2014.

SKUPOVI, DOGAĐAJI, AKTIVNOSTI SAMKB U 2014.

Veća bezbednost, manja šteta

06. dec 2014.

Bezbednosno okruženje, novi izazovi korporativne bezbednosti u zemljama okruženja, kao i stanje korporativne bezbednosti u Srbiji bile su glavne teme na nedavno održanoj Drugoj konferenciji Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB) u saradnji sa Privrednom komorom Beograda.

Kao najveći problemi u oblasti korporativne bezbednosti u Srbiji izdvojeni su nedostatak pratećih zakonskih akata, ali i nepostojanje svesti u većini kompanija o nužnosti funkcionisanja efikasnog sistema korporativne bezbednosti.

Prema rečima prof. Trivana, predsednika SAMKB-a važno je u komunikaciju uključiti top menadžere i vlasnike i pažljivo osmisliti nastup prema vlasnicima kapitala kako bi im ukazali na značaj korporativne bezbednosti. Informacija sa 2. Konferencije SAMKB 2014, objavljena u stručnom časopisu Svet bezbednosti, dec/2014.

izvor: časopis Svet bezbednosti , preuzmite PDF >> Svet bezbednosti-Konferencija SAMKB 2014

Obezbeđenje lica mesta i dokaza kao funkcija korporacijske bezbednosti

21. nov 2014.

Privredna komora Beograda i Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti u saradnji sa Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti u Beogradu, realizovali su seminar posvećen temi obezbeđenju lica mesta i dokaza u kompanijama prilikom izvršenog krivičnog dela.

Cilj seminara bio je upoznavanje odgovornih lica i službenika obezbeđenja sa značajem poznavanja praktičnih procedura za obezbeđenje lica mesta i dokaza i pravila postupanja nakon izvršenog krivičnog dela u cilju efikasne saradnje sa nadležnim organima.

Krivična dela izvršena protiv preduzeća mogu ostaviti ozbiljne posledice po njegov imovinu, poslovanje i reputaciju. Zaštita interesa korporacije zahteva preventivno i aktivno delovanje na sprečavanju krivičnih dela i minimizaciji negativnih efekata ostvarenih protivpravnih akata. Jedna od najvažnijih funkcija korporacijske bezbednosti je prevencija eksternog i internog kriminalnog delovanja i pružanje pomoći nadležnim organima. U ovom smislu, obučenost službenika obezbeđenja za obezbeđenje lica mesta i dokaza nakon izvršenog krivičnog dela, može biti jedan od ključnih faktora za kasnije otkrivanje i razjašnjavanje krivičnog dela.

Ukoliko službenici obezbeđenja, koji prvi dolaze u kontakt sa tragovima i dokazima krivičnog dela, nisu obučeni za pravilno i zakonito postupanje, dragoceni dokazi se mogu izgubiti, a relevantne činjenice ostati neutvrđene, usled čega bi interesi preduzeća bili veoma ugrožen ili nepovratno izgubljeni.

Korporativna Bezbednost

Realizovana edukacija u oblasti obrade i zaštite podataka u kompanijama

20. nov 2014.

Na inicijativu Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti i Privredne komore Beograda, a u saradnji sa Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti u Beogradu, održan je seminar na temu “Obrada i zaštita podataka-normativni i bezbednosno-tehnološki aspekti“. Kroz predavanja, diskusiju i radionicu, ukazano je na normativne i bezbednosno-tehnološke aspekte obrade i zaštite podataka kod pravnog lica, probleme i oblike ugrožavanja bezbednosti sa kojima se kompanije, institucije i druge organizacije suočavaju u praksi prilikom obrade i zaštite podataka.

Cilj seminara bio je unapređenje postojećih znanja i analiza prakse u obradi i zaštiti podataka kojima raspolažu pravna lica – poslovne tajne, profesionalne tajne, ličnih podataka i ostalih podataka vezanih za rad kompanija i institucija, prikazivanje opštih normativnih, bezbednosnih i tehnoloških preduslova za kontinuitet poslovanja.

Postojanje odgovarajućeg internog opšteg akta kojim se predviđa zaštita poslovnih informacija i sankcije za one koji pos¬tu¬paju protivno njegovim odredbama, sigurno će uticati na bezbednosnu kulturu, odnosno na povećanje stepena opreznosti zaposlenih. Poželjno je izvršiti i kategorizaciju stepena poslovne tajne, kada govorimo o zaštiti i obradi podataka i to prevashodno iz razloga olakšavanja praktične primene. Ovo iz razloga što Odluka o poslovnoj tajni mora sadržati ne samo odredbe o odgovornosti lica koja po funkciji dolaze u dodir sa najpoverljivijim podacima, nego i obaveze svih zaposlenih u oblasti čuvanja poslovne tajne. Aspekti zaštite podataka obuhvataju registarski sistem, personalnu bezbednost, administrativnu bezbednost, fizičko-tehničku bezbednost, informatičku bezbednost, kao i industrijsku bezbednost (poverljive nabavke vezane za državu).

Kada govorimo o otkrivanju poslovne tajne ona može biti podeljena na ovlašćeno i neovlašćeno postupanje i rukovanje podacima u kompaniji. Ovlašćeno postupanje može biti na osnovu odluke pravnog lica, kooperantski poslovni odnosi, prodajom prava i skidanjem oznake tajnosti trajno, dok je neovlašćeno postupanje podacima obuhvata špijunažu, nestručan i nesavestan rad u pravnom licu, greške u rukovanju sa poslovnim podatkom i slično.

Bezbednosni menadžment pravnog lica učestvuje u definisanju opštih mera zaštite poslovne tajne u statutu, učestvuje u izradi pojedinačne odluke koja obuhvata posebne mere zaštite i mere u odosima sa stranim fizičkim i pravnim licima, vrši nadzor primene mere i obaveštava rukovodstvo pravnog lica o stanju, predlaže implementaciju standarda i organizuje edukaciju zaposlenih.

Obaveza svakog zaposlenog je da sarađuje u sprovođenju zaštite poslovne tajne i da o uočenim nedostacima obaveštava nadležne strukture pravnog lica. U svakom slučaju, da bi se uspešno štitile od nelegalnog korišćenja informacije moraju biti klasifikovane. Klasifikacija mora biti izvršena po stepenu poverljivosti, odnosno tajnosti. Osim toga, moraju se razraditi i standardizovati postupci sa dokumentima u zavisnosti od datog stepena poverljivosti podataka koje sadrže.

Na kraju, krivičnopravna zaštita poslovne tajne ogleda se u tome što njeno izdavanje, pod određenim uslovima, predstavlja krivično delo iz člana 141. Krivičnog zakona Republike Srbije („Izdavanje i neovlašćeno pribavljanje poslovne tajne“). Međutim, kada poslovna tajna bude otkrivena manje je značajno to što će vi¬nov¬nik biti krivično ili disciplinski gonjen, budući da je dato privredno društvo već pretrpelo štetu koju je teško nadoknaditi. Zbog toga je preventivno delovanje definitivno naj¬bolji način da se sačuva poslovna tajna privrednog društva.

Uspostavljanje sistema poslovne bezbednosti i permanentne edukacije zaposlenih u oblasti zaštite poslovne tajne trebalo bi da predstavlja jedan od nezaobilaznih zadataka rukovodstva svakog preduzeća, a ne trošak u poslovanju.

Korporativna Bezbednost

Održana 2.Međunarodna stručna konferencija SAMKB "Korporativna bezbednost u Republici Srbiji 2014"

19. nov 2014.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti u saradnji sa partnerima iz regiona organizovala je Drugu Međunarodnu stručnu konferenciju “KORPORATIVNA BEZBEDNOST U REPUBLICI SRBIJI 2014“, koja je održana 19.novembra 2014. godine na Nacionalnoj vozačkoj akademiji – NAVAK, Subotište. Organizatori Skupa bili su Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti, Privredna komora Beograda, Asocijacija menadžera korporativne bezbednosti Jugoistočne evrope (SECSA) i Nacionalna vozačka akademija (NAVAK).

Ovogodišnji međunarodni skup okupio je menadžere korporativne bezbednosti iz javnog i privatnog sektora u Republici Srbiji, ali i regiona, sa željom da se razmene iskustava i primeri dobre prakse u zemlji i regionu (Slovenija, Hrvatska, BiH, Makedonija i dr) i predstavlja značajan doprinos regionalnom povezivanju i prožimanju struke, nauke i prakse u oblasti korporativne bezbednosti, kao i unapređenju poslovanja poslovnih subjekata u savremenom kompleksnom okruženju. Osnovni cilj ovog međunarodnog stručnog skupa bio je da se razmene iskustva i ideje vezane za funkcionisanje sistema korporativne bezbednosti u poslovnim subjektima u zemlji i regionu, da se upoznamo sa primerima dobre prakse, posebno dobrim primerima iz regiona, te da još jednom istaknemo neophodnost prihvatanja korporativne bezbednosti kao nezaobilaznog činioca u procesima upravljanja na nivou javnih preduzeća, privatnih kompanija i objekata kritične infrastrukture, i da damo svoj doprinos analizi stanja i razrešenju postojećih problema u ovoj oblasti.

U svečanom obraćanju predsednik SAMKB, prof.dr Dragan Trivan istakao je da inicijativa o potrebi organizovanja ovakvih stručnih skupova potekla od članova Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, koja od oktobra 2011. godine deluje u Republici Srbiji kao nevlаdino i neprofitno strukovno udruženje, s ciljem razvijanja novih znanja, razmatranja strategijskih pitanja bezbednosti i razmene stručnih iskustava vezanih za unаpređenje poslovаnja u oblаsti korporativne i industrijske bezbednosti i uprаvljаnja bezbedonosnim rizicimа. Podsticanje i unapređenje povezivanja, saradnje i razmene saznanja i iskustava stručnjaka iz ove oblasti ima suštinski značaj za uspešnije poslovanje kompanija i ukupan privredni razvoj, za proširenje obima i unapređenje nivoa naučnog znanja iz područja korporativne bezbednosti, kao i za podizanje svesti o asimetričnim rizicima i izazovima sa kojima se privredni subjekti suočavaju i o neophodnosti uspostavljanja i efikasnog funkcionisanja odgovarajućih bezbednosnih mehanizama unutar njih, napomenuo je prof. Trivan.

Pozdravljajući učesnike skupa Milorad Todorović, sekretar ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, istakao je značaj održavanja skupa koji okuplja menadžere korporativne bezbednosti ne samo iz Srbije, već i iz regiona. Prema njegovim rečima u Srbiji postoji dobra saradnja javnog i privatnog sektora bezbednosti, pre svega preko usvajanja novog Zakona o privatnom obezbeđenju i detektivskoj delatnosti i pojedinih podzakonskih akata i kroz uključivanje predstavnika privatne bezbednosti u rad Komisije za javno-privatno partnerstvo u oblasti bezbednosti.

Tokom plenarnog dela konferencije, sada već tradicionalno i ove godine SAMKB dodelila je godišnje nagrade u različitim kategorijama za rezultate ostvarene u 2013.godini u oblasti korporativne bezbednosti.

Nagrađeni su:

1. Kompanija PTP DIS d.o.o – godišnja nagrada za najbolju kompaniju za ostavrene rezultate i razvoj u oblasti korporativne bezbednosti u 2013.godini, nagradu u ime kompanije primio je Mladen Raonić, direktor bezbednosti;

2. Dr Marinko Kresoja, direktor Direkcije bezbednosti kompanije “OTP Banka“ a.d. Novi Sad, – godišnja nagrada za najboljeg menadžera iz oblasti korporativne bezbednosti u 2013.godini;

3. Godišnja nagrada za najbolju knjigu iz oblasti korporativne bezbednosti u 2013.godini, pripala je knjizi “Korporativna bezbednost – osnove zaštite biznisa i preduzetništva“, autori knjige su g. Nikolić Milojko i Sinkovski Stevan, nagradu je primio jedan od autora Stevan Sinkovski;

4. Specijalna Godišnja nagrada za izuzetan doprinos razvoju korporativne bezbednosti u Republici Srbiji u 2013.godini pripala je ovogodišnjim domaćinima konferencije NACIONALNOJ VOZAČKOJ AKADEMIJI – NAVAK. Nagradu je primio direktor Centra NAVAK g. Mirko Alvirović.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti i ove godine dodelila je plakete kompanijama i pojednicima zaslužnim za razvoj Asocijacije i korporativne bezbednosti u Republici Srbiji. Plakete su primili:

1. Kompanija DHL International d.o.o., nagradu je primila gospođa Tatjana Bratanić, direktor operacija;

2. prof.dr Slobodan Marković – za objavljivanje monografije “Korporativna i korporacijska bezbednost“;

3. Andrej Podvršič, EMEA Director of Security DuPont de Nemours International Sàrl, Switzerland;

4. Marijan Benko, Izvršni direktor korporativne sigurnosti, Agrokor d.d. Hrvatska;

5. Mladen Alvirović, direktor SAT MEDIA GROUP;

6. Vladimir Vuksanović, Sekretar Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti

U okviru stručnog dela skupa g.Podvršič, direktor za bezbednost u EMEA regiji u multinacionalnoj kompaniji „DuPont International“, odličnim predavanjem predstavio je izazove, prakse i trendove u oblasti korporativne bezbednosti. Istaknuto je da svaka kompanija koja na tržištu nastoji ponuditi vlastiti proizvod mora uzeti u obzir potrebu da zaštiti sve informacije važne za način njenog poslovanja. Ako se uzme u obzir statistika da proizvod bilo koje kompanije ostaje njen u proseku tri meseca nakon pojavljivanja na tržištu, jer se već u tom roku pojavi kopija, onda je jasno da je upravljanje bezbednošću jako važan aspekt poslovnog sveta. Zbog toga je važno da top menadžment kompanije prepozna bezbednost ne kao trošak već kao dodanu vrednost. „Svaki CEO će vas upitati možete li ostvariti dodatnu vrednost za ovu vrstu poslova“, istakao je g. Podvršič, napomenuvši da je jedna od suštinskih funkcija menadžera bezbednosti, zapravo, sama prodaja, odnosno sposobnost da se ulaganje u bezbednost predstavi kao ušteda. U tom pogledu je od ključne važnosti biti što bliže donosiocima odluka, jer od njih zavisi i količina ulaganja u bezbednost.

Nakon uvodnog predavanja usledio je okrugli sto na temu “Dinamično bezbednosno okruženje i novi izazovi korporativne bezbednosti u regionu Jugoistočne Evrope“, na kojem su učešće uzeli: prof.dr.Dragan Trivan, predsednik SAMKB u svojstvu moderatora, Andrej Podvršič, dr.Denis Čaleta, predsednik Instituta za korporativne sigurnosne studije (ICS) iz Slovenije, mr.Miran Vršec, direktor ICS-a, mr.Milan Tarman iz UVTP-a, Slovenija i Marijan Benko, izvršni direktor korporativne bezbednosti u kompaniji Agrokor d.d. Hrvatska. Svako od učesnika dao je svoje viđenje najvećih izazova koji se stavljaju pred menadžera korporativne bezbednosti. Izgrađen odnos prema top menadžmentu se prirodno nametnuo kao jedna od osnovnih poluga. „Potrebno je imati stav kada se pristupa top menadžmentu. Ako izostaje stav, kako će vas onda doživeti ozbiljno“, naglasio je g. Benko, dodavši da se javna i privatna bezbednost ne bi trebale osećati konkurentnom, već partnerskom, i da bi trebale zajedno raditi na unapređenju bezbednosti. G. Vršec je istakao da je problem u samome znanju, odnosno da bi se edukaciji menadžera bezbednosti „trebalo pristupiti tako da se više polaze kursevi usmereni na poslovno područje“, jer je za takav posao „potrebna kombinacija različitih znanja“. Važnost edukacije je istakao i g. Čaleta, koji je u tom pogledu podvukao važnost regionalnih udruženja: „Dodata vrednost je upravo na polju edukacije i transfera znanja koje nude asocijacije“. Njegove reči dobile su potvrdu i Andreja Podvršiča, koji je ranije obavljao funkciju generalnog direktora policije u Sloveniji: „Nije svako za posao menadžera korporativne bezbednosti i postoji razlika između policije i privatnog sektora. Prelazak kadrova iz javnog u privatni sektor je odlična stvar, ali za to je potrebna dodatna edukacija.“ Učesnici iz ICS-a su iskoristili priliku da prenesu informaciju o pokretanju magistarskog studija u njihovoj organizaciji, koji bi studente trebao pripremiti za izazove u privatnom sektoru bezbednosti.

U nastavku Konferencije održan je drugi okrugli sto “Stanje korporativne bezbednosti u Srbiji –aktuelnosti i trendovi“, na kojem su učešće uzeli prof.dr. Zoran Keković u svojstvu moderatora, dr. Goran Matić, sudski veštak za bezbednost informacija, dr. Marinko Kresoja, direktor Direkcije bezbednosti u OTP Banci, Dejan Pavlović, zamenik direktora funkcije za korporativnu zaštitu NIS Gazprom Neft, Vladimir Radović, direktor Samostalnog sektora za upravljanje rizikom JP Pošta Srbije, i Mladen Raonić, direktor bezbednosti PTP DIS d.o.o. Razgovor se vodio oko bezbednosnih izazova u spomenutim kompanijama, a istaknuto je da menadžer bezbednosti vodi neprestanu borbu između smanjenja novca, a zadržavanja istog nivoa usluge. Na kraju je g. Matić zaključio da „sve počiva na pitanju: ‘Koliko košta korporativna bezebdnost kompanije?’“, jer se ista zasniva na proceni ekonomske dobiti, koja je, prema procenama, između 7 i 40 % (za hi-tech kompanije).

Tokom Konferencija izvršena je i prezentacija knjige “Ekonomska bezbednost poslovanja“ čiji su autori Dejan Pavlović, zamenik direktora Direkcije za korporativnu zaštitu NIS Gazprom Neft i Milan Stojanović exper koordinator za poslove ekonomske bezbednosti u kompaniji NIS Gazprom Neft.

Zaključci sa 2.Konferencije ukazuju da osnovni problemi i izazovi u oblasti korporativnog bezbednosnog menadžmenta u Republici Srbiji, uz neposredne posledice aktuelne ekonomske krize, su vezani za nedostatak adekvatnih pratećih zakonskih akata u ovoj oblasti, nepostojanje svesti u većini kompanija o nužnosti funkcionisanja efikasnog sistema korporativne bezbednosti (često i nerazumevanje uloge korporativne bezbednosti), lošu organizaciju i kadrovski sastav postojećih službi bezbednosne zaštite kompanija, nedostatak ili zastarelost postojećih pravila i procedura, nedovoljnu i neregulisanu saradnju sa nadležnim državnim organima.

U većini poslovnih subjekata još uvek nisu uspostаvljene sаmostаlne unutrаšnje orgаnizаcione jedinice zа poslove korporаtivne bezbednosti koje bi bile ustrojene premа stаndаrdimа rаzvijenih zemаljа.Takve organizacione jedinice postoje uglаvnom u velikim korporаcijаmа, a nаjčešće u filijаlаmа strаnih, odnosno multinаcionаlnih kompаnijа.

AS Adria - kolumna predsednika SAMKB: "Korporativna bezbednost u uslovima krize"

18. nov 2014.

Preuzmite PDF dokument >> KOLUMNA

Ponuda stručne literature ''Ekonomska bezbednost poslovanja''

02. nov 2014.

Uspešno rukovoditi kompanijom ili nekim njenim delom bez integrisane korporativne zaštite ne samo da nije poželjno već nije ni moguće! Pred vama se nalazi udžbenik o “EKONOMSKOJ BEZBEDNOSTI POSLOVANJA“, eksperata Milana Stojanovića i Dejana Pavlovića.

• Ova knjiga je namenjena menadžerima koji poseduju profesionalne manire i posvećeni su korporativnim ciljevima kompanije.

• Upoznajte se sa proverenim korporativnim praksama iz prve ruke!

• Uspešna, profitabilna i dugoročno održiva je samo ona kompanija čiji je menadžment sposoban da prepozna, predupredi, umanji i otkloni ekonomske rizike poslovanja.

Cena knjige sa PDV iznosi 990,00 dinara. Za članove SRPSKE ASOCIJACIJE MENADŽERA KORPORATIVNE BEZBEDNOSTI, izdavač Škola Plus odobrava 20% popusta, tako da cena knjige iznosu 792,00 dinara sa PDV. Knjigu možete naručiti putem sledećeg linka: www.skolaplus.com/sr/library/book/97/ekonomska-bezbednost-poslovanja. Putem maila: skolaplus.rs@skolaplus.com ili telefona: +381 11 3122 347

EDUKACIJA: "Obrada i zaštita podataka – normativni i bezbednosno – tehnološki aspekti"

30. okt 2014.

Na inicijativu Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti i Privredne komore Beograda, a u saradnji sa Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti u Beogradu, pozivamo Vas da uzmete učešće u okviru jednodnevne edukacije, koja će biti održana 30. oktobra 2014. godine, sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Privredne komore Beograda, Kneza Miloša br. 12 (sala IVa, 4. sprat).

Kroz predavanja, diskusiju i radionicu, biće ukazano na normativne aspekte obrade i zaštite podataka kod pravnog licа, probleme i oblike ugrožavanja bezbednosti sa kojima se kompanije, institucije i druge organizacije suočavaju u praksi.

Cilj edukacije je unapređenje postojećih znanja i analiza prakse u obradi i zaštiti podataka kojima raspolažu pravna lica – poslovne tajne, profesionalne tajne, ličnih podataka i ostalih podataka vezanih za rad kompanija i institucija, prikazivanje opštih normativnih, bezbednosnih i tehnoloških preduslova za kontinuitet poslovanja.

Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda i članove SAMKB, iznosi 6.000,00 din. neto + PDV, za ostale učesnike kotizacija iznosi 9000,00 din. neto + PDV. Kotizacija obezbeđuje potrebni radni materijal za seminar, osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju seminara. Više informacija u vezi seminara, kao i načina prijavljivanja možete pronaći na sajtu kombeg.org.rs

Korporativna Bezbednost

Učešće SAMKB na 8.Konferenciji hrvatskih menadžera sigurnosti, Opatija 2014

22. okt 2014.

U organizaciji Hrvatskog udruženja menadžera bezbednosti (HUMS) u periodu od 22. do 24.oktobra 2014.godine u hotelu „Milenij“-Opatija, održani su “Hrvatski dani sigurnosti-HDS“, na kojem je i ovog puta učestvovala Srpska asocijacija menadžere korporativne bezbednosti. Ispred SAMKB na skupu posvećenom korporativnoj bezbednosti učešće su uzeli prof.dr Dragan Trivan, predsednik SAMKB i članovi Skupštine Asocijacije Zoran Đokić i Rade Mirosavljević iz JT International Srbija.

HDS-hrvatski dani bezbednosti predstavljaju glavni godišnji skup profesionalaca bezbednosti iz javnog i privatnog sektora, predstavnika državne uprave, poslovne zajednice i fakulteta. Glavna tema ovogodišnjih Hrvatskih dana bezbednosti bila je poslovni zločin i kako ga spečiti, aktuelan izazov za menadžment trgovinskih kompanija i domaći bezbednosni sektor. Tokom prvog dana Konferencije održana je i svečana dodela godišnjih nagrada Hrvatske velike nagrade sigurnosti 2014.

Na otvaranju Konferencije učesnike je u ime predsednika Republike Hrvatske pozdravio njegov izaslanik prof.dr Siniša Tatalović, koji je napomenuo da bezbednost nije samo zadatak države već i privatnog sektora. Učesnicima Konferencije obratio se i zamenik gradonačelnika Opatije, koji je naglasio kako teme konferencije idu ruku pod ruku s turizmom, jer nebezbedne destinacije nisu privlačne turistima. Kriza u privredi idealno je vreme za poslovni zločin zato smo s ASIS-om i Udruženjem privatnih detektiva odlučili ovogodišnje Hrvatske dane bezbednosti posvetiti upravo poslovnom zločinu i načinima njegovog sprečavanja, istakao je Alen Ostojić, predsednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti izrazivši nadu da će predstavnici javne bezbednosti shvatiti da među privatnim detektivima, te stručnjacima poslovne i urbane bezbednosti imaju partnere u realizaciji bezbednosti.

SEMINAR: "Obezbeđenje lica mesta i dokaza kao funkcija korporacijske bezbednosti"

15. okt 2014.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti i ovoga puta u saradnji sa Centrom za korporativnu bezbednost Privredne komore Beograda i Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti u Beogradu, pozivaju Vas da uzmete učešće u okviru jednodnevne edukacije, koja će se održati 15. oktobra 2014. godine, sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Privredne komore Beograda, Kneza Miloša br. 12 (sala IVa, 4. sprat). Krivična dela izvršena protiv preduzeća mogu ostaviti ozbiljne posledice po njegovu imovinu, poslovanje i reputaciju. Zaštita interesa korporacije zahteva preventivno i aktivno delovanje na sprečavanju krivičnih dela i minimizaciji negativnih efekata ostvarenih protivpravnih akata. Jedna od najvažnijih funkcija korporacijske bezbednosti je prevencija eksternog i internog kriminalnog delovanja i pružanje pomoći nadležnim organima.

Cilj seminara je upoznavanje odgovornih lica i službenika obezbeđenja sa značajem poznavanja praktičnih procedura za obezbeđenje lica mesta i dokaza i pravila postupanja nakon izvršenog krivičnog dela u cilju efikasne saradnje sa nadležnim organima. Polaznici će steći bazična znanja i veštine iz ove oblasti. Predavanje ima za zadatak i podizanje nivoa bezbednosne kulture i svesti u korporacijskom miljeu.

Kome je namenjen: odgovorna lica za korporacijsku zaštitu i bezbednost i službenici fizičkog obezbeđenja u privrednim društvima i javnim preduzećima; preduzeća i agencije za privatno obezbeđenje, detektivske agencije.

Kotizacija po polazniku, za članove Privredne komore Beograda i SAMKB, iznosi 5.000,00 din. neto + PDV, za ostale učesnike iznosi 9000,00 din. neto + PDV. Kotizacija uključuje potrebni radni materijal za seminar, osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju seminara. Vise informacija i nacin prijavljivanja mozete pronaci na sajtu kombeg.org.rs/Najave.aspx. Kontakt osoba za dodatne informacije Ljubica Matić, tel: 011/ 3619-472

Korporativna Bezbednost

Sajam bezbednosti u Essenu

23. sep 2014.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti u saradnji sa Magazinom za bezbednost „AS ADRIA“ iz Bosne i Hercegovine, omogućila je svojim članovima povoljne uslove prilikom odlaska i posete predstojećeg Međunarodnog sajma u Essenu. Pozivamo članove SAMKB da posete predstojeći Sajam bezbednosti SECURITY ESSEN 2014 (www.security-messe.de), koji se održava u periodu od 23. do 26. septembra 2014.godine u Essenu (Nemačka).

Na sajmu će biti zastupljene sledeće oblasti: Mehanička sigurnosna tehnika; uredjaji za prevenciju od požara; protivpožarna zaštita; uredjaji za kontrolu i nadzor; zaštita od požara u objektima; oprema za osmatranje; oprema za pristup i kontrolu; oprema za nadzor; pojedinačni elektronski sigurnosni sistemi; sistemi za zaštitu informacija; sistemi za detekciju od provale; sigurnosni sistemi; prevencija od terorizma i katastrofa; merni instrumenti i dr.

Cena aranžmana za članove SAMKB iznosi: 750,00 €

Za sva eventualno dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt osoba Vladimir Vuksanović, e-mail: office@korporativnabezbednost.rs

Realizovan seminar "Proces detekcije laganja kroz analizu ponašanja"

02. jul 2014.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti i Privredna komora Beograda, u saradnji sa Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti u Beogradu organizovala je seminar na temu:„Primena specijalnih tehnika u korporacijskoj bezbednosti – detekcija laži kroz analizu ponašanja“, koji je održan 02.jula 2014. godine.

Predavanja je vodio kriminalistički psiholog i poligrafski ispitivač MUP-a RS, Goran Kojić, ekspert na Kriminalističko policijskoj akademiji. Učesnici su tokom interaktivnog izlaganja, iskustvenih primera i preporuka predavača, stekli fundamentalna znanja kako se priprema i sprovodi proces detekcije laganja kroz analizu ponašanja, odnosno procenjivanja ljudskog ponašanja u kontekstu korporacijske bezbednosti.

Predavač je kroz instruktivna izlaganja istakao kako u praksi funkcioniše proces rešavanja kriznih situacija i uspešnog otkrivanja laži kod zaposlenih. Za uspešno detektovanje i intervenisanje u pomenutim situacijama važan je pristup ispitivača, odnosno lica koje je od strane kompanije zaduženo za bezbednost, odnos ispitivača prema ispitanicima, stumulisanje ispitanika, vođenje i tok ispitivanja, fizički i psihološki aspekti ispitivanja i veštine za analizu verbalnih i neverbalnih znakova laganja kod zaposlenih ili lica koja su svojim ponašanjem povredila poslovne procedure ili nanele štetu poslodavcu.

Polaznici su detaljno upoznati sa svim fazama, elementarnim uslovima i faktorima koji moraju biti ostvareni za uspešnu primenu specijalnih metoda i tehnika za sprovođnje ispitivanja i intervenisanja u kriznim situacijama u poslovnom okruženju. Posebno je istaknut značaj dobrog planiranja i pripreme uslova ispitivanja, organizovanja intervjua, veštine i znanja ispitivača.

Sprovedena edukacija u vezi obrade i zaštite podataka u kompanijama

12. jun 2014.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti u saradnji sa Privrednom komorom Beograda, održala je 12.juna 2014.godine seminar posvećen “OBRADI I ZAŠTITI PODATAKA – normativni aspekti“.

Cilj seminara bio je unapređivanje postojećih znanja i analiza prakse u obradi i zaštiti podataka kojima raspolažu pravna lica, kompanije, institucije itd. Takođe, ovaj seminar ima je za cilj interaktivno učešće u cilju pronalaženja najboljih rešenja u praksi, kao i da ukaže na probleme i oblike ugrožavanja bezbednosti privrednih subjekata sa kojima se kompanije, istitucije i druge organizacije suočavaju prilikom obrade i zaštite podataka. Tokom seminara prikazani su pojedini aspekti obrade podataka o ličnostima, zaštiti poslovne tajne, profesionalne tajne i pojedini segmenti rada sa tajnim podacima, koji se tiču pravnih lica koji u svom osnovačkom ulogu imaju budžetska sredstva. Ova tema današnjeg seminara je izuzetno značjna, jer postoje mnogobrojni propisi koji uređuju ovu oblast.

Zaštita poslovne tajne predstavlja jedan od nerazvijenih oblika poslovanja preduzeća gde ne postoje jasno definisani kriterijumi i uslovi za njegovu realizaciju. Uspostavljanje sistema poslovne bezbednosti i permanentne edukacije zaposlenih u oblasti zaštite poslovne tajne trebalo bi da predstavlja jedan od nezaobilaznih zadataka rukovodstva svakog preduzeća a ne trošak u poslovanju.

Takođe, možemo istaći da najbolja represija i reaktivno delovanje u oblasti zaštite poslovne tajne nije ništa u odnosu na odgovarajući preventivni sistem….bolje je sprečiti nastajanje svake štete nego i najefikasnijim metodama sanirati štetne posledice, koje u nekim slučajevima mogu biti i neotklonjive. Postojanje odgovarajućeg internog opšteg akta kojim se predviđa zaštita poslovnih informacija i sankcije za one koji pos¬tu¬paju protivno njegovim odredbama, sigurno će uticati na bezbednosnu kulturu, odnosno na povećanje stepena op¬re¬znosti zaposlenih. Poželjno je izvršiti i kategorizaciju stepena poslovne tajne, i to prevashodno iz razloga olakšavanja praktične primene. Ovo iz razloga što Odluka o poslovnoj tajni mora sadržati ne samo odredbe o odgo¬vor¬no¬sti lica koja po funkciji dolaze u dodir sa najpoverljivijim podacima, nego i obaveze svih za¬po¬sle¬nih u oblasti čuvanja poslovne tajne. U svakom slučaju, da bi se uspešno štitile od nelegalnog korišćenja informacije moraju biti klasifikovane. Klasifikacija mora biti izvršena po stepenu poverljivosti, odnosno tajnosti. Osim toga, moraju se razraditi i standardizovati postupci sa dokumentima u zavisnosti od datog stepena poverljivosti podataka koje sadrže.

Na kraju, krivičnopravna zaštita poslovne tajne ogleda se u tome što njeno izdavanje, pod određenim uslovima, predstavlja krivično delo iz člana 141. Krivičnog zakona Republike Srbije („Izdavanje i neovlašćeno pribavljanje poslovne tajne“). Međutim, kada poslovna tajna bude otkrivena manje je značajno to što će vi¬nov¬nik biti krivično ili disciplinski gonjen, budući da je dato privredno društvo već pretrpelo štetu koju je teško nadoknaditi. Zbog toga je preventivno delovanje definitivno naj¬bolji način da se sačuva poslovna tajna privrednog društva.

Realizovana edukacija posvećena ulozi i značaju krizne komunikacije u korporacijskoj bezbednosti

14. maj 2014.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti i Privredna komora Beograda, u saradnji sa Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti u Beogradu, odžali su 14.maja 2014. godine jednodnevni seminar na temu: “Uloga i značaj krizne komunikacije u korporacijskoj bezbednosti“.

Na seminaru je istaknuto da su krize i krizne situacije neizbežan deo svakodnevnog života. Tako, postoje dve krize, one kojima Vi upravljate i one koje upravljaju vama. Potreban je proaktivan pristup, a značajan deo upravljanja krize se odnosi na upravljanje na percepcijskom nivou, na način kako se kriza doživljava od strane ključnih javnosti. U tom smislu krizna komunikacija je izuzetno važan alat kriznog menadžementa. Za dobro upravljanje krize pre svega je potrebna dobra priprema, dobro pripremljen krizni plan (razumljiv, praktičan, ažuran,dostupan), naravno krize se ne mogu potpuno preduprediti, ali je veoma važna organizaciona struktura u kompaniji koja će na pravi način shvatiti takvu situaciju i znati da komunicira sa menadžemntom kompanije ukoliko nastane krizna situacija.

Ciljevi kriznog komuniciranja su pre svega promena svesti javnosti; veća efektivnost mera koje se tiču upravljanja krizom; uspostavljanje verodostojnosti i ugleda organizacije; oblikovanje saučestvujuće i solidarne javnosti i smanjenje nesigurnosti. Problemi u kriznom komuniciranju ogledaju se u prikupljanju, selekciji, obradi i protoku informacija. Kao zlatno pravilo kriznog komuniciranja navodi se “kaži sve i kaži to brzo“. U praksi se pojavljuju različita ograničenja ovog pravila. Najznačajnija su: rizik, koordiniranje toka informacija i nadzor nad oblikovanjem informacija.

Realizatori kriznog komuniciranja kao i drugi akteri upravljanja krizom susreću se sa nejasnim okolnostima i ograničenim vremenom za posredovanje saopštenja različitim javnostima. Nužnost rešavanja krize i sa njom povezana velika odgovornost su i za krizne komunikatore veliko psihičko breme, a od njih se očekuje potpuno racionalno i usredsređeno delovanje. Njihov glavni problem u prvoj fazi krize je nedostatak informacija, odnosno pretrpanost informacijama na vrhuncu krize, ograničena upotrebljivost ranijih informacija u akutnoj fazi krize i ambivalentnost njihovog položaja jer su s jedne strane odgovorni medijima i različitim javnostima i na drugoj strani predstavnicima sistema, institucije ili organizacije u kojoj deluju, a koji ih na različite načine nadziru, pritiskaju, prisiljavaju i cenzurišu.

Načinom kako izveštavaju o krizi mediji utiču na njenu percepciju u javnosti i mogu doprineti njenoj eskalaciji ili smirivanju, mogu adresirati odgovornost, uticati na stepen u kome će biti oštećen ugled organizacije kao i na brzinu njenog postkriznog oporavka. Najvažnije su prve reakcije po nastanku krize i to u prva dva, odnosno prvih 24 časa jer od toga u mnogome zavisi dalji tok krize na komunikacionom planu.

Cilj seminara bio je podizanje svesti o ulozi i značaju krizne komunikacije u korporativnoj bezbednosti. Polaznici su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim znanjima o metodama, tehnikama i procedurama krizne komunikacije, kao i sticanje bazičnih veština kriznog komuniciranja, koje su polaznicima bile prenete kroz diskusiju sa ekspertima iz ove oblasti.

Realizovana edukacija na temu Integralnog sistema bezbednosti poslovnih subjekata

25. apr 2014.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti je u saradnji sa Privrednom komora Beograda, organizovala jednodnevnu edukaciju 25.aprila 2014.godine na temu: “Planiranje i implementacija integralnog sistema bezbednosti poslovnih subjekata – sistem korporativne bezbednosti“.

Seminar je imao za cilj iznalaženje odgovora na pitanje kako, u odnosu na veličinu poslovne organizacije i specifičnost poslovanja, racionalizovati i integrisati na zajedničkim osnovama bezbednosne poslove, obaveze i potrebe poslovnih subjekata u oblasti FTO, PPZ, informacione bezbednosti, upravljanja vanrednim situacijama, upravljanja incidentima i akcidentima, bezbednosti i zdravlja na radu, ekološke bezbednosti, upravljanja poslovnim rizikom, odbrambenim pripremama i drugim bezbednosnim poslovima u savremenom poslovanju.

Bezbednost procesa u poslovnom sistemu je zadatak rukovodstva, jer treba da bude koncipirana kao savremen upravljački sistem, da objedinjuje menadžment kvalitetom (prema ISO9000), bezbednošću i zdravlja na radu (prema OHSAS18001), zaštitom životne sredine (prema ISO14001) i bezbednošću informacija (prema ISO/IEC 27001), da obezbeđuje podršku za identifikaciju pretnji i rizika po poslovne procese, kao i praktična rešenja za postupanje kada se rizici prepoznaju.

Spremnost kontinuiteta poslovanja i predvidivost upravljanja u incidentnim stanjima i situacijama, pitanja su za koja organizacija mora imati odgovarajući plan kontinuiteta ključnih poslovnih procesa organizacije s glavnim fokusom na dostupnost, očuvanje i oporavak vitalnih poslovnih funkcija. Službom integralne bezbednosti i koordinacijom menadžmenta bezbednosti upravlja menadžer bezbednosti kao vodeći projekt menadžer zaštite i bezbendosti. Ambijent i delovanje menadžera bezbednosti je najčeće kompleksno i podložno promenama uslovima i situacija. Visoko pozicioniranje i uključenje menadžmenta bezbednosti u arhitekturu korporativnog poslovnog upravljanja, osnovni je preduslov izgradnje sistema integralne bezbednosti.

7. Konferencija ''Korporativna sigurnost 2014'' hotel Sheraton u Zagrebu

26. mar 2014.

Poštovani članovi SAMKB, obaveštavamo da će se dana 26.marta 2014.godine sa početkom u 09:00 časova u hotelu Sheraton u Zagrebu u organizaciji magazina Liderpress održati 7.Međunarodna konferencija “Korporativna bezbednost 2014“. Konferencija okuplja stručnjake za korporativnu bezbednost te poslodavce i predstavnike uprava vodećih hrvatskih kompanija kako bi otkrili moguće pretnje koje ugrožavaju redovno poslovanje, procenili opšte stanje pripremljenosti za otvorene pretnje te ponudili odgovore i rešenja za bezbedno poslovanje. Cilj konferencije je povećati svesnost o potrebi aktivnog upravljanja bezbednošću u kompanijama, bankama i finansijskim institucijama, kao i telima državne uprave.

Glavne teme ovogodišnje Konferencije su: ICT sigurnost: najnoviji trendovi, šta bi menadžeri korporativne bezbednosti trebali znati…Izrazito visok nivo razvoja, ali i primena ICT-a u sistemima bezbednosti zahteva od stručnjaka za bezbednost da budu upoznati sa najnovijim trendovima kako bi pravovremeno zaštitili svoju organizaciju. Posebna pažnja posvetiće se odgovoru na pitanje da li samoj tehnologiji prepustiti odvijanje procesa, ili je ipak potrebno biti istrajan u međuzavisnosti čovek-savremena tehnologija sa naglaskom na ljudski faktor? Gde su ipak te opasnosti za, između ostaloga, i naše poslovanje? S tim u vezi, Srpska asocijacija menadzera korporativne bezbednosti za sve svoje članove u saradnji sa organizatorom Konferencije obezbedila dodatni popust od 10 % na već postojeće cene kotizacije. U prilogu Vam dostavljamo program Konferencije, a više informacija o navednoj Konferenciji možete pronaći na sajtu: http://liderpress.hr/konferencije/Korporativna-sigurnost-2013/

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti stručnoj službi SAMKB, kontakt osoba Vladimir Vuksanović, tel: 011/3625 141, e-mail: office@korproativnabezbednost.rs

Realizovan seminar posvećen poslovnoj bezbednosti u kompanijama, bankama i ostalim finansijskim organizacijama

20. mar 2014.

U organizaciji Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti i Centra za korporativnu bezbednost Privredne komore Beograda, dana 20.3.2014.godine održana je edukacija na temu “Poslovna bezbednost u kompanijama, bankama i ostalim finansijskim organizacijama -Integrisanje bezbednosnih funkcija, informaciona bezbednost, rizici poslovnih i ličnih podataka “ Cilj seminara bio je podizanje svesti u oblasti zaštite od sajber kriminala i socijalnog inženjeringa, ukazivanje na način i tehnologiju zaštite od internet prevara, kao i zloupotrebe korporativnih i ličnih podataka i integrisanje bezbednosnih funkcija u kompanijama.

Prema rečima Saše Živanovića, načelnika Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a, socijalni inženjering možemo definisati kao skup napada na računarske sisteme i sisteme u širem smislu reči, gde se koristi upotreba psiholoških metoda u svrhu uveravanja ljudi u lažni identitet napadača, a sve u cilju sticanja informacija i podataka do kojih napadač legitimnim putem ne bi mogao da dođe. Kod socijalnog inženjeringa napad je usmeren na najslabiju kariku lanca bezbednosti – na ljudski faktor (manipulacija), iskorišćavanje ljudi za pribavljanje informacija uz upotrebu ili bez upotrebe tehnologije. Napadi tehnikama socijalnog inženjeringa ugrožavaju bezbednost poslovanja; zaštićene važne informacije; imovinu; poslovni ugled; poslovne partnere i klijente, kao i zaposlene u kompaniji.

Kod napada tehnikama socijalnog inženjeringa ne pomaže ni najsavremenija tehnologija za bezbednost računara i računarskih mreža. Potrebno je uložiti mnogo više novca i vremena u edukaciju zaposlenih i njihovo upoznavanje sa metodama zaštite, kao i u stvaranje efikasne i efektivne bezbednosne politike, istako je g-din Živanović. Uvođenje edukacije zaposlenih na temu odbrane od tehnika napada socijalnog inženjeringa bitan je preduslov korporativne bezbednosti, zaštite bezbednosti podataka i efikasne prevencije prevara, poslovne špijunaže, kompjuterskog (visokotehnološkog) kriminala i ekonomskog i finansijskog kriminala.

Zloupotreba informacionih tehnologija za krađu identiteta je društveno opasna pojava koju je teško sprečiti, posebno u On-line ambijentu. Pored velike finansijske štete, krađa identiteta izaziva i niz drugih štetnih posledica kao što su emocionalni stersovi i finansijski troškovi koje trpe žrtve krađe i zloupotrebe identiteta. Neke od tih posledica mogu biti i dugoročne. Upotreba savremenih informacionih tehnologija dovela je do ekspanzije elektronskog poslovanja u kome se lični podaci klijenata nalaze uskladišteni na serverima koji često imaju sigurnosne propuste i osetljivi su na različite vrste napada. Nepoznavanje pretnji koje vladaju na Internetu od strane korisnika dodatan su problem kada je krađa identiteta u pitanju. Posebno opasne tehnike za krađu identiteta koje imaju razorne posledice i izazivaju veliku materijalnu štetu su fišing, farming i računarski virusi.

Član Saveta SAMKB dr Goran Matić, odžao je radionicu na temu Zaštita poslovne bezbednosti, koji je tom prilikom upoznao prisutne sa aspektima poslovne bezbednosti (poslovna politika, standardi zaštite, informaciona bezbednost i sajber odbrana), kao i definisanje i sprovođenja ove vrste bezbednosti u kompanijama. Radionica je ujedno bila dobra prilika da se unaprede postojeća znanja i iskustva, i prepoznaju neka od najboljih rešenja u zaštiti poslovanja privrednih subjekata.

Seminar "Poslovna bezbednost u kompanijama, bankama i ostalim finansijskim organizacijama"

20. mar 2014.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti u saradnji sa Centrom za korporativnu bezbednost Privredne komore Beograda, poziva Vas da uzmete učešće u okviru jednodnevnog seminara, koji će biti održan u četvrtak, 20. marta 2014. godine, sa početkom u 10:00 časova, Kneza Miloša br. 12 (sala IVa), na temu: “POSLOVNA BEZBEDNOST U KOMPANIJAMA, BANKAMA I OSTALIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA“ – Integrisanje bezbednosnih funkcija, informaciona bezbednost, rizici poslovnih i ličnih podataka – regulativa, standardi i dobra praksa.

Cilj seminara je podizanje svesti u oblasti zaštite od sajber kriminala i socijalnog inženjeringa, ukazivanje na način i tehnologiju zaštite od internet prevara, kao i zloupotrebe korporativnih i ličnih podataka i integrisanje bezbednosnih funkcija u kompanijama. Ovo je ujedno i dobra prilika da se unaprede postojeća znanja, prikažu i analiziraju primeri dobre poslovne prakse i prepoznaju najbolja rešenja u zaštiti poslovanja privrednih subjekata.

Kotizacija po polazniku, za članove SAMKB i Privredne komore Beograda iznosi 6.000,00 din. + PDV, za ostale učesnike iznosi 8.500,00 din. + PDV. Kotizacija uključuje potrebni radni materijal za seminar, osveženje u pauzama i uverenje o pohađanju seminara. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem PRIJAVE. Rok za prijavu i uplatu je sreda, 19. mart 2014. godine. Uplatu izvršiti na tekući račun Privredne komore Beograda, kod Poštanske štedionice: 200-2209130101000-09. Nakon popunjavanja prijavnog lista, poslaćemo Vam predračun. Kontakt osoba za sve dodatne informacije: Jelena Radić, tel: 011/ 3619-472.

Korporativna Bezbednost

Uručena nagrada predsedniku Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti

19. mar 2014.

U organizaciji Instituta za korporativne bezbednosne studije iz Ljubljane od 18 do 19. marta 2014.godine u glavnom gradu Slovenije održava se 5. Međunarodna konferencija pod nazivom: “Dani korporativne bezbednosti“.

Prvog dana konferencije dodeljene su godišnje nagrade Instituta za korporativne bezbednosne studije “Slovenska godišnja nagrada korporativne bezbednosti“ za 2013. godinu u sledećim kategorijama: godišnja nagrada za najbezbedniji grad; godišnja nagrada za uslugu privatne bezbednosti; godišnja nagrada za menadžera korporativne bezbednosti; godišnja nagrada za najbolju knjigu u oblasti bezbednosti i nagrada za inovativnu medijsku promociju bezbednosti.

Nagrada za najbolju knjigu u oblasti bezbednosti dodeljena je doc.dr Draganu Trivanu za knjigu „Korporativna bezbednost“ u izdanju Dosije studija iz Beograda. Nagradu je uručio predsednik UO Instituta za korporativne bezbednosne studije iz Ljubljane doc.dr Denis Čaleta. Dodeli su, između ostalih, prisustvovali predstavnici Vlade Slovenije, ambasade Srbije u Ljubljani, predstavnici nauke i struke u oblasti bezbednosti iz Slovenije, Hrvatske i Srbije i mnogi drugi. Doc. dr Dragan Trivan je predsednik Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti i potpredsednik Privredne komore Beograda. Predavač je na Univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Banja Luci, Skoplju i Ljubljani. Do sada je objavio više naučnih knjiga iz oblasti privatne i korporativne bezbednosti koje su objavljene na srpskom, engleskom i makedonskom jeziku.

5.Međunarodna konferencija "Dani korporativne bezbednosti" u Ljubljani

18. mar 2014.

Obaveštavamo Vas da će se i ove godine u organizaciji Instituta za korporativne bezbednosne studije ICS iz Ljubljanje, a u saradnji sa SAMKB i HUMS i ostalim partnerima u periodu 18. – 19. marta 2014.godine, održati 5.Međunarodna konferencija pod nazivom “Dani korporativne bezbednosti“ sa temom: “Efikasnost odgovora na rizik u dinamičnom poslovnom okruženju“, koja predstavlja tematski naučno-stručni skup posvećen svima onima koji se bave problemima upravljanja bezbednosnim rizikom i informacione bezbednosti u savremenom bezbednosnom okruženju.

U okviru konferencije, takođe će se održati i 1.Međunarodna konferencija pod nazivom “ Informaciona bezbednost – danas i sutra“ sa glavnom temom “Revidirani pristupi upravljanja informacionih rizika. Ova konferencija predstavlja glavni naučni i stručni događaj u regionu u oblasti korporativne bezbednosti. Za više informacija u vezi pomenute konferencije možete posetite web-stranicu Instituta za korporativne bezbednosne studije – ICS www.ics-institut.si

U saradnji sa partnerom Institutom za korporativne bezbednosne studije, SAMKB je za svoje članove obezbedila popust od 20% na kotizaciju za prijavu na Konferenciju. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti SAMKB kontakt osoba: Vladimir Vuksanović, tel. 011/3625 141, ili poslati e-mail na office@korporativnabezbednost.rs

SAMKB učestvovala na 6.Međunarodnoj konferenciji na temu: "Izazovi u borbi protiv terorizma u regionu Jugoistočne Evrope"

06. mar 2014.

U periodu od 4 do 6.marta 2014.godine u Vojnom školskom centru u Mariboru. održana je 6.Međunarodna konferencija na temu:“Izazovi u brobi protiv terorizma u regionu Jugoistočne Evrope“. Trodnevna Konferencija je organizovana od strane Ministarstva odbrane Republike Slovenije, američke Ambasade u Sloveniji, američkog Centra za civilno-vojne odnose i Instituta za korporativne bezbednosne studije iz Ljubljanje. Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti je i ove godine učestvovala u radu Konferencije, a učesnici ispred Asocijacije bili su dr Dragan Trivan, predsednik SAMKB i prof. dr Zoran Keković, predsednik Saveta SAMKB.

Viši vojni specijalista g-din Denis Čaleta, predsedavajući konferencije, zajedno sa učesnicima iz 30 zemalja i značajnih internacionalnih organizacija, izjavio je da konferencija, shodno svojoj kompleksnosti će biti podeljena u jedanaest zasebnih tematskih celina, koje će uključivati obaveštajnu delatnost subjekata i diskusiju o obaveštajnim podacima.

Prema g-dinu Čaleti, čak i zemlji kao što je Slovenija, potpunu bezbednost protiv terorizma ne može se obezbediti, sve dok ne postanemo deo medjunarodnog okruženja. Kao deo međunarodne zajednice, moramo preduzeti neophodne korake kako ne bismo postali njihova najslabija karika. Čaleta je takođe izjavio da su u proteklom periodu cyber pretnje značajno povećane, tako da će se tokom konferencije učesnici pozabaviti i ovim problemom.

Zamenik šefa misije SAD David Burger istakao je tri činjenice, a to je, da je terorizam globalni problem koji se ne može rešavati lokalno, zatim, da ima veoma jak uticaj na globalnu ekonomiju, i da efikasna borba u vidu razmene informacija i kreiranja efikasnih komunikacionih strategija protiv terorizma iziskuje saradnju na međunardnom nivou.

Predstavnik Centra za Civilno-vojne odnose CCMR, Timothy J. Doorey, izjavio je da ni jedna zemlja nije dovoljno velika da joj ne treba pomoć pri rešavanju ovog problema, i da ni jedna zemlja nije isuviše mala da bi u rešavanju istog doprinela i svojim učesćem. Takođe, istakao je i da od 2002. godine, preko 8000 studenata iz 145 zemalja sveta uspešno završilo različite vrste obuka i treninga za borbu protiv terorizma pri CCMR, naglašavajući da jednu mrežu može da pobedi samo druga mreža. Po njegovom mišljenju, ovakve konferencije su izuzetno značajne, jer one omogućavajuu jačanje nacionalnih i međunarodnih mreža, a saradnja između različitih zemalja predstavlja osnovu za uspostavljanje kontrole nad bezbednosnim pretnjama.

U geografskom i bezbednosnom kontekstu, region Jugoistočne Evrope, predstavlja interesantno i stalno promenljivo okruženje, isprepleteno raznim verskim, kulturnim, istorijskim, političkim, ekonomskim i drugim uticajima. Međutim, ova različitost donosi varijabilnost, ali i veći bezbednosni rizik.


Organizacija ove konferencije u ovom delu Evrope, okuplja stručnjake i akademike po šesti put iz ove oblasti, nudeću sjajnu priliku za razmenu iskustava, mišljenja i dobre prakse.U isto vreme, ovo okupljanje predstavlja i doprinosi uspostavljanju i održavanju poslovnih odnosa, koji će u budućnosti obezbediti kvalitetniju saradnju u domenu bezbednosti i zaštiti u borbi protiv terorizma.

Značaj korporativne bezbednosti prilikom izdvajanja poslovnih procesa van kompanije

27. feb 2014.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti u saradnji sa Centrom za korporativnu bezbednost Privredna komore Beograda, 27. februara 2014.godine, održala je stručni skup posvećen temi: “Korporativna bezbednost i outsourcing poslovnih procesa“.

Sastanak je imao za cilj da se ukaže na postojenje potencijalnih rizika, izazova i pretnji prilikom izdvajanja određenih poslovnih procesa van kompanije, a neki se najčešće odnose na pitanje bezbednosti i zaštite podataka, regulatorne zahteve koji nekad ne dozvoljavaju outsourcing određenih procesa, gubitak kontrole nad delom poslovnih procesa i slično, prilikom donošenja odluke top menadžmenta da deo svojih poslovnih procesa tj. onih koji nisu u sastavu ključnih kompetencija firme povere trećim licima.

Kompanije više ne smatraju da se sve organizacione aktivnosti i usluge mogu i moraju obezbeđivati i upravljati interno. Koje će se aktivnosti izdvojiti i u kojem opsegu zavisi od strateške odluke svake pojedine kompanije, kao i o osnovnoj delatnosti kojom se kompanija bavi. Uglavnom se radi o izdvajanju sporednih aktivnosti u koje spadaju i usluge privatnog obezbeđenja i tehničke zaštite; a takođe primetni su česti slučajevi izdvajanja i IT usluga, opštih poslova, marketinga, nabavke, logistike, distribucije pa čak i same proizvodnje. Vrlo je teško očekivati da će pojedina kompanija u okviru vlastite organizacije razvijati potrebna znanja i kompetencije za izvršenje navedenih usluga.

Učesnike skupa u ime Asocijacije i predsednika Privredne komore Beograda pozdravio je dr Dragan Trivan, predsednik SAMKB, koji je istakao da je Privredna komora Beograda jedna od prvih Komora u regionu koja je prepoznala značaj korporativne bezbednosti i funkciju menadžera korporartivne bezbednosti u kompanijama i dala svoj doprinos kroz osnivanje Centra za korporativnu bezbednost koji najdirektinije sarađuje sa strukovnom Asocijacijom menadžera bezbednosti. Prof.dr Slobodan Marković, sa Fakulteta za pravne i poslovne studije u Novom Sadu kazao je da je potrebno praviti razliku u značenju između korporativne i korporacijske bezbednosti i naglasio je da se korporativna bezbednost odnosi najpre na društvo, a kada o njemu govorimo javlja se problem odnosa javnog i privatnog sektora.

 

Predstavnik NIS-a g-din Todorović izvršio je prezentaciju upravljanja rizicima kod outsourcing-a poslovnih procesa NIS-a i napomenuo je da outsourcing usluga koja se vezuje za proces koji se ranije obavljao unutar kompanije, traje duže i ne vezuje se za projekat, već isključivo za vremenski period predviđen ugovorom. Poslovni i bezbednosni rizici koji se javljaju kod outsourcinga su strah i nezadovoljstvo zaposlenih; pasivni i aktivni otpor zaposlenih; velika fluktuacija kadrova; zlonamerne aktivnosti i tužbe od strane bivši zaposlenih; neovlašćen transfer znanja i informacija trećim licima; nestručnost zaposlenih provajdera usluga i dr. Takođe, istaknut je i značaj funkcije korporativne zaštite kod donošenja odluke top menadžementa prilikom izdvajanja poslovnih procesa van kompanije. Ovo se pre svega ogleda u dogovoru sa menadžementom kompanije gde treba utvrditi koji su procesi ključni za poslovanje, a posebno za pitanje bezbednosti; definisati poslovne porcese koji se zbog prevelikog rizika, ne smeju autsorsovati; utvrditi preduslove koji moraju da zadovolje ponuđači kako bi mogli učestvovati na tenderu za outsourcing i da se za izdvojene organizacione delove jasno definišu odgovornosti i nadležnosti.

Predstavnik Procredit Banke g-din Đorđević govorio je o uslovljenosti outsourcing-a u bankarskom sektoru, postojanju i ispunjenju zahteva standarda bankarskog poslovanja primena Bazal II i III (operativni rizik – gubici nastali usled dela počinjenog od strane trećeg lica). Mere na prevenciji i smanjenju rizika se odnose na zadovoljenje bezbednosnih zahteva prilikom izbora provajdera usluge; edukacije i trening zaposlenih; monitoring pristupa restriktivnim zonama; odobravanje radova od strane relevantnih odeljenja banke; monitoring aktivnosti od strane zaposlenih, obezbeđenja i monitoring centra banke, i obavljanje kritičnih radova nakon radnog vremena istakao je Đorđević.

Na kraju napominjemo da je funkcija menadžera korporativne bezbednosti (CSO) da koncipira, sadržajno odredi, na tržištu odabere spoljnog izvršioca koji će realizovati usluge korporativne bezbednosti, kroz koje će na efikasan način osigurati ostvarenje svih bezbednosnih ciljeva kompanije. U daljem procesu realizacije takođe jedna od funkcija menadžera bezbednosti je da se kroz mere kontinuiranog nadzora osigura primereni nivo i kvalitet usluga spoljnog izvršioca (provajdera), da definiše jasne zone odgovornosti, ugovorne kazne za povredu radne obaveze, te i odgovornost u slučaju nezadovoljavajućeg nivoa zaštite, koja će rezultirati zamenom i odabirom novog izvršioca. Korporativna bezbednost kontinuirano svojim zaštitnim delovanjem mora fleksibilno anulirati sve potencijalne bezbednosne izazove i pretnje koji su takođe dinamično i dnevno promenljive.

Scroll to Top