2012.

SKUPOVI, DOGAĐAJI, AKTIVNOSTI SAMKB U 2012.

Promocija knjige "Sistemi korporativne bezbednosti" u Skoplju

11. dec 2012.

U Domu armije u Skoplju, dana 18.decembra 2012.godine održana je promocija knjige „Sistemi korporativne bezbednosti“ autora: dr Oliver Bakreski, dr Dragan Trivan i mr Sašo Mitevski uz prisustvo visokih zvaničnika Republike Makedonije.

Promociju je otvorila Ministarka policije R. Makedonije mr Gordana Jankuloska. Promociji su prisustvovali i načelnik Generalštaba R. Makedonije general-Major Gorančo Koteski, Direktor policije R. Makedonije dr Ljupčo Todorovski kao i veliki broj univerzitetskih profesora, starešina vojske i policije i medija.

Učesnike skupa je pozdravio dr Dragan Trivan, predsednik SAMKB i jedan od koautora knjige, koji je istakao značaj korporativne bezbednosti i regionalne i prekogranične saradnje u ovoj oblasti.

Informacija o predstojećoj konferenciji: "Sigurnost gradova SIGG 2013."

05. dec 2012.

Obaveštavamo Vas da će se u periodu od 21 -22. marta 2013.godine u hotelu „Ambasador“, Opatija (Hrvatska) održati 5.regionalna konferncija o bezbednosti gradovana temu:“Sigurnost gradova SIGG 2013.“, u organizaciji časopisa Zaštita preduzeća Tectus d.o.o. i Grada Opatije, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i uz pomoć Ministarstva unutrašnjiih poslova RH, Državne uprave za zaštitu i spasavanje (DUZS), Udruženja gradova, Udruženja hrvatskih menadžera sigurnosti (HUMS), United Nations Development Programme (UNDP) Hrvatska i Evropskog foruma za urbanu sigurnost (EFUS). Teme pete jubilarne konferencije su, kao i ranijih godina, prevencija kriminaliteta, civilno – krizno upravljanje gradovima i nove tehnologije u ostvarenju bezbednosti gradova.

Konferencija ima za cilj da učesnicima iz zemlje i inostranstva omogući razmenu stručnih informacija o poslu kojim se svakodnevno bave, kao i razmenu najnovijih praktičnih iskustava, koje će izložiti predstavnici gradova iz Hrvatske i susednih zemalja. Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete u radu konferencije sa stručnim predavanjem ili da prisustvujete pomenutoj Konferenciji više informacija možete dobiti na sajtu: http://zastita.info/hr/sigg_2013

Za sve dodatne informacije, kao i za prijavljivanje za Konferenciju možete se obratiti SAMKB. Kontakt osoba Vladimir Vuksanović, tel. 011/3625-141 ili e-mail: office@korporativnabezbednost.rs

Obaveze privrednih subjekata u izradi procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

28. nov 2012.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti, Centar za korporativnu bezbednost Privredne komore Beograda i Centar za analizu rizika i upravljanje krizama, uz pratnerstvo Sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije i Fakulteta bezbednosti, organizovali su stručni skup na temu:“Vanredne situacije, procena ugroženosti planovi zastite i spasavanja privrednih subjekata grada Beograda“.

Stručni skup organizovan je 27.novembra 2012.godine u Privrednoj komori Beograda, imao je za cilj upoznavanje privrednih subjekata i drugih pravnih lica grada Beograda sa zakonskim obavezama izrade procene ugroženosti i procene rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i izradi planova zaštite i spasavanja.

Prema rečima prof. dr Zorana Kekovića (CARUK) upravljanje rizikom predstavlja jednu od najznačajnijih upravljačkih aktivnosti, koja zahteva analitičke veštine i sposobnost predviđanja i odgovora na različite situacije. Osnovne prednosti primene standarda za procenu rizika su usklađenost sa međunarodnim standardima za upravljanje rizicima, koji su prilagođeni normativno-pravno, ekonomskom i društvenom ambijentu Republike Srbije. Standard omogućuje integrisanje svih funkcija bezbednosti u okviru jedne organizacije, a time se stvaraju uslovi da se na državnom nivou uspostavi jedinstven sistem zaštite i odgovora na sve vrste vanrednih situacija.

Đorđe Babić, zamenik načelnika Sektora za vanredne situacije MUP-a, istakao je da u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama postoji obaveza da se na svim nivoima od lokalnog do nacionalnog, pre svega uradi adekvatna procena ugroženosti teritorije, u zavisnosti od opasnosti koje prete tim teritorijama. Isto tako neophodno je da se uradi i procena rizika kao i planovi zaštite i spsavanja u vanrednim situcijama čiju obavezu imaju i privredna društava. Donošenjem čitavog niza podzakonskih akata trebalo bi da se omogući lakši rad svim privrednim subjektima, da što pre i kvalitetnije donesu procenu ugroženosti i planove zaštite i spasavanja, koji treba da budu implementirani i primenjeni usled nastanka vanredne situacije.

Ljubomir Radović, potpredsednik SAMKB upoznao je prisutne sa aktivnostima i zadacima strukovne Asocijacije SAMKB u prošlom periodu i napomenuo je da su ovakvi skupovi pravi način da se razmene iskustva koja mogu biti od koristi menadžerima bezbednosti, a ujedno da se sistem korporativne bezbednosti na nivou privrednih subjekata još više približi menadžmentu kompanija. Stručni skup je bila prilika da se diskutuje o donešenim zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti vanrednih situacija sa ciljem da se implementacija tih akata što bolje i jednobraznije implementira u privredna društva.

Na skupu je predstavljeno Uputstvo o metodologiji  izrade Procene ugroženosti  i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, obaveze privrednih subjekata u izradi procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja.

Posebno mesto u sistemu zaštite i spasavanja zakonodavac daje ovlašćenim i osposobljenim pravnim licima. Ovlašćena pravna lica su privredna društva i druga pravna lica kojima je povereno vršenje poslova od posebnog interesa za Republiku Srbiju. Veoma je važno da procenu rizika izrađuje lice sa licencom za procenu rizika, koju izdaje Ministarstvo, a koje se licu izdaje na osnovu položenog stručnog ispita. Trenutna situacija je pozitvna jer je doneto Uputsvo za procenu rizika, izrađen je Nacrt pravilnik za dobijanje licence, rade se pripremne radnje za izradu nacionalne procene, a planirana je i edukacija kadrova za izradu procene na nivou Sektora i ostalih subjekata sistema.

SAMKB daje punu podršku da se u narednom periodu, upravo kroz razne edukativne seminare i stručne skupove ova materija još više približi ne samo zaposlenima koji se bave ovom problematikom u kompanijama, već i top menadžementu-donosiocima odluka u kompanijama.

Stručni skup: "Vanredne situacije, procena ugroženosti i planovi zaštite i spasavanja privrednih subjekata grada Beograda"

20. nov 2012.

Privredna komora Beograda, Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti i Centar za analizu rizika i upravljanje krizama, uz partnerstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektor za vanredne situacije i Fakulteta bezbednosti, organizuju stručni skup na temu:

„VANREDNE SITUACIJE, PROCENA UGROŽENOSTI I PLANOVI ZAŠTITE I SPASAVANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA GRADA BEOGRADA“

koji će se održati u Privrednoj komori Beograda, ul. Kneza Miloša 12, utorak, 27. novembar 2012. godine u 12,00 časova, sala VI, na 6.spratu.

Stručni skup ima za cilj upoznavanje privrednih subjekata i drugih pravnih lica grada Beograda sa zakonskim obavezama izrade procene ugroženosti i procene rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i izradi planova zaštite i spasavanja.

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete skupu, molimo Vas da popunjenu prijavu (u prilogu) dostavite na e-mail vladav@kombeg.org.rs ili na faks.011/3618-003 najkasnije do 26.11.2012. godine. Za sve dodatne informacije možete se obratiti sekretaru Centra za korporativnu bezbednost: Vladimir Vuksanović, tel. 011/3625-141, e-mail vladav@kombeg.org.rs

Korporativna Bezbednost

Članovi SAMKB predstavili prezentacije Studije slučaja iz oblasti korporativne bezbednosti na Sajmu Bezbednosti ISEC 2012.

15. nov 2012.

U okviru panela u stručnom delu sajma bezbednosti, koji su zajednički organizovali Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti i Centar za korporativnu bezbednost Privredne komore Beograda, prezentovane su dve studije slučaja, koju su predstavili članovi SAMKB učesnicima panela.

Prvu studiju slučaja na temu: „Gašenje požara na vazduhoplovu“ održao je Slobodan Đurđević, Rukovodilac sektora zaštite i spasavanja na aerodromu Nikola Tesla“ Beograd, koji je istakao značaj i stručnost osoblja aerodroma Beograda kada je u pitanju bezbednost i zaštita vazduhoplova u oblasti zaštite od požara i spasavanja u kriznim situacijama.

Drugu studiju slučaja na temu: „Krađa sirove nafte iz naftovoda NIS AD 2009/2010“ održao je Dejan Pavlović, zamenik direktora funkcije za korporativnu zaštitu NIS ad za ekonomsku bezbednost i direktor Direkcije za korporativnu zaštitu NIS a.d.

Predsednik IO SAMKB Dejan Pavlović izvršio je prezentaciju studije slučaja u vezi sa događajem koji se desio tokom 2009.godine, gde je od strane kriminalne grupe izvršena krađa nafte iz naftovoda kompanije NIS a.d., koja je bila namena preprodaji na crnom tržištu. Ovde je ukazano na dobru saradnju sektora korporativne zaštite NIS-a i pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova na rasvetljavanju događaja.

Uspostavljanje korporativne bezbednosti u kompanija doprinosi analizi i proceni rizika u poslovanju i zaštiti kritične infrastukture, jer dobro organizovana služba korporativne bezbednosti u kompanijama na čelu sa menadžerom bezbednosti doprinosi predlaganju i nuđenje najvišem top menadžmentu stalne analize i rizike koje poslovanje nosi, kao i praktične procedure i mere kojima se rizici mogu smanjiti.

Predstavljanje knjige "Korporativna bezbednost" autor Doc. dr Dragan Trivan

07. nov 2012.

Završavajući panel u organizaciji SAMKB i PKB u stručnom delu tokom sajma u sredu, 7.11.2012.godine, izvršeno je predstavljanje knjige „Korporativa bezbednost“ autora Doc.dr Dragana Trivana. Predstavljanju knjige je prisustvovao i jedan od recezenata prof.dr. Milan Milošević.

Završnica panela o korporativnoj bezbednosti na Sajmu obeležena je promocijom knjige „Korporativna bezbednost“ autora dr Dragana Trivana, predsednika Skupštine SAMKB, literature, koja će, po oceni mnogih stručnjaka, biti nezaobilazni segment svake ozbiljnije studije ili istraživanja u oblasti korporativne bezbednosti.

Održan Sajam Bezbednosti iSEC 2012.

10. nov 2012.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti i Centar za korporativnu bezbednost Privredne komore Beograda, učestvovali su zajedno i ove godine na 3. Međunarodnom sajmu bezbednosti objekata, infrastrukture, lica i poslovanja-iSEC 2012., koji je održan od 5. do 8. novembra 2012. godine na Beogradskom sajmu, pod pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Na sajmu su prezentovane: Visoke tehnologije u funkciji javne i privatne bezbednosti, Tehnička infrastruktura objekata, Integracija bezbednosti i upravljanja objektima i poslovanjem, Korporativna i industrijska bezbednost, Tehnička i fizička zaštita, Informaciona bezbednost – sBIT. Osim izložbenog dela, sajmove je pratio sadržajan stručni program – radionice na pomenutu tematiku.

U organizaciji Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti i Centra za korporativnu bezbednost Privredne komore Beograda i Udruženja za privatno obezbeđenje PKS, realizovan je zajednički panel u stručnom delu sajma u sredu 7. novembra 2012. godine, na kome je održan okrugli sto, dve prezentacije studije slučaja iz korporativne bezbednosti, koju su predstavili članovi SAMKB, kao i promocija knjige na temu „Korporativna bezbednost“ autora Doc. dr Dragana Trivana, predsednika SAMKB.

Učesnici okruglog stola na temu: “Korporativna bezbednost u Republici Srbiji“ bili su: dr. Dragan Trivan, predsednik SAMKB i ujedno moderator skupa, prof. dr Zoran Keković i doc. dr Goran Mandić sa Fakulteta bezbednosti u Beogradu, Dejan Pavlović, zamenik direktora funkcije za korporativnu zaštitu NIS ad za ekonomsku bezbednost i direktor Direkcije za korporativnu zaštitu NIS a.d., Vladimir Radović, direktor Sektora za upravljanje rizikom JP Pošta Srbije, mr. Mila Jegeš, saradnik Centra za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike(CNTI) i Bojan Stamenković, predstavnik Kancelarije Saveta za Nacionalnu bezbednost.

Predsednik SAMKB dr Dragan Trivan pozdravio je sve učesnike skupa i izrazio zahvalnost predstavniku beogradskog sajma g.Gligoriću za veliki lični doprinos u promociji nedržavnog sektora bezbednosti i organizaciji ovog sada već tradicionalnog sajma. Predsednik SAMKB dr Dragan Trivan istakao je neophodnost uspostavljanja korporativne bezbednosti u kompanijma, kao i razumevanje potrebe za funkcijom menadžera bezbednosti u kompanijama, koja je od strane top menadžementa firmi prepoznata kao trošak, a ne kao investicija u cilju zaštite biznisa, imovine i ljudi, procene i analize rizika u kompanijama.

U uvodnom delu učesnicima okruglog stola se obratila mr. Mila Jeges,saradnik CNTI prezentacijom “Uloga menadžmenta u korporativnoj bezbednosti i zaštiti“, koja je ukazala da korporativna bezbednost predstavlja jednu od strateških funkcija kompanija, sa ciljem obezbeđivanja sprovođenja poslovne politike i usvojenih planova. Zatim da korporativna bezbednsot proističe iz osnovnih interesa vlasnika kapitala. Prema njenim rečima praksa pokazuje da korporativni menadžment uglavnom imenuje vlasnik/titular, da korporativni menadžment funkciju bezbednosti doživljava kao sporednu i troškovnu. Razlozi za ovakva dešavanja u praksi su kompanijske zablude svih nivoa menadžmenta pa i bezbednosnog i nedovoljan nivo bezbednosne kulture. Uloga menadžmenta u bezbednosti o zaštiti korporacija je ključna i sa aspekta zaštite i sa aspekta zloupotreba.

Tokom okruglog stola obrađene su teme koje su se odnosile na to da li menadžeri korporativne bezbednosti u Srbiji zauzimaju svoje mesto u top menadžmentu kompanija ili se oni ipak svrstavaju u srednji menadžment; kako se odražava aktuelni zakon o javnim nabavkam na bezbednost javnih preduzeća tj. odnos transparentnosti i tajnosti; ima li Srbija valjane standarde i procedure za licenciranje u oblastima upravljanje rizicima i krizni menadžment; može li kompanija da obrađuje podatke o ličnosti sa ili bez saglasnosti lica; postoji li svest kod top menadžmenta i/ili vlasnika kapitala o potrebi za korproativnoj bezbednosti i dr.

Učesnici skupa istakli su značaj koji sektor bezbednosti ima u sistemu poslovanja. Potrebno je proširiti svest nadredjenih o značaju bezbednosti. Na žalost samo ljudi koji su školovani menadžeri bezbednosti ili oni koji već rade na tim poslovim razumeju značaj ovog problema. Problem je i u nepostojanju zakona o privatnom obezbedjenju. Sada je ova oblast zaštićena kroz zakon o BZR, PPZ, vanredne situacije.Potrebno je povećati nivo bezbednosne kulture ljudi.

Na kraju skupa učesnici okruglog stola saglasili su se da je neophodno pronaći modus za promovisanje i uspostavljanje funkcije menadžmenta bezbednosti u kompanijma i edukovati menadžere firmi i vlasnika kapitala; naći rešenja kada su u pitanju bezbednosne javne nabavke kroz donošenje budućih novih podazakoskih akta koji bi uredili oblast pouzadanih javnih nabavki koja su od velikog interesa za javna preduzeća, kao i druga intresovanja neophodna za uspostavljanje korporativne bezbednosti u kompanijama.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti i Centar za korporativnu bezbednost Privredne komore Beograda nastojaće i ubuduće da kroz edukaciju, stručne skupove i konferencije ukazu na neophodnost zaštite biznisa i preduzetništva kao i na rizike i opasnosti u poslovanju, kao i funkciju menadžera bezbednosti u kompanijma.

Poseta štandu SAMKB i Privredne komore Beograda pomoćnika ministra MUP-a

08. nov 2012.

Pod pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije na Beogradskom sajmu održan je 3. Međunarodni sajam bezbednosti objekata, infrastrukture, lica i poslovanja. Izlagači iz zemlje i sveta tokom četiri dana trajanja sajma predstavili su više od 150 brendova iz različitih oblasti bezbednosti – sisteme video nadzora i satelitskog praćenja vozila; balističku, forenzičku i kriminalističku tehniku; bezbednosne softvere i ostalu opremu. Zajednički štand Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti i Privredne komore Beograda obišao je g-din Slobodan Nedeljković, pomoćnik ministra Ministrastva unutrašnjih poslova Repubilike Srbije G-din Nedeljković napomeno je u razgovoru sa članovima SAMKB da nema bezbednosti bez saradnje MUP-a sa svim organizacijama i institucijama koje se time bave, kao što bezbednosti nema ni bez učešća građana. U narednom periodu nastojaćemo da objedinimo delovanje svih subjekata bezbednosti i u tom cilju očekujemo i donošenje Zakona o privatnom obezbeđenju, koji će voditi računa o svim bitnim segmentima – licenciranju, nadzoru, fizičko-tehničkoj zaštiti, obuci.

U razgovoru sa pomoćnikom ministra predsednik SAMKB dr Dragan Trivan, upoznao je gosta sa aktivnostima koje Asocijacija sprovodi na promovisanju i uspotavljanju korporativne bezbednosti u kompanijama. Pokušavamo da ukažemo i na potrebu za funkcijom menadžera bezbednosti, u cilju kvalitetnije zaštite ljudi, imovine i poslovanja, procene i analize rizika, kao i ostalih segmenata bezbednosti (od zaštite podataka ili intelektualne svojine, preko preventivnog i aktivnog sprečavanja svih vrsta zloupotreba, pa do prevencije finansijskih gubitaka, poremećaja u poslovanju i drugih potencijalnih šteta).

Zahvaljujući na poseti štandu SAMKB i PKB, predsednik SAMKB dr Trivan uručio je pomoćniku ministra g-dinu Nedeljkoviću, najnoviju knjigu iz oblasti korporativne bezbednosti, koja će po oceni mnogih stručnjaka, biti nezaobilazni segment svake ozbiljnije studije ili istraživanja u oblasti korporativne bezbednosti.

Zajednički nastup Privredne komore Beograda i Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti na Sajmu Bezbednosti iSEC 2012.

27. okt 2012.

Ovogodišnji 3.Međunarodni sajam bezbednosti objekata, infrastrukture, lica i poslovanja, održava se u periodu od 5 do 8.novembra 2012.godine u hali 5, Beogradskog sajma, na kome će ove godine zajednički nastupiti Privredna komora Beograda, Centar za korporativnu bezbednost i Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti.

Sajamski događaj organizuje se pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Sajam iSEC 2012. je najvažniji regionalni sajamski i konferencijski događaj o primeni vrhunskih tehnologija u funkciji bezbednosti objekata, infrastrukture, lica i poslovanja i informacionoj bezbednosti, koji će predstaviti vodeće svetski poznate brendove kroz izložbeni i stručni prateći progam Sajma.

Tokom trajanja predstojećeg Sajma bezbednosti prilika je da se ostavare kvalitetni poslovni kontakti i razmene informacije o najnovijim tehnologijama u funkciji lične, infrastrukturne i poslovne bezbednosti i bezbednosti zaštite podataka.

Sajam će prezentovati visoke tehnologije u funkciji javne i privatne bezbednosti: tehnička infrastruktura objekata, korporativna i industrijska bezbednost, tehnička i fizička zaštita, video nadzor gradova i saobraćajnica, zaštita kritične javne infrastrukture, kontrola i nadzor aerodroma i pograničnih zona, tehnička zaštita institucija visokog rizika.tehnika bezbednosti u saobraćaju–putna, železnička saobraćajna čvorišta, tuneli; informaciona bezbednost i upravljanje podacima: integracija bezbednosti i upravljanja objektima i poslovanjem, tehnička infrastruktura objekata, tehnička zaštita i automatizacija objekta, inteligentne zgrade; korporativna i industrijska bezbednost, bezbednost finansijskih institucija, bezbednost telekomunikacione infrastrukture i objekata, zaštita energetskih objekata i bezbednost rudnika i industrijskih zona visokog rizika, zaštita kritične komunalne infrastrukture i dr.

Osim izložbenog dela, sajmove će pratiti sadržajan prateći stručni program – radionice iz pomenute tematike pod nazivom iSEC Know How i sBIT (informaciona/bezbednost).

Korporativna Bezbednost

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti na 6.Međunarodnoj konferenciji menadžera bezbednosti u Umagu

20. okt 2012.

U organizaciji Hrvatskog udruženja menadžera bezbednosti u periodu od 18 do 19.oktobra 2012.godie u Umagu održana je 6.Međunarodna konferencija menadžera bezbednosti kojoj je prisustvovala i delegacija Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti koju je predvodio dr Dragan Trivan, predsednik SAMKB. Na početku Konferencije dodejeljena je i “Hrvatska velika nagrada sigurnosti” priznanja pojedincima, poslovnim subjektima, institucijama i lokalnoj zajednici, odnosno svima onima koji daju značajan doprinos ostvarivanju i razvoju bezbednosti.

Ovogodišnja 6. Konferencija menadžera bezbednosti imala je za cilj promovisanje oblasti bezbednosti, razmena primera najbolje prakse, upoznavanje stručne javnosti s važnosti poslova bezbednosti  i prihvatanje korporativne bezbednosti kao važnog činioca u procesima upravljanja u kompanijama i institucijama. Konferencija je okupila značajan broj profesionalaca iz oblasti privatne i javne bezbednosti, predstavnike državne uprave,poslovne zajednice i nauke. U okviru okruglog stola na Konferenciji na temu “Nacionalne i globalne asocijacije menadžera bezbednosti u zajedničkoj borbi protiv kriminala“, učestvovao je dr Trivan, predsednik SAMKB, koji je tom prilikom upoznao učesnike Konferencije sa aktivnostima SAMKB u proteklih godinu dana. Takođe, skrenuo je pažnju da veliki broj vlasnika i menadžera kompanija u Srbiji nemaju svest o potrebi angažovanja menadžera korporativne bezbednosti, kao i da se još uvek čeka na donošenje Zakona o privatnom obezbeđenju i detektivskoj delatnost. SAMKB je strukovna asocijacija menadžera korporativne bezbednosti koja okuplja menadžere bezbednosti značajnih sprskih kompanija i koja svojim delovanjem želi da ukaže na funkciju menadžera korporativne bezbednosti u kompanijama, u cilju da predlaže i nudi najvišem menadžmentu stalne analize i rizika koje poslovanje nosi i praktične mere kojima se rizici mogu smanjiti.

Otvarajući skup g. Alen Ostojić, predsednik HUMS-a istakao je neophodnost ulaganja u sigurnost, pa tako i u korproativnu sigurnost u koju se malo ulaže u Hrvatskoj. Poslednja istraživanja pokazuju da čak 51% hrvatskih korporacija uopšte ne ulaže u cyber-bezbednost, a vreme u kojem živimo idealno je za porast te vrste kriminala, upozorio je Alen Ostojić.

Za vreme održavanja dvodnevne konferencije učesnici skupa analizirali su izazove modernog menadžmenta, informacione bezbednosti, certificiranje i klasifikacija podataka, a bilo je reči i o terorizmu kao izazovu za korporativnu bezbednost, dostignućima MUP-a u borbi protiv kriminala i nacionalnoj bezbednosti RH prilikom priprema i budućeg ulaska u EU.

6. Konferencija menadžera sigurnosti u Umagu

02. sep 2012.

6. Konferencija hrvatskih menadžera sigurnosti na temu: “Korporativna sigurnost pogled u 2013.godinu“ , u organizaciji Udruženja hrvatskih menadžera sigurnosti (UHMS), održaće se u periodu od 18 do 19. oktobra 2012. godine u Umagu (Hrvatska).

Konferencija je glavni događaj menadžmenta bezbednosti, organizuje se sa ciljem promovisanja područja bezbednosti, razmena primera najbolje prakse, upoznavanje stručne javnosti s važnosti poslova bezbednosti i prihvatanja korporativne bezbednosti kao važnog činioca u procesima upravljanja u kompanijama i institucijama.

Ova Konferencija ima za cilj da okupi veliki broj profesionalaca iz oblasti privatne i javne bezbednosti, predstavnike državne uprave, poslovne zajednice i nauke. Za članove SAMKB obezbeđeni su uslovi učešća isti kao i za članove UHMS.

Sa sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju, e-mail: office@korporativnabezbednost.rs

Korporativna Bezbednost

Održan okrugli sto o Neophodnosti uspostavljanja korporativne bezbednosti u kompanijama

21. jun 2012.

U organizaciji Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti i Centra za korporativnu bezbednost Privredne komore Beograda u Privrednoj komori Beograda, 21.juna 2012.godine, održan je okrugli sto na temu: “Definisanje problema i prepreka u uspostavljanju korporativne bezbednosti u kompanijama“. Pored menadžera bezbednosti iz javnih preduzeća, finansijskog sektora i privrednih društava, svoja iskustva i sistemski pristup u istraživanju korporativne bezbednosti, sa ciljem zaštite lica, imovina i poslovanja, prezentirali su nastavnici Kriminalističko-policijske akademije.

Prema rečima doc.dr Dragan Trivana, potpredsednika Privredne komore Beograda i predsednika SAMKB u Komori je prepoznat značaj korporativne bezbednosti u javnom i privatnom sektoru, kao i podizanje svesti o bezbednosnoj kulturi među zaposlenima u kompanijama, menadžerima korporativne bezbednosti, kao i u rukovodećem menadžmentu kompanija u cilju postavljanja najoptimalnije strategije na nivou kompanija. Značaj ove teme teme odnosi se na čitav region, tako da je u martu mesecu ove godine u Ljubljani potpisan Sporazum o saradnji menadžera korporativne bezbednosti Jugoistočne Evrope.

Dr. Obrad Stevanović, profesor na KPA istakao je da je cilj današnjeg skupa, da se kroz interaktivan pristup otvoreno razgovara o problemima u oblasti korporativne bezbednosti i razmotre mogućnosti i modaliteti saradnje u narednom periodu, kako bi se unapredio sistem korporativne bezbednosti.

Zato je, pre svega, neophodan transfer znanja, razvoj bezbednosne kulture u privrednim subjektima, razvijanje svesti o značaju korporativne bezbednosti na nacionalnu bezbednost, kao i projektovanje savremenih sistema korproativne bezbednosti. Postoje i brojni ograničavajući faktori, od kojih su najvažniji pogrešna percepcija potrebe za bezbednošću i neadekvatno uređen pravni okvir.

Predstavnici javnog i privatnog sektora smatraju da je u oblasti korporativne bezbednosti neophodan naučni pristup, koji se ogleda kroz sistemski pristup u odnosu na okruženje, timski metod rada, primenu informacionih tehnologija, a da se, pri tom, odluke donose na osnovu brojčanih pokazatelja i sveobuhvatnih analiza.

Predstavnici SAMKB učestvovali na 2. Regionalnom forumu o urbanoj sigurnosti

15. jun 2012.

U Osijeku je 12. juna 2012. održan 2. Regionalni forum o urbanoj sigurnosti na kojem su se okupili eminentni hrvatski stručnjaci za prevenciju kriminaliteta, u organizaciji Hrvatske udruženja menadžera sigurnosti HUMS, pod pokroviteljstvom MUP RH, Grada Osijeka, Udruženja gradova u Republici Hrvatskoj, a u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer i regionalnih partnera. Delegaciju Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti predvodio je doc. dr Dragan Trivan, predsednik Asocijacije.

Ovogodšnji Forum o urbanoj bezbednosti bio je posvećen stvarnju uslova za razvoj novih pristupa urbanoj bezbednosti i novim partnerstvima na nivou lokalne zajednice u oblasti urbane bezbednosti.

Forum je imao za cilj prikazati najnovija saznanja, trendove i rezultate istraživanja, dobre prakse i primere uspešnih prenosa znanja u praksi u oblasti urbane bezbednosti. Takođe, želelo se ukazati i na razvoj bezbednosnog sistema zajednice, ali i unapređenja delovanja sistema prevencije kriminaliteta i razvijanje zajedničkih pristupa i rešenja u telima lokalnih samouprava i to kroz formu dijaloga odgovornih ljudi iz struke, nauke, parakse i politike.

U uvodnom obraćanju Alen Ostojić, predsednik HUMS, istakao je da kriminalitet i strah od kriminala predstavljaju značajan problem u svakom savremenom društvu pa tako i u Hrvatskoj. Problem kriminaliteta nije isključivo problem policije, on je problem zajednice i zato se zajednica tim problemom mora baviti. Između sigurnosti i nesigurnosti građana ne sme biti kompromisa, zaključio je Ostojić.

Drugi Regionalni forum je u ime grada domaćina svečano otvorio i pozdravio Krešimir Bubalo, gradonačelnik Grada Osijeka, koji je naglasio važnost urbane sigurnosti i aktivnosti u prevenciji kriminaliteta u Osijeku. Izrazio je zadovoljstvo što je zbog tih aktivnosti HUMS nagradio Grad Osijek prvom hrvatskom velikom nagradom sigurnosti u kategoriji “Doprinosa lokalne zajednice u prevenciji kriminaliteta”.

Posebna gošća Foruma bila je gospođa Anna Karina Nickelsen, predsednica Evropske mreže za prevenciju kriminaliteta EUCPN i direktorka Danskog Veća za prevenciju kriminaliteta, koja je predstavila iskustva, aktivnosti i pozitivne primere sprovedene u Danskoj. Gospođa Nickelsen informisala je kako je Danska podeljena na 98 opština koje imaju zakonsku obavezu prevencije kriminaliteta i da kriminalitet u Danskoj smatraju teškim socijalnim problemom. U ostvarivanju prevencije kriminaliteta nužna je saradnja škola, socijalnih službi i policije što je ključna formula u prevenciji kriminaliteta – zaključila je g-đa Nickelsen.

Posebno zanimanje učesnika zauzela je panel diskusija na temu “Video nadzor gradova – veća sigurnost ili narušavanje privatnosti građana” u kojoj su ušestvovali prof.dr.sc. Josip Vrbošić, profesor na Pravnom fakultetu u Osijeku; Josip Bukvić, pomoćnik načelnika Uprave policije u Ravnateljstvu policije MUP-a RH; Mate Kraljević, rukovodilac Sektora za komunalno i prometno redarstvo Grada Zagreba i Robert Pažitka, predsednik Udruženja tehničke zaštite pri HCZ-u.

Učesnici panel diskusije izrazili su saglasnost da video nadzor javnih površina gradova predstavlja snažnu infrastrukturnu komponentu razvoja gradova, da ga je potrebno razvijati u otvorenoj komunikaciji sa građanima i da je posebnu pažnju potrebno posvetiti merama zaštite baze podataka prikupljenih video-nadzornih snimaka.

Okrugli sto: "Definisanje problema i prepreka u uspostavljanju korporativne bezbednosti u kompanijama"

14. jun 2012.

Privredna komora Beograda i Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB), Vas pozivaju da uzmete učešće na okruglom stolu na temu: „Definisanje problema i prepreka u uspostavljanju korporativne bezbednosti u kompanijama“.

Okrugli sto će se održati u četvrtak, 21. jun 2012. godine u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala IV/a na 4. spratu sa početkom u 12,00 časova.

Cilj održavanja skupa je da se istakne značaj uspostavljanja samostalne unutrašnje organizacione jedinice za poslove korporativne bezbednosti, koje bi bile ustrojene prema standardima ekonomski razvijenih i demokratskih zemalja. Od učesnika se očekuje da ukažu na goruće probleme i prepreke bezbednosti u svojim korporacijama.

U prilogu Vam dostavljamo, pozivno pismo i prijavni list. Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

Korporativna Bezbednost

Sajam Bezbednosti u Birmingemu okupio izlagače iz celog sveta

19. maj 2012.

U periodu od 14-17. maja 2012.godine održao se najveći međunarodni sajam bezbednosti u Birmingemu, koji je okupio preko 300 izalgača ove delatnosti. Posetioci su imali prilike da se upoznaju sa novim trendovima i inovacijama u domenu zaštite i bezbednosti, kao i da uspostave poslovne kontakte sa najvećim proizvođačima i trgovcima opreme.

Veliku pažnju posetilaca izazvali su i konferencije na teme: IP infrastruktura, savremeni sistemi nadgledanja i kontrole, uticaj Olimpijskih igara na sektor bezbednosti, testiranje vizuelnih alarmnih uređaja i dr.

Kolika je pažnja posvećena segmentu bezbednosti, govori veliki broj predstavnika kompanija i državne uprave iz Srbije, koji su uzeli učešće na sajmu i uspostavili dobre poslovne kontakte.

Realizovan seminar: Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

18. maj 2012.

U organizaciji Privredna komore Beograda i Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, a u saradnji sa Centrom za analizu rizika i upravljanje krizama 17-18.5.2012.godine, održan je dvodnevni seminar na temu: „Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.“ Svoja iskustva sa privrednicima podelio je , prof.dr Zoran Keković, direktor Centra za analizu rizika i upravljanje krizama sa svojim saradnicima iz Centra.

Donošenje Standarda za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (SRPSA.L2.003) proisteklo je iz uviđanja da se određenim zakonskim i podzakonskim aktima propisuje obaveza i načini procenjivanja rizika u raznim oblastima, ali da ne postoji metodološko uputstvo koje objedinjuje procenu svih rizika koji ugrožavaju lica, imovinu i poslovanje. Suština primene standarda za procenu rizika jeste utvrđivanje da li nivo bezbednosti organizacije odgovara procenjenom stepenu rizika.

U okviru seminara proučavane su sledeće oblasti: upravljanje rizikom i procena rizika – standardi; pravni osnov za procenu rizika u organizaciji i normativna dokumenta u oblasti zaštite lice,imovine i poslovanja; identifikacija rizika od protivpravnog delovanja, krizno komuniciranje i metodologija procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, dok je drugog dana seminara sprovedena radionica na konkretnom primeru.

SAMKB će i u narednom periodu raditi na daljim aktivnostima, u cilju unapređivanja, razvoja i popularizacije oblasti industrijske i korporativne bezbednosti i upravljanja rizicima u privrednim subjektima, istako je predsednik SAMKB dr Dragan Trivan.

Seminar: "Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja"

15. maj 2012.

Privredna komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje, Centar za korporativnu bezbednost i Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti Vas pozivaju da prisustvujete dvodnevnom seminaru, koji će biti održan 17. i 18. maja 2012. godine, sa početkom u 09:00 časova, Kneza Miloša br. 12 (sala mezanin/medjusprat), na temu:

„PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA“.

Seminar je organizovan u saradnji sa Centrom za analizu rizika i upravljanje krizama (C.A.R.U.K).

Donošenje Standarda za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (SRPS A.L2.003) proisteklo je iz uviđanja da se određenim zakonskim i podzakonskim aktima propisuje obaveza i načini procenjivanja rizika u raznim oblastima. Primena metodologije sadržane u standardu omogućava da se integralnom procenom rizika u organizaciji integrišu funkcije bezbednosti i zaštite, omogući jedinstveni uvid u rizike sa kojima se konkretna organizacija suočava kao osnov procesa odlučivanja i utvrđivanja neophodno potrebnog nivoa bezbednosti i mera zaštite.

Cilj seminara: Upoznati kandidate sa metodološkim, pravnim i stručnim osnovama procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u organizaciji. Osposobiti kandidate za upotrebu osnovnih alata za primenu metodologije za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, propisane u nacionalnom standardu SRPS A.L2.003 koji će predstavljati osnov za procenu rizika svih privrednih društava i ostalih pravnih lica u skladu sa Izmenama i dopunama zakona o vanrednim situacijama i Predlogom zakona o privatnom obezbeđenju. Na kraju seminara polaznici će prepoznati važnost identifikacije potencijalnih opasnosti i kvantifikacije rizika kao podrška procesu odlučivanja u organizaciji.

Kotizacija na seminaru po učesniku iznosi 15.000.00 din bruto. Rok za prijavu i uplatu je 15.05.2012. godine. Na kraju seminara polaznici dobijaju uverenje o završenom seminaru, CD sa prezentacijama i Priručnik za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Više informacija o seminaru, možete pronaći u prilogu.

Korporativna Bezbednost

Poseta Sajmu Bezbednosti IFSEC 2012 u Birminghemu (V. Britanija)

10. maj 2012.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB) u saradnji sa Magazinom za bezbednost “AS ADRIA“ iz Bosne i Hercegovine, omogućila je svojim članovima beneficirane uslove prilikom odlaska i posete predstojećeg Međunarodnog sajma “IFSEC International 2012“ u Birminghemu (Velika Britanija).

POZIVAMO VAS DA POSETITE SAJAM IFSEC 2012, od 14. do 17. maja u Birminghamu, Velika Britanija

IFSEC 2012 ove godine okuplja preko 650 izlagača, više od 25.000 profesionalaca sigurnosti iz preko 100 država koji će imati priliku da se upoznaju sa najnovijim dostignućima i inovacijama iz oblasti privatne bezbednosti i industrije zaštite od požara. Bilo da ste proizvođač, distributer, sistem integrator, instalater ili konsultant, IFSEC International 2012 je istinsko rešenje za vaše potrebe i dalje unapređenje vašeg poslovanja.

Na sajmu će biti zastupljene sledeće oblasti:

-Kontrola pristupa | -Videonadzor | -Protivterorizam | -IP i mrežna sigurnost | -Zaštita od požara | -Protivprovalni alarmi | -Zaštita na radu | -Zaštitarstvo

Tokom trajanja sajma IFSEC na istoj lokaciji održavaju se sledeće sajamske priredbe: FACILITIES SHOW, SAFETY & HEALTH EXPO. Više o sajmu možete saznati na: www.ifsec.co.uk Cena aranžmana: 700,00 Evra

U cenu aranžmana uračunat je:
• let avionom Beograd – London – Beograd
• hotelski smještaj u dvokrevetnoj sobi u Birminghamu (www.theparagonhotel.co.uk);
• organizacija putovanja i stručna podrška pratioca grupe iz tima redakcije A&S Adria s iskustvom posete navedenom sajmu
• povratni prevoz vozom na relaciji Aerodrom Gatwick – London – Birmingham.

Program putovanja – 4 dana/3 noćenja:
• polazak i celodnevna poseta Londonu – 14. maj (ponedjeljak, let iz Beograda u 10.35 h),
• boravak u Birminghamu i poseta sajmu: 15.-16. maj (utorak-sreda),
• celodnevni boravak u Londonu i povratak – 17. maj (četvrtak, dolazak u Beograd u 17.25 h).

Plaćanje: avansno 100%, najkasnije do 1. maja.
Prijave putem e-maila: marketing3@asadria.com tel: +387 33788 985 i office@korporativnabezbednost.rs , 011/ 3625 141; www.korporativnabezbednost.rs. Napomena: Organizator zadržava pravo korekcije cene zavisno od promene cene avionske karte. Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. SAMKB

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti učestvovala na 3. Međunarodnoj konferenciji o korporativnoj bezbednosti u Ljubljani

22. mar 2012.

U organizaciji Instituta za korporativne bezbednosne studije i Slovenačke asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, u periodu od 21. do 22. marta 2012.godine, u Ljubljani je održana je 3.Međunarodna naučna konferencija pod nazivom „Dani korporativne bezbednosti“ na temu: „Upravljanje korporartivnom bezbednosti u multinacionalnim kompanijama i njihovom funkcionisanju u globalnom bezbednosnom okruženju“.

Ovogodišnjem, trećem po redu, skupu prisustvovali su visoki zvaničnici Republike Slovenije, predstavnici Asocijacija menadžera korprorativne bezbednosti u regionu, menadžeri bezbednosti iz javnih i privatnih struktura, prestavnici obaveštajnih i bezbednosnih struktura, kao i svi oni koji se bave procesima informacione i komunikacione bezbednosti podataka i dr.

Ispred Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB) učesnicima skupa se obratio dr Dragan Trivan, predsednik SAMKB, koji je istakao veoma uspešnu saradnju koja postoji sa Institutom za korporativne bezbednosne studije iz Slovenije. Prema rečima dr Trivana postojanje efikasnog sistema korporativne bezbednosti štiti privredne subjekte od svih ugrožavajućih delovanja, uspostavlja osnovu za donošenje upravljačih osluka, obezbeđuje top menadžmentu pristup o poverljivim informacijama i formira procese i procedure koji onemogućavaju odlivanje zaštićenih podataka iz korporacije. Korporacije koje žele da opstanu na tržištu i da se razvijaju, moraju da prihvate move metode i tehnike orgnaizovanja što podrazumeva i uspostavljanje organizacione jedinice za korporativnu bezbednost, a ujedno i sprovođenje svih komponenti integralne bezbednosti kompanija.

Cilj Konferencije bio je da se prikažu najnovija saznanja, trendovi i rezultati istraživanja, dobre prakse i primeri uspešnih prenosa znanja u praksi, kako bi se omogućio direktan kontakt između učesnika u oblasti korporativne bezbednosti na promovisanju, širenju i rešavanju aktuelnih problema u funkcionisanju sistema korporativne bezbednosti u privrednim subjektima. Konferencija je bila prilika i da se da značajan doprinos međunarodnom povezivanju i prožimanju struke, nauke i prakse u oblasti korporativne bezbednosti, upravo potpisivanjem Memoranduma o osnivanju Asocijacije menadžera korporativne bezbednosti Jugoistočne Evrope (SESCA) čiji su osnivači i potpisnici Slovenačka aoscijacija korporativne bezbednosti, Hrvatsko udruženje menadžera sigurnosti i Srpska asocijacija menadžera korporartivne bezbednosti istakao je dr Trivan. Sporazum ima za cilj međunarodnu edukaciju članova nacionalnih asocijacija, zajednička istraživanja, kao i organizaciju međunarodnih konferencija uz permanentnu promociju znanja, kulture i međunarodno priznatih procedura za analizu zajedničkih pretnji korporacijama.

Održana 4. Sednica Izvršnog odbora SAMKB

02. mar 2012.

2.marta 2012.godine u Beogradu, održana je 4.sednica Izvršnog odbora Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti. Sednici su prisustovali članovi IO, predsednik i potpredsednik Skupštine SAMKB.

Na sednici IO su usvojeni zapisnik sa prethodene sednice IO, razmatrani su predlozi aktivnosti Asocijacije u prvoj polovini 2012.godine, aktivnosti na proširenju članstva i verifikacija pristiglih prijava za članstvo u SAMKB, Protokol o saradnji i učešće SAMKB u formiranju SECSA-Southeast Europe Corporate Security Association, kao i donošenje odluke o verifikaciji članova Saveta Asocijacije i izbor predsednika Saveta Asocijacije.

Članovi Asocijacije istakli su spremnost za učešće na međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Days of Corporate Security“, koja se održava u periodu od 21.- 22.marta 2012.godine u Ljubljani, u organizaciji Instituta za korporativne sigurnosne studije.

Na sastanku je prihvaćen i predlog saradnje SAMKB i Magazina za bezbednost PSS ( Professional Security Systems). Cilj buduće saradnje bio bi organizacija PSS Akademije, koja bi ponudlia menadžerima bezbednosti nove edukativne sadržaje o savremenim tehnologijama i novim trendovima u svetu, a u kome bi članovi Asocijacije uzeli učešće i kao predavači sa svojim bogatim iskustvom u ovoj oblasti. Ovom saradnjom Asocijacija bi dobila izuzetnu priliku da se afirmiše i učvrsti svoju poziciju u oblasti korporativne bezbednosti.

Scroll to Top