Aktuelno

SKUPOVI, DOGAĐAJI, AKTIVNOSTI SAMKB U 2024.

Serbian Association Of Corporate Security Managers

SAMKB poziva zainteresovane za prijavu na module specijalističke obuke za menadžere korporativne bezbednosti

mart-jun 2024.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB) u saradnji sa Poslovnom akademijom PKS započela je 26. marta 2024.godine drugi ciklus sveobuhvatni program stručnog usavršavanja za sve profesionalce koji žele da steknu aktuelna znanja i unaprede veštine upravljanja korporativnom bezbednošću korišćenjem analitičkih podataka i predviđanja trendova.

Ovo je jedinstveni Seminar Asocijacije menadžera korporativne bezbednosti Jugoistočne Evrope (SEECSA) koji se po drugi put organizuje u Srbiji u partnerstvu sa Srpskom Asocijacijom Menadžera Korporativne Bezbednosti (SAMKB) i Poslovne Akademije PKS. Obuka je namenjena prvenstveno zaposlenima u području korporativne bezbednosti, javne uprave i lokalnih samouprava, javne bezbednosti, odbrane i obaveštajne zajednice.

U nastavku vas obaveštavamo o rasporedu modula specijalističkog kursa i ujedno pozivamo da se prijavite na preostale module, koji predstoje u okviru drugog cilkusa obuke menadžera korporativne bezbednosti:

Prijavljivanje za obuku za gore navedene module vrši se preko Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB) na tel:  063/1405-873 ili na mejl: office@korporativnabezbednost.rs
Prijavni list možete pronaći i na sajtu Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB): https://korporativnabezbednost.rs

Cena pojedinačnog modula: 13.200 RSD po učesniku.

10% Popusta za članove SAMKB/SEECSA

preuzmite prijavu PDF

ZA 8 MODULA SPECIJALISTIČKE OBUKE

Realizovan III Modul specijalističke obuke menadžera korporativne bezbednosti

17. apr 2024.

Srpska Asocijacija Menadžera Korporativne Bezbednosti (SAMKB) u saradnji sa Asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti Jugoistočne Evrope SEECSA i Poslovnom akademijom PKS, dana 17.aprila 2024.godine realizovala je treći Modul u okviru specijalističke obuke menadžera korporativne bezbednosti.

Sa zadatkom unapređenja stručnog, privrednog i društvenog statusa bezbednosne struke i menadžera korporativne bezbednosti, polaznicima se nudi vrhunska edukacija u okviru osam ključnih područja korporativne bezbednosti.

Možemo istaći i da je današnji treći modul pod nazivom ‘’Upravljačke funkcije menadžera korporativne bezbednosti’’ pokazao se kao izuzetno interesenatan menadžerima bezbednosti i pokazao interesovanje stručne javnosti prema programu specijalističke obuke za menadžere korporativne bezbednosti i isti je uspešno realizovan, okupivši preko 15 polaznika iz najvećih srpskih poslovnih sistema.

Predavač trećeg Modula bio je prof.dr Dane Subošić, redovni profesor na Kriminalističko-policijskom univerzitetu. Rukovodno iskustvo sticao u Vojsci, Kriminalističko-policijskom univerzitetu i MUP RS. Obavlјao rukovodne dužnosti u rasponu od komandira voda do rektora univerziteta. Objavio preko 200 naučnih radova i 20 knjiga, pretežno iz oblasti organizacije i bezbednosnog menadžmenta.

Neke od tema koje su bila obrađene kroz ovaj treći modul od planiranih osam obuhvatio je sledeće tema: Planiranje, Organizovanje, Vođenje i Kontrola kao sadržaj rada menadžera korporativne bezbednosti.
Nakon završenog modula polaznici će moći da: primene upravlјačke funkcije radi pobolјšanja korporativne bezbednosti; objasne odluke koje donosi i načine njihovog sprovodjenja; izrade planska, naredbodavna i izveštajna akta, kao i da identifikuju suštinu menadžerskih dilema i načine njihovog prevazilaženja i ujedno razumeju važnost menadžerskog posla i odgovornosti za dobrobit korisnika usluga i organizacije kojom upravlјa.

15. Međunarodna konferencija Days of Corporate Security 2024, Brdo kod Kranja - Slovenija

15. apr 2024.

Obaveštavamo članove SAMKB, da će se u organizaciji Instituta za korporativne bezbednosne studije iz Ljubljane, u periodu od 13. maja do 14. maja 2024. godine organizovati jubilarna 15. Međunarodna konferencija Days of Corporate Security 2024. Kao deo ove Konferencije održaće ce tradicionalna dodela nagrada u oblasti bezbednosti za 2023. ’’Slovenian Grand Security Award’’.

Konferencija će okupiti više od 200 slovenačkih i stranih stručnjaka iz oblasti upravljanja procesima korporativne bezbednosti u organizacijama, top menadžera u oblasti kritične infrastrukture, menadžera bezbednosti, menadžera informacione bezbednosti, menadžera zaštite podataka, upravljačkih struktura u preduzećima i organizacijama javne uprave i druge javne stručnjake za bezbednost, gde će učesnici imati priliku da uspostavi nove kontakte i razmena iskustva iz ove stručne oblasti.  Manifestacija će se održati u Kongresnom centru Brdo kod Kranja.

Za članove Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti naše kolege iz partnerske Asocijacije iz Ljubljane i ove godine odobrili su izuzetan popust od 40% na kotizaciju za prijavu na konferenciju do 30.aprila 2024.godine, koja uključuje:
– konferencijski materiali,
– magazin »Korporativna varnost« (35. izdanje)
– ručak (prvi i drugi dan)

Iskoristite povoljno ponude smeštaja, koje su pripremljene samo za učesnike konferencije u hotelu Brdo (više informacija na https://www.ics-institut.si/dogodki/15-med-2 ).

Za detaljnije informacija oko programa i prijave molimo vas da posetite web-stranicu Instituta za korporativne sigurnosne studije – ICS Ljubljana (www.ics-institut.com ).

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete se obratiti organizatoru Konferencije ICS Ljubljana na tel. broj +386 31 312 819, +386 31 358 502 ili na e-mail: info@ics-institut.si

Preuzmite poziv u PDF

Konferencija, Brdo Kod Kranja - Slovenija

Održan II Modul specijalističke obuke menadžera korporativne bezbednosti

6. apr 2024.

Srpska Asocijacija Menadžera Korporativne Bezbednosti (SAMKB) u saradnji sa Asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti Jugoistočne Evrope SEECSA i Poslovnom akademijom PKS, dana 05.aprila 2024.godine realizovala je drugi Modul u okviru specijalističke obuke menadžera korporativne bezbednosti.

Sa zadatkom unapređenja stručnog, privrednog i društvenog statusa bezbednosne struke i menadžera korporativne bezbednosti, polaznicima se nudi vrhunska edukacija u okviru osam ključnih područja korporativne bezbednosti.

Možemo istaći i da je i ovaj drugi modul pod nazivom ‘’Analiza i upravljanje rizicima’’ pokazao veliko interesovanje stručne javnosti prema programu specijalističke obuke za menadžere korporativne bezbednosti i isti je uspešno realizovan, okupivši preko 17 polaznika iz najvećih srpskih poslovnih sistema.

Predavač drugog Modula bio je prof.dr Zoran Keković, osnivač i predsednik UO CARUK-a. Prof. Keković je redovni professor Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu i nastavnik na predmetima: Sistemi bezbednosti i Korporativna bezbednost.

Neke od tema koje su bila obrađene kroz ovaj drugi modul od planiranih osam obuhvatio je sledeće tema: Upravlјanje rizikom: koncept i pojam; Propisi i međunarodni standardi za upravlјanje rizikom; Proces upravlјanja rizikom; Procena rizika: metodologija procene rizika; Klјučne tehnike za procenu rizika i sistemski pristup i praksa u procesu upravlјanja rizicima.

U narednom periodu sve do početka juna, polaznike obuke očekuje još šest modula na kojima će zajedno sa predavačima, iskusnim stručnjacima iz zemlјe i regiona, proći sve teme koje pokrivaju područje rada zaposlenih u oblasti korporativne bezbednosti.

Počeo drugi ciklus Specijalističke obuke za menadžere korporativne bezbednosti

26. mar 2024.

Srpska Asocijacija Menadžera Korporativne Bezbednosti (SAMKB) zajedno sa Poslovnom akademijom PKS, a u saradnji sa Asocijaciojom menadžera korporativne bezbednosti Jugoistočne Evrope (SEECSA) započela je drugi ciklus sveobuhvatnog program stručnog usavršavanja za sve profesionalce koji žele da steknu aktuelna znanja i unaprede veštine upravljanja korporativnom bezbednošću korišćenjem analitičkih podataka i predviđanja trendova. Sa zadatkom unapređenja stručnog, privrednog i društvenog statusa bezbednosne struke i menadžera korporativne bezbednosti, polaznicima se nudi edukacija u okviru osam ključnih područja korporativne bezbednosti.

Ponosno ističemo da je 26.marta 2024.godine uz veliko interesovanje stručne javnosti prema programu specijalističke obuke za menadžere korporativne bezbednosti uspešno realizovan prvi Modul pod nazivom ‘’Struktura korporativne bezbednosti’’, koji je okupio 12 polaznika iz najvećih srpskih poslovnih sistema.
Predavač prvog Modula bila je naš gost iz inostranstva doc. dr Darija Ivandić Vidović, članica uprave Infodom doo Zagreb i potpredsednica International Project management Association Hrvatska.

Neke od tema koje su bila obrađene kroz ovaj prvi modul od planiranih osam obuhvatio je sledeće tema: procena zrelosti KB organizacije; Strategija preduzeća; Izrada strategije korporativne bezbednosti; Upravlјanje poslovnim procesima korporativne bezbednosti; Uspostavlјanje i pozicioniranje korporativne bezbednosti; Klјučna načela za uspostavlјanje efikasne korporativne bezbednosti I prednosti KB/procena zrelosti KB organizacije su teme sa kojima su se upoznali učesnici tokom prvog modula.

Ovo je izuzetno važno za struku menadžere korporativne bezbednosti i ujedno nastavak uspešno održanog prošlogodišnjeg prvog ciklusa obuka u Republici Srbiji i sigurni smo da će i preostali moduli drugog ciklusa obuke, kao i celokupna edukacija naići na veliko interesovanje stručne javnosti i da ćemo kao strukovna Asocijacija menadžera korporativne bezbednosti u Republici Srbiji na pravi način približiti značaj i funkciju korporativne bezbednosti u privrednim društvima bilo privatnog ili javnog sektora.

Objava poziva za Specijalističku obuku za menadžere korporativne bezbednosti

10. feb 2024.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB) u saradnji sa Poslovnom akademijom PKS organizuje sveobuhvatni program stručnog usavršavanja za sve profesionalce koji žele da steknu aktuelna znanja i unaprede veštine upravljanja korporativnom bezbednošću korišćenjem analitičkih podataka i predviđanja trendova.

Ovo je jedinstveni Seminar Asocijacije menadžera korporativne bezbednosti Jugoistočne Evrope (SEECSA) koji se po drugi put organizuje u Srbiji u partnerstvu sa Srpskom Asocijacijom Menadžera Korporativne
Bezbednosti (SAMKB) i Poslovne Akademije PKS. Obuka je namenjena prvenstveno zaposlenima u području korporativne bezbednosti, javne uprave i lokalnih samouprava, javne bezbednosti, odbrane i obaveštajne
zajednice.

Polaznici ovog jedinstvenog programa edukacije u trajanju od 8 modula ili 64 nastavnih časova, moći će usvojiti znanja i kompetencije u osam ključnih područija korporativne bezbednosti:

Modul-1 : Struktura korporativne bezbednosti – doc.dr Darija Ivandić Vidović, 26.03.2024.
Modul-2 : Analiza i upravljanje rizicima – Prof. dr Zoran Keković,  05.04.2024.
Modul-3 : Upravljačke funkcije menadžera korporativne bezbednosti – Prof. dr Dane Subašić, 17.04.2024.
Modul-4 : Krizni menadžment – Prof. dr Želimir Kešetović, 26.04.2024.
Modul-5 : Ekonomska bezbednost poslovanja – mr Dejan Pavlović, 10.05.2024.
Modul-6 : Informaciona i informatička bezbednost – Doc. dr Goran Matić, 17.05.2024.
Modul-7 : Privatno obezbeđenje kao funkcija korp. bezb. – Prof. dr Zlatko Belencan, 24.05.2024.
Modul-8 : Poslovno-obaveštajna delatnost i korporativne istrage – Prof. dr Dragan Trivan, 07.06.2024.

Nastava počinje 26.03.2024. u prostorijama PKS, Terazije 23, Beograd, velika sala,  2.sprat.

Prijavljivanje za obuku vrši se preko Poslovne akademije PKS na tel: 011/3304-570

ili na mejlove:

akademija@akademijapks.rs i/ili akademija@pks.rs

Prijavni list možete naći i prijaviti se On-Line preko sledećeg linka >> PKS-EDUKACIJA

Preuzmite poziv u PDF

RASPORED SPECIJALISTIČKE OBUKE

Scroll to Top