2013.

SKUPOVI, DOGAĐAJI, AKTIVNOSTI SAMKB U 2013.

Usvojiti podzakonska rešenja u cilju primene novog Zakona o privatnom obezbeđenju

17. dec 2013.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti zajedno u saradnji sa Centrom za korporativnu bezbednost Privredne komore Beograda, dana 17.decembra 2013.godine organizovali su seminar na temu: “Obaveze privrednih subjekata po osnovu zakona o privatnom obezbeđenju“, koji je bio posvećen sagledavanju usvojenog novog zakonskog rešenja, kojim se reguliše oblast privatnog obezbeđenja.

Seminar je imao za cilj da se privredni subjekti upoznaju sa novim propisima – normativnim rešenjima iz oblasti privatnog obezbeđenja, kao i pravima i obavezama pružaoca i korisnika usluga privatnog obezbeđenja.

Donošenjem novog Zakona predviđa se uspostavljanje registra firmi koje se bave obezbeđenjem, uređuju se obavezno obezbeđenje i zaštita određenih objekata kritične infrastrukture, poslovi i rad pravnih i fizičkih lica u oblasti privatnog obezbeđenja, uslovi za njihovo licenciranje, način vršenja poslova i ostvarivanje nadzora nad njihovim radom.

Takođe ovaj skup je bila dobra prilika da se analiziraju odredbe Zakona u odnosu na odredbe nacionalnog standarda SRPS.AL002, koji je na neki način povezan sa ovom oblašću (privatnog obezbeđenja), kao i da se kompanije koje pružaju usluge,one koje koriste usluge privatnog obezbeđenja tako i kompanije koje imaju sopstvene službe obezbeđenja, da se prilagode donetim zakonskim rešenjem. Neke od tema koje su bile obrađene tokom seminara su veza ZPO sa standardima i drugim propisima; poslovi obezbedjenja i obavezno obezbeđeni objekti; obuka pravnih lica i preduzetnika i rokovi primene; način vršenja poslova privatnog obezbeđenja, ovlašćenja službenika obezbeđenja; oružje i upotreba sile u privatnom obezbeđenju, kaznene odredbe i dr.

Učesnici seminara jedinstveni su u oceni da je neophodno u što skorijem roku izraditi i implementirati podzakonska akta, kako bi se kompanije i zaposleni mogli blagovremno prilagoditi novim zakonskim rešenjima, koje predviđa novi Zakon o privatnom obezbedjenju. Doneta Regulativa predstavlja krunu dugogodišnjih aktivnosti i nastojanja kompanija iz oblasti privatnog obezbeđenja, da se ova važna oblast normativno uredi u najboljem interesu struke.

Realizovan seminar ''Kontinuitet poslovanja i vanredne situacije u sistemu korporativne bezbednosti''

02. nov 2013.

U organizaciji Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti i Privredne komore Beograda, održan je još jedan u nizu seminara iz oblasti korporativne bezbednosti, posvećen ovog puta temi: “Kontinuitet poslovanja i vanredne situacije u sistemu korporativne bezbednosti“

Obradjenje su teme koje su se odnosile na definisanje kontinuiteta poslovanja i oporavka od vanrednih situacija; mestu i ulozi upravljanja kontinuitetom poslovanja u upravljanju organizacijom; upravljanje rizikom u kontinuitetu poslovanja i vanrednim situacijama; planiranje i organizacija kontinuiteta poslovanja u vanrednim situacijama; upravljanje incidentima i akcidentima; kritična infrastruktura, vanredne situacije i kontinuitet poslovanja, kao i unutrašnje normativno-pravno regulisanje i potrebna dokumentacija za upravljanje kontinuitetom poslovanja i vanrednim sitacijama i dr.

Tokom seminara polaznici skupa imali su mogućnost da steknu znanja i razmene iskustava u oblasti kontinuiteta poslovanja(Business Continuity) i oporavka od katastofa/akcidenta (Disaster Recovery). Treba napomenuti da je za kompanije izuzetno važno da imaju uspostavljen kontinuitet poslovanja i oporavak od katastofa /akcidenata, jer su to procesi koji pomažu organizacijama da se pripreme za vanredna događanja, bez obzira da li događaj (vanredna situacija) može da sadrži velike nepogode ili lokalne događaje koji uzrokuju prekid rada u kompaniji.

Seminar je imao za cilj osposobljavanje polaznika za sagledavanje potreba i obaveza poslovnih subjekata i organa uprave iz oblasti upravljanja kontinuitetom poslovanja i oporavkom od vanrednih situacija radi uspostavljanja praktično primenjivog sistemskog reagovanja na vanredne situacije i kontinuirano poslovanje u vanrednim uslovima, a u odnosu na poslovne procese i veličinu organizacije.

Usvojen Zakon o privatnom obezbeđenju i Zakon o detektivskoj delatnosti

31. okt 2013.

Poslanici Skupštine Republike Srbije usvojili su krajem novembra ove godine dugo očekivani Zakon o privatnom obezbedjenju i zakon o detektivskoj delatnosti.

Prema Zakonu o privatnom obezbeđenju, koji je Skupština nedavno usvojila, firme koje se bave privatnim obezbeđenjem, moraće da imaju licencu za obavljanje posla, a svaki zaposleni licencu za rad, sto će doprineti da se ova oblast uredi. Najkrupnija promena u novom Zakonu je selekcija preduzeća koje se bave ovom vrstom posla, ali i zaposlenih u njima. Svakoj firmi iz ove branše biće potrebna licenca koju izdaje policija. MUP će voditi registar firmi i zaposlenih.

Fizičko lice ne može dobiti licencu, ako ima položen stručni ispit kod pravnih lica nelicenciranih za obuku. Obuku za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja, osim ovlašćenih pravnih i fizičkih lica, može da sprovodi i MUP. Zakonom se sprečava da detektivi, kao i oni koji se bave privatnim obezbeđenjem, koriste operativno-tehnička sredstava i metode koji su isključivo u nadelžnosti državnih organa, i precizira da je ministar zdravlja dužan da donese akt kojim se utvrđuje lista referentnih zdravstvenih ustanova koje izdaju uverenja o psihofizičkoj sposobnosti onih koji se bave privatnim obezbeđenjem.

Verujemo da će doneti Zakoni predstavljati korak napred, kojima će se regulisati oblast privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti u našoj zemlji.

Održan 1.Međunarodni stručni skup SAMKB "Korporativna bezbednost 2013"

08. okt 2013.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti u saradnji sa partnerima iz regiona organizovala je Prvi Međunarodni stručni skup “KORPORATIVNA BEZBEDNOST 2013“, koji je održan 08. oktobra 2013. godine na Nacionalnoj vozačkoj akademiji – NAVAK, Subotište.

Organizatori Skupa bili su Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti, Privredna komora Beograda – Centar za korporativnu bezbednost, Asocijacija menadžera korporativne bezbednosti Jugoistočne evrope (SECSA) i Nacionalna vozačka akademija (NAVAK).

Ovogodišnje okupljanje predstavlja prvi stručni skup sa međunarodnim učešćem menadžera korporativne bezbednosti iz javnog i privatnog sektora u Republici Srbiji, ali i regiona, sa ciljem razmene iskustava i primera dobre prakse u zemlji i regionu (Slovenija i Hrvatska), kao i prihvatanje korporativne bezbednosti kao važnog učesnika u procesima upravljanja u javnim i privatnim kompanijama, institucijama, lokalnoj samoupravi i rešavanje aktuelnih problema u oblasti korporativne bezbednosti.

Predsednik SAMKB, dr Dragan Trivan istako je da se ovaj skup razlikuje od svih prethodno organizovanih skupova na ovu temu, jer organizacijom navedna dva okrugla stola želimo da animiramo i podstaknemo same menadžere korporativne bezbednosti, da otvorimo neke od najistaknutijih pitanja u pomenutoj oblasti, kao i da zajedno pokušamo pronaći odgovore kroz primere dobre prakse i diskusije.

Pozdravljajući učesnike skupa Milorad Tododrović, sekretar ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, istakao je značaj održavanja skupa koji okuplja menadžere korporativne bezbednosti ne samo iz Srbije, već i iz regiona. Prema njegovim rečima očekuje se u budućem periodu još jača saradnja javnog i privatnog sektora bezbednosti, pre svega preko usvajanja novog Predloga Zakona o privatnom obezbeđenju i detektivskoj delatnosti i kroz uključivanje predstavnika privatne bezbednosti u rad Komisije za javno-privatno partnerstvo u oblasti bezbednosti.

Predsednik Privredne komore Beograda, dr Milan Janković, pozdravio je sve prisutne učesnike skupa i napomenuo da je veoma važno kada govorimo o bezbednosti, osvrnuti se na bezbednost ulaganja, naročito u pogledu priliva stranih direktnih investicija, kao i lične bezbednosti stranih ulagača. Pružajući podršku organizaciji ove manifestacije, dr Janković istakao je da ovo okupljanje ubuduće vidi kao početak osnivanja akademije u oblasti korporativne bezbednosti prepoznate i na međuanrodnom nivou. Problem sa kojim se susreću menadžeri korporativne bezbednosti pre svega se ogleda u nedostatku jasnih zakonskih procedura u domenu privatne bezbednosti tj jasnog zakonodavnog okvira koji bi uredio ovu oblast.

Tokom plenarnog dela skupa, Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti organizovala je dodelu godišnjih nagrada i plaketa SAMKB za 2012.godinu.

Nagrađeni su:

1. Ivica Dačić, predsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova RS – nagrada SAMKB za razvoj i unapređenje korporativne bezbednosti u Republici Srbiji; nagradu u ime predsednika Vlade RS primo je gospodin Milorad Todorović, sekretar ministarstva unutrašnjih poslova RS;

2. dr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda – specijalna nagrada za doprinos radu i razvoju SAMKB;

3. Kompanija NIS GAZPROM NEFT – godišnja nagrada za ostvarene rezultate i razvoj u oblasti korporativne bezbednosti u 2012.godini, nagradu je primo g-din Igor Tarasov, zamenik generalnog direktora i direktor Funkcije korporativne zaštite kompanije NIS GAZPROM NEFT;

4. Dejan Pavlović, zamenik direktora Funkcije za korporativnu zaštitu NIS GAZPROM NEFT – najbolji menadžer iz oblasti korporativne bezbednosti u 2012.godini; uručio je predsednik Hrvatskog udruženja menadžera bezbednosti mr Alen Ostojić;

5. dr Dragan Trivan – najbolja knjiga iz oblasti korporativne bezbednosti u 2012.godini., uručio je predsednik Instituta za korporativne bezbednosne studije i predsednik Menadžera korporativne bezbednosti Slovenije, dr Denis Čaleta;

Plakete SAMKB za doprinos razvoju asocijacije primili su:

1. Milorad Veljović, direktor Policije MUP RS

2. Milorad Todorović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova RS

3. dr Denis Čaleta, predsednik Instituta za korporativne bezbednosne studije, Slovenija

4. mr Alen Ostojić, predsednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, Hrvatska

5. dr Goran Matić, direktor Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka Rep.Srbija

6. Zvezdan Radojković, načelnik Policijske uprave Pančevo MUP RS

7. Milorad Petković, predsednik IPA Regija Novi Sad

8. Mladen Alvirović, SAT Media Group

9. Dragica Šipka, Professional Security Systems

10. Mahir Hodžić, Global Security doo

U okviru stručnog dela skupa organizovana su dva okrugla stola. Prvi okrugli sto bio je na temu: “Korporativna bezbednost u regionu Jugoistočne Evrope – stanje i perspektive“ moderator okruglog stola je bila dr Anita Perešin, Sveučilište Zagreb, dok su panelisti ovog okruglog stola bili mr Miran Vršec, direktor Instituta za korporativne studije Slovenija; mr Alen Ostojić, predsednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti HUMS, Hrvatska; dr Goran Ribičić, Policijska akdemija -Visoka policijska škola Zagreb, Hrvatska i mr Milan Tarman UVTP Slovenija.

Drugi okrugli sto bio je posvećen stanju, izazovima i pretnjama u uspostavljanju korporativne bezbednosti u Republici Srbiji. Moderator pomenutog okruglog stola bio je predsednik SAMKB, dr Dragan Trivan, a u radu okruglog stola kao panelisti učestvovali su: Milorad Todorović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije; dr Goran Matić, naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo Beograd, sudski veštak za bezbednost informacija; dr Zoran Keković, profesor Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu i Vladimir Radović, direktor Samostalnog sektora za upravljanje rizikom JP Pošta Srbije.

Sertificiranje i edukacija menadžera korporativne bezbednosti u zemlji i regionu; saradnja u oblasti javno – privatnog partnerstva u oblasti bezbednosti; neprepozanvanje top menadžementa za potreba struke menadžera korporativne bezbednosti; jasnije definisanje i zaštita poslovne tajne u domenu poverljih javnih nabavki; outsorsing u oblasti bezbednosti samo su neke od tema koje su bile tretirane na okruglim stolovima.

Generalno uzev, osnovni problemi u oblasti bezbednosnog menadžmenta u Republici Srbiji, uz neposredne posledice aktuelne ekonomske krize, vezani su za nedostatak adekvatnih zakonskih akata u ovoj oblasti, nepostojanje svesti u većini kompanija o nužnosti funkcionisanja efikasnog sistema korporativne bezbednosti (često i nerazumevanje uloge korporativne bezbednosti), lošu organizaciju i kadrovski sastav postojećih službi bezbednosne zaštite kompanija (izraženo prisustvo i uticaj bivših pripadnika vojnih, bezbednosnih i policijskih službi), nedostatak ili zastarelost postojećih pravila i procedura, nedovoljnu i neregulisanu saradnju sa nadležnim državnim organima.

U većini poslovnih subjekata još uvek nisu uspostаvljene sаmostаlne unutrаšnje orgаnizаcione jedinice zа poslove korporаtivne bezbednosti koje bi bile ustrojene premа stаndаrdimа rаzvijenih zemаljа.Takve organizacione jedinice postoje uglаvnom u velikim korporаcijаmа, a nаjčešće u filijаlаmа strаnih, odnosno multinаcionаlnih kompаnijа.

g1-
g2-
g3-
g4-

Očekuje se usvajanje Predloga Zakona o privatnom obezbeđenju i Zakona o detektivskoj delatnosti

26. okt 2013.

Narodna skupština Republike Srbije je za 4.sednicu Drugog redovnog zasedanja, stavila na Dnevni red Predlog zakona o privatnom obezbeđenju i zakona o detektivskoj delatnosti, koji je podnela Vlada (od 9.maja 2013.godine). Sednica Narodne skupštine Republike Srbije održaće se u četvrtak, 31.oktobra 2013.godine.

Verujemo da će posle toliko godina i rada na mnogim predlozima Zakona, konačno biti usvojena ova dva Zakona, kojima će se regulisati oblast privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti u našoj zemlji.

SAMKB učestvuje na 7. Konferenciji Hrvatskog Udruženja menadžera bezbednosti u Opatiji

25. okt 2013.

U organizaciji Hrvatskog udruženja menadžera bezbednosti (HUMS) 23. i 25. oktobra 2013. godine u hotelu „Milenij“-Opatija, održani su “Hrvatski dani sigurnosti-HDS“, na kojem je i ovog puta učestvovala Srpska asocijacija menadžere korporativne bezbednosti.

HDS-hrvatski dani bezbednosti predstavljaju glavni godišnji skup profesionalaca bezbednosti iz javnog i privatnog sektora, predstavnika državne uprave, poslovne zajednice i fakulteta. Konferencija je bila prilika da se okupe po prvi put na jednom mestu menadžeri korporativne bezbednosti, privatni detektivi, menadžeri urbane bezbednosti, savetnici za bezbednost u državnoj upravi, menadžeri privatne zaštite i predstavnici javne bezbednosti iz zemlje i inostranstva. Skup je otvorila Ines Krajčak pomoćnica ministra unutrašnjih poslova RH.

Glavna tema ovogodišnjih Hrvatskih dana bezbednosti bila je zaštita kritične infrastrukture, aktuelan izazov domaćeg bezbednosnog sektora. Cilj ove konferencije bio je promovisanje bezbednosti, razmena najbolje prakse, upoznavanje stručne javnosti sa važnošću bezbednosti i prihvatanje korporativne bezbednosti kao činioca u procesima upravljnaja u javnim i privatnim kompanijma, institucijama, gradskim upravama i lokalnim samoupravama. Kroz program, diskusije, razmenu iskustava i druženje učesnici skupa imali su mogućnost da steknu nova znanja i veština za njihovu primenu u svom svakodnevnom radu, kao i da razmene iskustva sa osobama koje profesionalno upravljaju poslovima bezbednosti iz javnog i privatnog sektora iz Republike Hrvatske i regiona.

Održan seminar iz oblasti "Poslovna tajna i komercijalna špijunaža – procena opasnosti i pravni mehanizmi zaštite"

01. okt 2013.

U organizaciji Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, a u saradnji sa Privredne komorom Beograda – Centrom za korporativnu bezbednost i Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, u utorak, 1. oktobra 2013. godine, u Privrednoj komori Beograda realizovan je seminar: „POSLOVNA TAJNA I KOMERCIJALNA ŠPIJUNAŽA – PROCENA OPASNOSTI I PRAVNI MEHANIZMI ZAŠTITE“.

Programom su obuhvaćene teme: Pravni okvir procesa obrade i zaštite podataka u Republici Srbiji; Zakonska regulativa poslovne tajne i komercijalne špijunaže; Zakonska ovlašćenja poslovnih i drugih organizacija u domenu zaštite od odavanja poslovne tajne; Krivična, prekršajna i disciplinska odgovornost za kršenje propisa iz oblasti zaštite poslovne tajne; Građanskopravna i privrednopravna odgovornost za kršenje propisa iz oblasti zaštite poslovne tajne; Analiza opasnosti i ugroženosti poslovnih i drugih organizacija od neovlašćenog odavanja tajni i komercijalne špijunaže; Izgradnja sistema pravne zaštite; Analiza pravnih mehanizama zaštite; Sistem pravne zaštite kao deo integrisane bezbednosti poslovne organizacije.

Stručnjaci u oblasti korporativne i informacione bezbednosti: Dr Milan Milošević, Dr Goran Matić i Dr Mladen Milošević, kao predavači na seminaru, podelili su svoja iskustva i znanje sa učesnicima.

U okviru radionica, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa različitim primerima adekvatne unutrašnje regulative u oblasti zaštite poslovne tajne kao i da podele svoja iskustva i analiziraju ih sa prisutnima.

Održan 4.Međunarodni Sajam bezbednosti "ISEC 2013"

28. sepr 2013.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti je i ove godine uzela zajedničko učešće sa Centrom za korporativnu bezbednost Privredne komore Beograda na 4.Međunarodnom sajmu bezbednosti objekata, infrastrukture, lica i poslovanja „iSEC“, na kojem se okupilo oko 50 izlagača iz zemlje i inostranstva predstavljajući najpoznatije brendove koji se bave sistemima video nadzora, alarmima, integracijom bezbednosti i upravljanjem pametnim zgradama, balistikom, forenzikom i bezbednosnim softverom u periodu od 25. do 28.septembra 2013., u hali 3 Beogradskog sajma.

Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije Vanje Vukića, koji je svečano otvorio ovogodišnji Sajam, ova manifestacija je još jedna potvrda opredeljenosti društva da se zajedničkim snagama bori protiv svih oblika krimina, ali i prilika da se pokažu najnovija tehnička dostignuća u borbi protiv savremenih oblika ugrožavanja bezbednosti građana, imovine i poslovanja. Državni sekretar MUP-a Srbije naglasio je da MUP Srbije nije samo izlagač, već i pokrovitelj ovogodišnjeg Sajma, što predstavlja svojevrsno priznanje, s obzirom da je ovo ministarstvo u poslednjih nekoliko godina preduzelo značajne korake na planu osavremenjavanja tehničko-tehnološke osnove MUP-a i opremanja policije, s ciljem unapređenja zaštite od svih oblika ugrožavanja bezbednosti.

Dodao je da MUP Srbije posebnu pažnju posvećuje unapređenju i razvoju saradnje i partnerskih odnosa sa svim relevantnim domačhim i stranim organizacijama i institucijama, a posebno sa strukovnim udruženjima i sektorom privatne bezbednosti.

Potpredsednik PKS-a Velibor Sovrović podsetio je da Srbiju, koja je postala član Evropske konfederacije službe privatnog obezbeđenja, očekuju donošenje Zakona o privatnom obezbeđenju i Zakona o detektivskoj delatnosti. On je naglasio da se ovogodišnji sajam održava u godini kada je bitno da se oblast privatnog obezbeđenja uredi i da ta manifestacija otvara šanse da se u Begoradu narednih dana, kroz razmenu znanja i iskustva, predstave najsavremenije tehnologije iz oblasti zaštite lica, imovine i poslovanja i sagledaju najefikasniji načini suprotstavljanja svim oblicima kriminala.

Osim mogućnosti da izlože najnoviju opremu u oblasti zaštite bezbednosti objekata, infrastrukture, lica i poslovanja, učesnici i posetioci ovogodišnjeg „ISEC 2013“ imali su mogućnost da prisustvuju raznovrsnom stručnom pratećem programu, u okviru kojeg su stručnjaci iz različitih oblasti bezbednosti, predstavnici resornih državnih, akademskih, naučnih, strukovnih institucija iz zemlje i regiona, kao i renomiranih kompanija predstavili svetske aktuelnosti i trendove u ovim oblastima.

Sajam bezbednosti bila je prilika da članovi SAMKB ostavare kvalitetne poslovne kontakte i razmene informacije sa učesnicima i posetiocima sajamske manifestacijam o najnovijim tehnologijama u funkciji lične, infrastrukturne i poslovne bezbednosti, zaštite kritične infrastrukture i bezbednosti zaštite podataka.

Realizovan skup posvećen primeni Zakona o zaštiti poslovne tajne

18. jul 2013.

Nastavljaći dobru i uspešnu saradnju sa Privrednom komorom Beograda, Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti je u organizaciji sa Komorom Beograda, 18.jula 2013.godine, realizovala stručni skup na temu: Dosadašnja iskustva u primeni Zakona o zaštiti poslovne tajne. U radu skupa učestvovali su predstavnici Zavoda za intelektualne svojine RS, Poverinika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, IT Veštak, član stručnog Saveta SAMKB, kao i članovi SAMKB i Komore Beograda.

Zakon o zaštiti poslovne tajne stupio je na snagu u oktobru 2011.godine, zajedničkim radom Zavoda za intelektualnu svojinu i Ministarstva prosvete i nauke RS. Zakonom se posebno uređuju predmet i uslovi zaštite, pribavljanje, korišćenje i otkrivanje informacije koja predstavlja poslovnu tajnu, građansko-pravna zaštita poslovne tajne, kao i očuvanje tajnosti i kazneno-pravna zaštita. Takođe, zakonom se uređuje pravna zaštita informacija, čije su forma različite i to mogu biti finansijski, ekonomski, poslovni, korporativni podaci, studije, rezultati istraživanja i sl.

Učesnike skupa je u ime SAMKB pozdravio Ljubomir Radović, potpredesednik SAMKB koji je napomenuo da je cilj ovog skupa, da pored podizanja svesti o značaju zaštite poslovne tajne, čujemo i mišljenja onih koji su učestvovali u izradi zakona, kao i onih koji zakon implementiraju u praksi i vidimo kakva su njihova iskustva. Pored zakona neke odredbe bi trebalo bliže definistai kroz podzakonska akta.

Pomenuti Zakon po prvi put jasno uređuje opšti pojam poslovne tajne, odnosno elemente koje jedna informacija mora sadržati da bi se smatrala poslovnom tajnom, mere zaštite poslovne tajne, kao i pravnu zaštitu poslovne tajne od svih radnji nelojalne konkurencije, čime je rešen problem zakonskih praznina u ovoj oblasti. Odredbama zakona se popunjavaju pravne praznine u ovoj oblasti, jasno definiše šta je to poslovna tajna, donose mere kaznene politike, što je izuzetno važno u cilju očuvanja poslovne etike i sprečavanja nelojalne konkurencije.

Donošenjem Zakona uvedena je mogućnost podnošenja tužbe zbog povrede poslovne tajne, kao i stroga kaznena politika za postupanje u suprotnosti sa Zakonom u smislu odgovornosti za privredni prestup. Zakonom se želi stvoriti ambijent u kome se neće tolerisati pribavljanje i upotreba bilo koje informacije koja predstavlja poslovnu tajnu učesnika na tržištu bez saglasnosti tog učesnika na tržištu i sticanje koristi od takvog neovlašćenog pristupa ili upotrebe bez odgovornosti za takvo činjenje.

Može se istaći, da je poštovanje dužnosti čuvanja poslovne tajne od strane lica koja imaju posebne dužnosti prema društvu veoma značajno u smislu očuvanja poslovne etike, zaštite od nelojalne konkurencije, stvaranja uslova za fer poslovanje i poštenu tržišnu utakmicu, podsticanja istraživačkih aktivnosti i inovativnosti.

Održan seminar iz oblasti korporativne bezbednosti „Informaciona bezbednost u sistemu korporativne bezbednosti"

12. jun 2013.

Nastavljajući dobru saradnju sa Privrednom komorom Beograda, a u cilju promovisanja i polurarizacije struke menadžera bezbednosti, kao i oblasti korporativene bezbednosti u kompanijama, Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti je zajedno sa Centrom za korporativnu bezbednost Komore Beograda, 12.juna 2013.godione organizovala seminar koji se odnosio na “Inofrmacionu bezbednosti u sistemu korproativne bezbednost“.

Svoja iskustva i novine u ovoj oblasti sa učesnicima seminara podelili su prof. dr Milan Milošević i mr Momir Ostojić. Tokom seminara obrađene su teme koje su odnosile na sistem korporativne bezbednosti i sistem upravljanja bezbednošću informacija; međunarodni i nacionalni standardi informacione bezbednosti; vrste korporativnih i poslovnih informacija; načini obezbeđenja podataka i informacija; elektronsko poslovanje i informaciona bezbednost; institucije i organi borbe protiv elektronskog kriminala; nomativno pravno-regulisanje informacione bezbednosti u poslovnoj organizaciji i eksterni i interni pravni akti informacione bezbednosti u poslovnoj organizaciji.

Prilikom donošenja zakonske regulative koja bliže reguliše oblast informacione bezbednosti posebna pažnja bi trebala da obuhvati definisanje cilja zaštite; razrađene kriterijume za klasifikaciju; osnovne oblike zaštite; definisanje nivoa odgovornosti; obavezu prijavljivanja svih oblika zloupotrebe; mere društvene kontrole, kao i kaznene odredbe.

Seminar je imao za cilj da ukaže na mogućnosti racionalizacije i efikasnosti kod uspostavljanja informacione bezbednosti, sprovođenju zakonskih obaveza, međunarodnih i nacionalnih standarda, i donošenju normativno-pravnih akata informacione bezbednosti, kako u velikim, tako i u srednjim i malim organizacijama i organima uprave.

S druge strane, bilo je reči o mogućnosti primene odgovarajućih kriterijuma procene rizika i ugroženosti, primene zakonskih propisa i standarda iz oblasti informacione bezbednosti, mogućnosti sagledavanja efikasnosti iskorišćenja zaposlenih i osmišljavanja modela funkcionisanja informacione bezbednosti, a sve u cilju povećanja produktivnosti. Seminar je realizovan kao spoj predavanja, analiza modela i slučaja, diskusije i praktične radionice sa razmenom iskustava, namenjen od vlasnika i direktora kompanija do šefova timova, odnosno svima koji su na bilo koji način povezani sa bezbednosnim poslovima u organizaciji, poverljivim i ličnim informacijama, informacionim sistemima i elektronskim poslovanjem.

Održana edukacija "Zaštita tajnosti podataka u sistemu korporativne bezbednosti"

25. apr 2013.

U organizaciji Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti i Centra za korporativnu bezbednost Privredne komore Beograda, 25.aprila 2013.godine, održan je mentorski seminar posvećen “Zaštiti tajnosti podataka u sistemu korporativne bezbednosti“. Svoja znanja i iskustva sa učesnicima seminara podelili su dr Mladen Milošević, kao i dr Goran Matić i prof. dr Milan Milošević članovi Saveta SAMKB.

Kroz seminar obrađene su teme zakonske obaveze i ovlašćenja poslovnih i drugih organizacija u domenu bezbednosnih rizika; analiza rizika i ugroženosti poslovnih i drugih organizacija i organa od neovlašćenog odavanja tajni i komercijalne špijunaže; integracija funkcije zaštite tajnosti podataka poslovnih i drugih organizacija u sistem korporativne bezbednosti; obaveze poslovnih i drugih organizacija po zakonima o tajnosti podataka i zaštiti podataka o ličnosti; nacionalni zakoni i propisi iz oblasti zaštite tajnosti podataka; krivična, prekršajna i disciplinska odgovornost za kršenje propisa iz oblasti zaštite tajnosti podataka; unutrašnje normativno-pravno regulisanje zaštite tajnosti podataka poslovnih i drugih organizacija, kao i opšti i pojedinačni interni pravni akti.

Ukazano je na mogućnosti racionalizacije i efikasnosti kod kreiranja i implementiranja bezbednosnih funkcija, sprovođenja zakonskih obaveza, međunarodnih i nacionalnih standarda, i donošenja normativno-pravnih akata u ovoj oblasti, kako u kompanijma tako i drugim organizacijama. Cilj seminara bio je unapređivanje postojećih znanja i veština, analiza prakse i iskustva i prepozanavanje najboljih rešenja kada se govori o poslovnoj bezbednosti i zaštiti tajnosti podataka u kompanijama. Tokom seminara sprovedena je i radionica, koja je bila interaktivnog karaktera sa modelima slučajevima i razmenom iskustava između učesnika i predavača po ovoj temi u praksi.

Članovi SAMKB napomenuli su da je neophodno nastaviti u buduće sa ovakvom vrstom edukacije, u cilju analize rizika i zaštite bezbednosti poslovanja kompanija, kao i mogućnosti da menadzeri bezbednosti primene odgovarajuće kriterijume procene rizika i ugroženosti, zakonske propise i standarde iz oblasti zaštite tajnosti podataka u svom svakodnevnom poslovanju kompanija iz kojih dolaze.

Održan turnir u kuglanju menadžera korporativne bezbednosti

07. apr 2013.

Nakon završene 1. sednice Skupštine Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB), u Novom Sadu, održan je turnir u kuglanju na kojem su učestvovali članovi Skupštine SAMKB. Ujedno, to je bila prilika da se u jednoj neformalnoj atmosferi i druženju razmene međusobna iskustva, ali i odmere snage u sportskom nadmetanju, što se pokazalo kao dobar predlog i za ubuduće okupljanje članova Asocijacije.

Prvo mesto na turniru, sa 129 poena, osvojio je Vladimir Lukić, šef Službe za poslove obezbeđenja, nadzora i zaštite KCV. Drugo mesto, sa 125 poena, osvojio je Vladimir Radović, direktor Samostalnog sektora za upravljanje rizikom JP PTT SRBIJA. Treće mesto, sa 123 poena, osvojio je Dejan Pavlović, direktor Direkcije za korporativnu zaštitu NIS GaspropNeft.

Održana 1. Skupština SAMKB u Novom Sadu

06. apr 2013.

U Novom Sadu, 6.aprila 2013.godine, u prostorijama NIS GAZPROM NEFT-a, održana je 1.sednica Skupštine Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednost (SAMKB). Članovi Asocijacije razmatrali su o izveštaj o radu za 2012. godinu kao i o programu rada za 2013. godinu. Ujedno, razmatran je i izveštaj o materijalnom finansijskom poslovanju Asocijacije i doneta odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja članarine za 2013. godinu.

Članovi SAMKB izrazili su zadovoljstvo sprovedenim aktivnostima tokom prve godine postojanja Asocijacije, istakli da u narednom periodu očekuju proširenje članstva i da ubuduće, predložene aktivnosti na pravi način ukažu na potrebu korporativne bezbednosti u kompanijama, kao i neophodnosti u uspostavljanju menadžera korporativne bezbednosti u istim.

Podržan je predlog da se tokom ove godine održi prva Međunarodna konferencija o korprorativnoj bezbednosti u Srbiji, čiji bi organizatori bili SAMKB i Centar za korporativnu bezbednost Privredne komore Beograda. SAMKB će nastojati da i u narednoj godini kroz realizaciju skupova, edukacija i ostalih događaja promoviše strukovnu Asocijaciju menadžera bezbednosti u privredi i društvu, sa zadatkom okupljanja novih članova koji bi mogli doprineti polularizaciji oblasti korporativne bezbednosti, procene, analize i upravljanja rizicima.

SAMKB učestvovala na 4. Međunarodnoj konferenciji "Dani korporativne bezbednosti" u Ljubljani

21. mar 2013.

U periodu od 20. do 21.marta 2013.godine, u glavnom gradu Slovenije održana je 4. međunarodna konferencija „Days of Corporate Security“. u organizaciji ljubljanskog Instituta za korporativne studije (ICS). Dvodnevni skup pod radnim nazivom „Management of corporate security – New Approaches and Future Challenges“, odnosno „Upravljanje korporativnom sigurnošću – novi pristupi i budući izazovi“, prvog dana je okupio šezdesetak stručnjaka za korporativnu bezbednost iz Slobvenije, regiona i šire.

U delegaciji SAMKB na skupu predstavljalali su predsednik Asocijacije dr Dragan Trivan, predsednik IO SAMKB Dejan Pavlović, član Skupštine SAMKB Milan Bogovac i predsednik Stručnog saveta SAMKB prof. dr Zoran Keković.

Učesnike skupa na početku Konferencije uvodnim govorima su pozdravili predsednik slovenskog Parlamenta Mitja Brevar, glavni načelnik slovenske policije Stanislav Veniger, poverenica za informacije Republike Slovenije Nataša Pirc Musar i direktorka kompanije Siemens Slovenia kao generalnog sponzora Konferencije.

Kako je u svome pozdravnom govoru naglasio dr. Denis Čaleta, predsednik Veća ICS-a i predsednik Programskog odbora Konferencije, ovo je za naše kolege iz ISC-a veoma značajna Konferencija, jer su po prvi put od svog osnivanja priredili svečano proglašenje i svečanu dodelu priznanja pod imenom “Velika slovenska nagrada korporativne sigurnosti“. Stručni radni deo Konferencije pratile su veoma dobre prezentacije govornika, koji su svojim predavanjima ukazali na značaj i funkciju korporativne bezbednosti u kompanijma, kao i budućim izazovima sa kojima se mogu susresti menadžeri bezbednosti.

Predsednik Srpskog udruženja menadžera korporativne bezbednosti dr Dragan Trivan govorio je o korporativnoj bezbednosti u državama jugoistočne Europe u svetlu ekonomske krize i ujedno je napomenuo da se u Srbiji očekuje u prvoj polovini godine da dobije nov Zakon o privatnom obezbeđenju i Zakon o detektivskoj delatnosti koji cela industrija čeka već punih deset godina.

Prvi dan Konferecnije završen je okruglim stolom na temu “Edukativne dileme i mogućnosti za menadžere korporativne bezbednosti“ na kojoj je učešće uzeo i predsednik SAMKB dr Dragan Trivan sa učesnicima kao što su: načelnik DUZS-a Jadran Perinić, Miran Vršec iz ICS-a, Andrej Podvršič,menadžer bezbednosti kompanije Dupont.

Drugog dan Konferencije u četvrtak donelo je još 12 zanimljivih stručnih predavanja na kojem je učestvovao predsednik stručnog Saveta SAMKB prof.dr Zoran Keković na temu Standardizacija i akreditacija korporativne bezbednosti – prakse regionalnih perspektiva.

Konferencija "Dani korporativne bezbednosti" u Ljubljani

20. mar 2013.

U mesecu martu, od 20. do 21.marta 2013. godine, Institut za korporativne bezbednosne studije organizuje 4. Međunarodnu konferenciju »Dani korporativne bezbednosti«. Tema ovogodišnje Konferencije je „Management of corporate security – New Approaches and Future Challenges“.

Konferencija ima za cilj da prikaže najnovija saznanja i rezultate istraživanja, dobre prakse i primere uspešnih prenosa znanja u praksi, kako bi se omogućio direktan kontakt između naučne struke i praktičara iz prakse, kao i promovisalo širenje i rešavanje aktualnih problema u oblasti korporativne bezbednosti.

Plenarna predavanja, okrugli stolovi i posebne sednice biće posvećene onima koji se suočavaju sa problemima upravljanja bezbednosnim rizicima u današnjem bezbednosnom okruženju.

Konferencija će se održati u hotelu PLAZA u Ljubljani. Za više informacija posetite web-stranicu Instituta za korporativne bezbednosne studije – ICS www.ics-institut.si.

U saradnji sa partnerom Institutom za korporativne bezbednosne studije, SAMKB je za svoje članove obezbedila popust od 20% na kotizaciju za prijavu na Konferenciju. Za sva dodatna pitanja možete se obratitit SAMKB na tel. 011/3625 141, 3619 646 ili poslati e-mail na office@korporativnabezbednost.rs.

Realizovan seminar "Bezbednost poslovne organizacije u sistemu korporativne bezbednosti"

13. mar 2013.

U organizaciji Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti i Centra za korporativnu bezbednost Privredne komore Beograda, održan je 13.marta 2013.godine jednodnevni seminar na temu: Bezbednost polsovne organizacije u sistemu korporativne bezbednosti.

Cilj seminara bio je osposobljavanje za analitičko sagledavanje zakonskih obaveza poslovnih subjekata iz oblasti bezbednosti (FTO, zaštita tajnosti i bezbednost informacija, PPZ, vanredne situacije, ekološka bezbednost, bezbednost hrane, prevencija akcidenata itd.) u svakom pojedinačnom elementu i mogućnosti njihove inkorporacije u integralni sistem korporativne bezbednosti, u odnosu na poslovne procese i veličinu organizacije. Ukazivanje na mogućnosti racionalizacije i efikasnosti kod uspostavljanja bezbednosnih funkcija, sprovođenju zakonskih obaveza, međunarodnih i nacionalnih standarda, i donošenju normativno-pravnih akata, kako u velikim, tako i u srednjim i malim organizacijama i organima uprave.

Teme obrađene tokom seminara odnosile su se na bezbednosne elemente i obaveze poslovne organizacije; bezbednost materijalne i intelektualne svojine, poslovanja i zaposlenih; analiza rizika i ugroženosti po pojedinim oblastima bezbednosti i poslovanja; integracija bezbednosnih funkcija i sistem korporativne bezbednosti; međunarodni i nacionalni bezbednosni standardi i zakonski okvir u ovoj oblasti; interna i eksterna bezbednosna odgovornost poslovne organizacije; nacionalni zakoni i propisi iz oblasti bezbednosti poslovnih organizacija; politika i organi bezbednosti u poslovnoj organizaciji i unutrašnje normativno-pravno regulisanje bezbednosti poslovne organizacije.

Seminar je bio dobra prilika da učesnici steknu i primene odgovarajuće kriterijume procene rizika i ugroženosti, primene zakonske propise i standarde iz svih oblasti bezbednosti u poslovnoj organizaciji, da sagledaju efikasnost iskorišćenja zaposlenih, osmisle model funkcionisanja bezbednosti poslovanja i zaštite materijalne i intelektualne svojine i ljudskih resursa, a sve u cilju povećanja produktivnosti.

Učesnici seminara izrazili su mišljenje da bi trebalo u buduće nastaviti sa edukacijom iz ove oblasti po segmentima i oblastima iskazanog interesovanja članova SAMKB i šire, u cilju promovisanja funkcije korporativne bezbednosti i značaja uspostavljanja menadžera bezbednosti u kompanijama.

Scroll to Top