. Kao deo ove Konferencije održana je i tradicionalna dodela nagrada u oblasti bezbednosti za 2021. ’’Slovenian Grand Security Award’’ .

Tradicionalno, u uvodnom delu Konferencije su uručene godišnje nagrade za dostignuća u oblasti korporativne bezbednosti za 2021. godinu.

Konferencija je okupila više od 200 slovenačkih i stranih stručnjaka iz oblasti upravljanja procesima korporativne bezbednosti u organizacijama, top menadžera u oblasti kritične infrastrukture, menadžera bezbednosti, menadžera informacione bezbednosti, menadžera zaštite podataka, upravljačkih struktura u preduzećima i organizacijama javne uprave i druge javne stručnjake za bezbednost, koji su imali priliku da nakon dužeg vremena, da se susretnu i razmene iskustva i dobre prakse iz ove stručne oblasti.

Ispred Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti učešće na Konferecniji su uzeli predstavnici rukovodstva SAMKB, koju je predvodio prof. dr Dragan Trivan, g. Dejan Pavlović, predsednik IO Asocijacie i g. Vladimir Vuksanović, sekretar Asocijacije. Ovo je ujedno bila prilika da se ponovo vidimo sa kolegama iz Regiona i da uspostavimo nove kontakte i razmenimo nova iskustva sa kolegama iz Asocijacije menadžera korporativne bezbednosti Slovenije.

Dani korporativne bezbednosti u Kranju

15. maj 2022.

13. Međunarodna konferencija menadžera bezbednosti Slovenije

Održaće se od 31. maja do 1. juna 2022.

Obaveštavamo uvažene članove SAMKB, da će se u organizaciji Instituta za korporativne bezbednosne studije iz Ljubljane, u periodu od 31. maja do 1. juna 2022. godine organizovati 13. Međunarodnu konferenciju Days of Corporate Security. Kao deo ove Konferencije održaće ce tradicionalna dodela nagrada u oblasti bezbednosti za 2021. ’’Slovenian Grand Security Award’’ .

Konferencija će okupiti više od 200 slovenačkih i stranih stručnjaka iz oblasti upravljanja procesima korporativne bezbednosti u organizacijama, top menadžera u oblasti kritične infrastrukture, menadžera bezbednosti, menadžera informacione bezbednosti, menadžera zaštite podataka, upravljačkih struktura u preduzećima i organizacijama javne uprave i druge javne stručnjake za bezbednost, gde će učesnici imati priliku da uspostavi nove kontakte i razmena iskustva iz ove stručne oblasti.

Manifestacija će se održati u prijatnom ambijentu Kongresnog Centra Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj.

Za članove Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti naše kolege iz partnerske Asocijacije iz Ljubljane i ove godine odobrili su popust od 20% na kotizaciju za prijavu na konferenciju, koja uključuje: (konferencijski materijali; magazin »Korporativna varnost« (29. izdanje) i naknadni on-line pristup predavanjima, koja će se snimati.) Iskoristite povoljno ponude smeštaja, koje su pripremljene samo za učesnike konferencije u hotelu Brdo (više informacija na aljosa.kan@ics-institut.si). 

Za detaljnije informacija oko programa i prijave molimo vas da posetite web-stranicu Instituta za korporativne sigurnosne studije – ICS Ljubljana ( www.ics-institut.com). Ukoliko imate dodatnih pitanja možete se obratiti organizatoru Konferencije ICS Ljubljana na tel. broj +386 31 312 819, +386 31 358 502 ili poslati e-mail na info@ics-institut.si

Pozivamo sve članove SAMKB da preuzmu PDF dokument o detaljima organizacije ovog događaja:

DOC-PDF