Kontakt

ZA ČLANOVE, GOSTE I OSTALA PITANJA

Radni dan 10-14h

Telefon

+38163/1405-873

eMail

office@korporativnabezbednost·rs

Adresa

11000 Beograd, Kneza Miloša 12

S·A·M·K·B

Naziv

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti
Serbian association of corporate security managers

Ident

P I B 107300780
Matični broj 28063997
Šifra delatnosti 9499
Tekući račun 160-363022-29
Sekretar Vladimir Vuksanović
Zastupnik Dragan Trivan

Scroll to Top