Aktuelno

SKUPOVI, DOGAĐAJI, AKTIVNOSTI SAMKB U 2023.

Serbian association of corporate security managers

4. modul kompletiran, tema: Krizni Menadžment

25. mar 2023.

50% specijalističke obuke za menadžere korporativne bezbednosti

Tematika 4. modula je privukla pažnju stručne javnosti jer su pored polaznika celog programa obuke, izlaganje pratile i kolege posebno opredeljene samo za modul o Kriznom Menadžmentu. Predavanje je održao prof. dr Želimir Kešetović, redovni profesor Fakulteta bezbednosti u Beogradu i vodeći stručnjak u Srbiji i regionu u oblasti kriznog menadžmenta.

Upravljačke funkcije menadžera korporativne bezbednosti

12. mar 2023.

Uspešno realizovan i 3. modul obuke

Srpska Asocijacija Menadžera Korporativne Bezbednosti (SAMKB) u saradnji sa Poslovnom akademijom PKS, dana 10. marta 2023. godine realizovala je treći Modul u okviru specijalističke obuke menadžera korporativne bezbednosti.

Sa zadatkom unapređenja stručnog, privrednog i društvenog statusa bezbednosne struke i menadžera korporativne bezbednosti, polaznicima se nudi vrhunska edukacija u okviru osam ključnih područja korporativne bezbednosti.

Želimo da istaknemo i da je i za ovaj treći modul pod nazivom Upravljačke funkcije menadžera korporativne bezbednosti pokazano veliko interesovanje stručne javnosti prema ovogodišnjem programu specijalističke obuke za menadžere korporativne bezbednosti i isti je uspešno realizovan, okupivši preko 24 polaznika iz najvećih srpskih poslovnih sistema.

Sadržaj rada menadžera korporativne bezbednosti

Predavač trećeg Modula bio je prof. dr Dane Subašić, redovni profesor na Kriminalističko-Policijskom univerzitetu u Republici Srbji i nastavnik na predmetima: Organizacija i poslovi policije; Teorija rizika; Menadžment u policiji; Upravlјanje bezbednosnim organizacionim sistemima i dr.

Neke od tema koje su bile obrađene kroz ovaj treći od planiranih osam modula, obuhvatio je sledeće tema: planiranje kao sadržaj rada menadžera korporativne bezbednosti; organizovanje kao sadržaj rada menadžera korporativne bezbednosti; vođenje i kontrola kao sadržaj rada menadžera korporativne bezbednosti.

U narednom periodu sve do kraja maja, polaznike očekuje još 5 modula na kojima će zajedno sa predavačima, iskusnim stručnjacima iz zemlјe i regiona, proći preostale teme koje pokrivaju područje rada zaposlenih u oblasti korporativne bezbednosti.

Regionalna saradnja: Republika Severna Makedonija

06. mar 2023.

Predsednik Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti i ujedno ove godine predsedavjući Asocijacije za korporativnu bezbednost Jugoistočne Evrope, prof.dr Dragan Trivan, dana 01.03.2023 učestvovao je na sednici Skupštine makedonske asocijacije za korporativnu bezbednost, gde je dao naznake i predloge za dalji rad i aktivnosti ove asocijacije u sklopu Asocijacije za korporativnu sigurnost Jugoistočne Evrope.

Istog dana, kao poseban gost, obratio se na promociji članice makedonske asocijacije, kompanije ‘’Premium Safety Solution’’ u Skoplјu – prve kompanije na makedonskom tržištu koja nudi savremen integralni koncept za sva bezbednosna rešenja na jednom mestu. Promocija je izazvala veliko interesovanje, skupu je prisustvovalo više od 220 posetilaca, članova Asocijacije menadžera korporativne bezbednosti Severne Makedonije, predstavnika Ministarstva za rad i socijalnu politiku Makedonije, Direkcije za zaštitu i spašavanje, predstavnici univerziteta, poslovne zajednice i medija.

Prof. Trivan u obraćanju je naveo da integralni pristup svih bezbednosnih funkcija na jednom mestu predstavlja trend koji je već prisutan u razvijenim zemljama Evropske Unije, dok je na našim prostorima to još uvek u razvoju. Prisutne je pozdravio u ime kolega iz srpske asocijacije i prezentovao aktivnosti Asocijacije menadžera KB jugoistočne Evrope.

U prilogu je izjava koju je ovom prilikom Trivan dao za makedonske medije  Sloboden Pečat  ,  Vo Centar

Uručena godišnja nagrada SAMKB za najbolju knjigu iz oblasti korporativne bezbednosti za 2019/2020 godinu prof.dr Zoranu Kekoviću

28. feb 2023.

Imajuću u vidu ranije nastalu Covid pandemiju kao i da u tom periodu strukovna Asocijacija menadžera korporativne bezbednosti nije bila u prilici da održi svoju 7.Međunarodnu stručnu konferenciju ‘’Dani korporativne bezbednosti u Srbiji 2020’’, današnji drugi model bila je dobra prilika da predsednik SAMKB prof.dr Dragan Trivan uruči godišnju nagradu SAMKB jednom od autora nagrađene knjige prof.Kekoviću.

Naime tokom 2020.godine trebalo je da se održi 7.Međunarodna stručna konferencija SAMKB na kojoj je bilo planirano da se tokom Konferencije dodele i tradicionalne godišnje nagrade SAMKB za 2018/2019.godinu u sledećim kategorijama: najbolja kompanija, najbolji menadžer korporativne bezbednosti, najbolja knjiga u oblasti korporativne bezbednosti.

Za tu priliku stručni žiri Asocijacije doneo je odluku da se godišnja nagrada za najbolju knjigu iz oblasti korporativne bezbednosti u 2019/2020. godini, ide Centru za analizu rizika i upravljanje krizama (CARUK-) “Kriza KOVID-19: od menadžerske teorije do prakse’’ – koju je priredio prof.dr Zoran Keković.

Knjiga „Kriza KOVID-19: od menadžerske teorije do prakse“ omogućava sveobuhvatan prikaz iskustva iz nastave i najbolje domaće i svetske literature u ovoj oblasti. Ona predstavlja značajan doprinos utemeljenju oblasti korporativne bezbednosti u postojećim studijskim programima bezbednosti u Republici Srbiji.

Navedena stručna literatura će, pre svega pomoći studentima, budućim menadžerima bezbednosti, da dobiju zaokružena znanja potrebna za donošenje odgovrajućih odluka sa ciljem da se eleminiše ili smanji mogućnost nastanka rizika i pretnji.

Održan 2. modul specijalističke obuke menadžera korporativne bezbednosti

25. feb 2023.

Srpska Asocijacija Menadžera Korporativne Bezbednosti (SAMKB) zajedno sa Poslovnom akademijom PKS, dana 24. februara 2023.godine realizovala je drugi Modul u okviru specijalističke obuke menadžera korporativne bezbednosti. Sa zadatkom unapređenja stručnog, privrednog i društvenog statusa bezbednosne struke i menadžera korporativne bezbednosti, polaznicima se nudi vrhunska edukacija u okviru osam ključnih područja korporativne bezbednosti.

Možemo istaći i da je i ovaj drugi modul pod nazivom ‘’Analiza i upravljanje rizicima’’pokazao veliko interesovanje stručne javnosti prema programu specijalističke obuke za menadžere korporativne bezbednosti i isti je uspešno je realizovan, okupivši preko 24 polaznika iz najvećih srpskih poslovnih sistema.

Analiza i upravljanje rizicima

Predavač drugog Modula bio je prof. dr Zoran Keković, osnivač i predsednik UO CARUK-a. Prof. Keković je redovni professor Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu i nastavnik na predmetima: Sistemi bezbednosti i Korporativna bezbednost.

Neke od tema koje su bila obrađene kroz ovaj drugi modul od planiranih osam obuhvatio je sledeće tema: Upravlјanje rizikom: koncept i pojam; Propisi i međunarodni standardi za upravlјanje rizikom; Proces upravlјanja rizikom; Procena rizika: metodologija procene rizika; Klјučne tehnike za procenu rizika I sistemski pristup i praksa u procesu upravlјanja rizicima.

U narednom periodu sve do kraja maja, polaznike očekuje još šest modula na kojima će zajedno sa predavačima, iskusnim stručnjacima iz zemlјe i regiona, proći sve teme koje pokrivaju područje rada zaposlenih u oblasti korporativne bezbednosti.

Počela specijalistička obuka menadžera korporativne bezbednosti

11. feb 2023.

Predavanja za specijalističku obuku podeljena u 8 modula

Srpska Asocijacija Menadžera Korporativne Bezbednosti (SAMKB) zajedno sa Poslovnom akademijom PKS, započela je dugo najavljivan sveobuhvatni program stručnog usavršavanja za sve profesionalce koji žele da steknu aktuelna znanja i unaprede veštine upravljanja korporativnom bezbednošću korišćenjem analitičkih podataka i predviđanja trendova.

Sa zadatkom unapređenja stručnog, privrednog i društvenog statusa bezbednosne struke i menadžera korporativne bezbednosti, polaznicima se nudi edukacija u okviru osam ključnih područja korporativne bezbednosti.

Ponosno ističemo da je 10. Februara 2023.godine uz veliko interesovanje stručne javnosti prema programu specijalističke obuke za menadžere korporativne bezbednosti uspešno realizovan prvi Modul pod nazivom ‘’Arhitektura korporativne bezbednosti’’, koji je okupio 23 polaznika iz najvećih srpskih poslovnih sistema.

SAMKB-Nova

Održan prvi modul – Arhitektura korporativne bezbednosti

Predavač prvog Modula bila je naš gost iz inostranstva doc. dr Darija Ivandić Vidović, članica uprave Infodom doo Zagreb i potpredsednica International Project management Association Hrvatska.

Neke od tema koje su bila obrađene kroz ovaj prvi modul od planiranih osam  obuhvatio je sledeće tema: procena zrelosti KB organizacije; Strategija preduzeća; Izrada strategije korporativne bezbednosti;  Upravlјanje poslovnim procesima korporativne bezbednosti; Uspostavlјanje i pozicioniranje korporativne bezbednosti; Klјučna načela za uspostavlјanje efikasne korporativne bezbednosti I prednosti KB/procena zrelosti KB organizacije su teme sa kojima su se  upoznali učesnici tokom prvog modula.

Ovo je istorijski momentat organizovanja prve ovakve obuke u Republici Srbiji i sigurni smo da će i preostali moduli , kao i celokupna edukacija naići na veliko interesovanje stručne javnosti i da ćemo kao strukovna Asocijacija menadžera korporativne bezbednosti u Republici Srbiji na pravi način približiti značaj I funkciju korporativne bezbednosti u privrednim društvima bilo privatnog ili javnog sektora.

SAMKB tokom 2023. predsedava SEECSA

10. jan 2023.

SAMKB preuzela predsedavnjem Asocijacijom menažera korporativne bezbednosti Jugoistočne Evrope

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB), u Skopju je u utorak, 27.decembra 2022.godine i službeno preuzela jednogodišnje predsedavanje Asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti Jugoistočne Evrope (SEECSA).

secsa+E-

Navedena regionalna Asocijacija osnovana je početkom decembra 2018. godine u Zagrebu, čiji su osnovači bili nacionalne asocijacije menadžera korporativne bezbednosti Slovenije, Hrvatske, Srbije i Severne Makedonije. Svake godine regionalnom asocijacijom po unapred dogovorenom ključu predsedava druga država, ove godine je nakon Severne Makedonije, Slovenije i Hrvatske red ponovo došao i na Srbiju – koja je, podsetićemo, i prva predsedavala u godini osnivanja SEECSA. Sa pozicije presedavajućeg smatramo da je perspektiva Southeast Europe Corporate Security Association odlična, pogotovo u području profesionalnog usavršavanja menadžera korporativne bezbednosti, kao i razmena iskustva i informacija o trendovima kriminala, tehnologijama i alatima borbe protiv kriminala, kao i sajber bezbednosti te organizacije specijalističkih edukacija i međunarodnih konferencija.

Ovom prilikom Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti se zahvaljuje kolegi prof.dr Atanas Kozarevu, predsedniku Asocijacije menadžera bezbednosti Severne Makedonije na svim aktivnostima i izuzetnom predsedavanjem regionalnom Asocijacijom u prethodnoj godini i želim mu uspeh u daljem radu AKB Severne Makedonije.