2016.

SKUPOVI, DOGAĐAJI, AKTIVNOSTI SAMKB U 2016.

Održana edukacija posvećena zaštiti podataka u kompanijama

12. dec 2016.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti, u saradnji sa Privrednom komorom Beograda organizovala je seminar posvećen pravnim mehanizmima zaštite podataka. Seminar je bio posvećen unapređenju bezbednosne kulture u oblastima zaštite podataka i informacione bezbednosti. Pozitivni propisi nameću brojne obaveze vezane za čuvanje, obradu i zaštitu podataka, što od preduzeća zahteva uspostavljanje efikasnog i ekonomičnog sistema upravljanja bezbednošću podataka i usaglašavanje poslovnih praksi sa normativnim aktima.

Seminar je bio prilika da se učesnici skupa upoznaju sa relevantnim propisima i teškoćama i propustima u implementaciji zakonskih obaveza, ali i da se ukaže i na važne mogućnosti operacionalizacije i upotrebe internih pravnih akata u službi podizanja nivoa korporativne bezbednosti.

Rizike po bezbednost podataka možemo podeliti na pravne rizike, IKT rizike i rizike od fizičkog oštećenja ili uništenja. Kada govorimo o pravnim rizicima oni se ogledaju pre svega o neusaglašenosti, lošoj eksternoj regulativi i nepostojanju unutrašnje zaštite u kompanijama, dok IKT rizike čine visokotehnološki kriminal i kvarovi, opasnosti tehnoloških procesa.

Rizike od fizičkog oštećenja ili uništenja možemo podeliti na požare i eksplozije, elementarne nepogode i imovinski i privredni kriminal, terorizam i druge vrste kriminala. Mere zaštite poslovne tajne određuju se u skladu sa procenom rizika od nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja informacije koja predstavlja poslovnu tajnu Seminar je bio namenjen izvršnom menadžmentu, menadžerima i rukovodiocima službi korporativne bezbednosti i pravnog sektora, odnosno svima koji su na bilo koji način povezani sa bezbednosnim poslovima u kompanijama i ostalim organizacijama.

Učešće SAMKB na okruglom stolu posvećenom odgovornosti privatnog sektora bezbednosti

09. dec 2016.

U organizaciji DCAF- centra za bezbednost, razvoj i vladavinu prava iz Ženeve u Beogradu je od 8. do 9. decembra 2016.godine održan okrugli sto na temu: ’’Odgovornost, kontrola i nadzor nad privatnim sektorom bezbednosti’’. Na poziv organizatora učešće na stručnom skupu uzela je i Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti, prof.dr Dragan Trivan predsednik Asocijacije i Vladimir Vuksanović, sekretar SAMKB.

Tokom dvodnevne diskusije u više odvojenih radnih grupa i sesija razmatrani su glavni elementi odgovornosti privatnih bezbednosnih kompanija (PBK), pri čemu je osnovna pretpostavka da odgovornost PBK ne treba da bude sužena samo na njihovu odgovornost prema svojim (raznovrsnim) klijentima već i prema javnosti i građanima. S tim, da posledice lošeg rada privatnih bezbednosnih kompanija neće trpeti samo njihov klijent već i građani. Na primeru kritične infrastrukture se najbolje vidi kako se javni i privatni interes prepliću. U EU je najveći broj kritične infrastrukture u privatnoj svojini, ali je njena zaštita od javnog značaja jer posledice u njenoj zaštiti neće trpeti samo privatni vlasnik već i veliki broj građana.

Naglašeno je da zajednički problemi privatnog sektora bezbednosti u jugoistočnoj Evropi predstavljaju: (nerealno)niska cena rada, loš kvalitet obuke radnika obezbeđenja, nelojalna konkurencija, odsustvo menadžera bezbednosti kod klijenata, te jako slaba kontrola državnih institucija nad PBK. Posebno težak problem predstavlja politička korupcija kojom je omogućeno da PBK na javnim tenderima pobeđuju sa nerealno niskim cenama iz kojih nije moguće isplatiti osnovne dažbine državi, te koja omogućava da PBK sa političkim vezama izbegnu inspekcijski nadzor.

Veću odgovornost privatnog sektora bezbednosti moguće je ostvariti samo poboljšanjem obuke, zajedničkim jačanjem i uvezivanjem različitih mehanizama nadzora i kontrole, posebno inspekcijskog nadzora MUP-a i inspektorata rada, kao i intenzivnijom kontrolom klijenata nad izvršenjem ugovora, zaključak je skupa.

Na pomenutom skupu učešće su uzeli i predstavnici nekih od najvećih privatnih bezbednosnih kompanija u Srbiji, poput „G4S“ i „Securitas“, kao i privatnih bezbednosnih kompanija iz regiona, ali i iz Švedske („SRS Group“). Među prisutnima su bili i predstavnici Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, kao i predstavnici Odeljenja za licenciranje i kontrolu nad privatnim bezbednosnim sektorom iz bugarske Državne Policije. Takođe, diskusiju su obogatila i izlaganja istaknutih akademskih stručnjaka, koji su došli kako iz Srbije, tako i iz Nemačke i Ujedinjenog Kraljevstva.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti obeležila jubilej

08. dec 2016.

U hotelu Crowne Plaza, u četvrtak, 8.decembra 2016.godine održana je prigodna manifestacija povodom jubileja 5 godina postojanja i rada Nacionalne strukovne asocijacije menadžera korporativne bezbednosti Republike Srbije. Ovim svečanim povodom želeli smo da pored članova Asocijacije okupimo i nama drage goste i prijatelje SAMKB koji su ovih pet godina pomogli rad SAMKB i bili uz nas.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti osnovana je pre tačno pet godina u zgradi Privredne komore Beograda, inicijativom profesionalaca, stručnjaka iz svih oblasti korporativne bezbednosti u cilju unapređenja, razvoja i popularizacije struke kao i jačanja profesionalnih i korporativnih standarda.

Tokom proteklih pet godina postojanja, Asocijicja je okupila veliki broj menadžera korporativne bezbednosti iz privatnih kompanija i javnih preduzeća iz Srbije i inostranstva. Održan je značajan broj stručnih skupova, edukacija, prezentacija i susreta menadžera bezbednosti. Tradicionalno svake godine organizujemo i veoma posećenu Međunarodnu konferenciju menadžera korporativne bezbednosti, te dodeljujemo godišnje nagrade za najbolje menadžere korporativne bezbednosti i kompanije sa najboljim rezultatima u domenu korporativne bezbednosti.

Na proslavi jubileja govorili su i prof. dr Dragan Trivan, predsednik Asocijacije, Milivoje Miletić, predsednik Privredne komore Beograd, kao i doc. dr Goran Matić, predsednik stručnog Saveta Asocijacije.

Prisutne učesnike skupa na samom početku pozdravio je prof.dr Dragan Trivan, predsednik Asocijacije menadžera korporativne bezbednosti koji je ukratko istakao kako je sve počelo i koji su bili početni koraci u osnivanju ove strukovne Asocijacije. Tokom svog izlaganja napomenuo je da je za ovih pet godina dosta toga urađeno i da je Asocijacija sa partnerima realizovala značajan broj aktivnosti, koji su ukazali na neophodnost postojanja funkcije korporativne bezbednosti u kompanijama. Održan je značajan broj stručnih skupova, edukacija, prezentacija i susreta menadžera bezbednosti.

Za proteklih pet godina, okupili smo veliki broj menadžera korporativne bezbednosti iz privatnih kompanija i javnih preduzeća iz Srbije i inostranstva. Sada već tradicionalno svake godine SAMKB i PKB organizuju i veoma posećenu Međunarodnu konferenciju menadžera korporativne bezbednosti »Dani korporativne bezbednosti«, koja okuplja veliki broj menadžera bezbednosti iz zemlje i čitavog regiona. Konferencija je postala prepoznatljiva i po dodeli prestižne godišnje nagrade za najbolje menadžere korporativne bezbednosti i kompanije sa najboljim rezultatima u domenu korporativne bezbednosti, kazao je prof.Trivan.

Na skupu su dodeljene Plakete kompanijama, institucijama i pojednicima zaslužnim za izuzetan doprinos razvoju strukovne Asocijacije menadžera korporativne bezbednosti i promociji korporativne bezbednosti u Republici Srbiji. Plakete za izuzetan doprinos razvoju strukovne Asocijacije menadžera korporativne bezbednosti i promociji korporativne bezbednosti u Republici Srbiji dobili su Privredna komora Beograda, Fakultet bezbednosti Univerziteta Beograd i Kriminalističko-policijska akademija.

Pored zaslužnih institucija koje su ponele plaketu Asocijacije, plakete su dodeljene i zasluženim pojedincima koji su doprineli razvoju strukovne Asocijacije menadžera korporativne bezbednosti od njenog osnivanja do danas – Prof.dr Milošević Milanu, Mladenu Alviroviću i Živoradu Vasiću.

Održani Hrvatski dani sigurnosti na kojima učestvuje i SAMKB

13. okt 2016.

U Opatiji se u hotelu Milenij u periodu od 12 do 14.oktobra održavaju Hrvatski dani sigurnosti 2016 – jubilarna 10. konferencija hrvatskih menadžera sigurnosti, koju organizuje Hrvatska udruga menadžera sigurnosti sa svojim partnerima. Hrvatski dani sigurnosti 2016. održavaju se pod visokim pokroviteljstvom Predsednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, u saradnji sa Ambasadom Države Izrael u Republici Hrvatskoj. Zemlja partner ovogodišnje Konferencije je Država Izrael.

Očekuje se učešće oko 150 vodećih domaćih i stranih stručnjaka iz područja javne, privatne, korporativne i urbane bezbednosti, kako bi razmenili i objedinili svoja iskustva. Glavna tema ovogodišnjih Hrvatskih dana sigurnosti je bezbednost i privreda, aktuelan izazov za uprave trgovačkih društava i bezbednosni sektor. Trodnevni susret vodećih ljudi u upravljanju procesima bezbednosti obiluje brojnim zanimljivim i ekskluzivnim predavanjima i događanjima.

Prvog dana konferencije na panelu Sigurnost i Privreda govoriće će nekadašnji ministar privrede Davor Štern, predsednik Uprave JANAF-a dr.sc. Dragan Kovačević, dekan Fakulteta VERN prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila i Marijan Benko, nekadašnji Glavni direktor policije, a sada izvršni direktor korporativne bezebdnosti u koncernu AGROKOR.

Kao gost iz Države Izrael dolazi kontradmiral Yoram LAKS, nekadašnji vojni ataše izraelske vojske u Washingtonu. Laks je ekspert za organizaciju visoko osetljivih operacija, a održaće jednočasovno predavanje o Izraelskom modelu zaštite morskih luka i kritične infrastrukture na moru. I ove godine učešće na Konfernciji Hrvatske udruge menadžera sigurnosti uzela je i Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti na kojoj su učešće uzeli prof.dr Dragan Trivan, predsednik SAMKB i članovi Asocijacije Zoran Đokić i Rade Mirosavljević iz JT International.

SAMKB već tradicionalno učestvuje na poziv partnerskih organizacija iz regiona na ovakvim skupovima u cilju povezivanja i razmene iskustava srpskih menažera bezbednosti sa kolegama iz regiona i šire. Osim navedenih govornika na HDS 2016. biće organizovana još dva panela o Zaštiti kritične infrastrukture i Bezbednosti pomorskih luka. U okviru svečanog dela programa biće organizovana dodela godišnjih nagrada – Hrvatska velika nagrada sigurnosti 2016. /CROATIA Grand Prix Security 2016. u 11 kategorija.

Održana tradicionalna 4. Međunarodna konferencija SAMKB ''Korporativna bezbednost u Republici Srbiji''

06. sep 2016.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti u saradnji sa partnerima iz regiona, a u saradnji sa Magazinom za bezbednost a&s Adria iz Sarajeva organizovala je 4.Međunarodnu stručnu konferenciju „KORPORATIVNA BEZBEDNOST U REPUBLICI SRBIJI 2016“, koja je održana 6. septembra 2016. godine u hotelu Crowne Plaza, tokom prvog dana 2. Adria Security Samita. Organizatori Konferencije bili su Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti, Asocijacija menadžera korporativne bezbednosti Jugoistočne evrope (SECSA) i Magazinom za bezbednost a&s Adria iz Sarajeva.

Učesnici konferencije „Korporativna bezbednost u Republici Srbiji 2016“ bili su menadžeri korporativne bezbjednosti iz javnog i privatnog sektora Srbije, ali i zemalja regiona. Ovo je bila prilika da razmene iskustva i primeri dobre prakse i ukaže na značaj uspostavljanja sistema korporativne bezbednosti u procesima upravljanja u javnim i privatnim kompanijama i drugim institucijama. Predsednik SAMKB-a prof.dr Dragan Trivan pozdravio je učesnike konferencije i upoznao ih sa aktivnostima koje su sprovedene u Srbiji u domenu korporativne bezbednosti u prethodnih godinu dana. Asocijacija je samostalno i u saradnji sa Privrednom komorom Beograda, ali i drugim subjektima, organizovala više stručnih skupova u zemlji i regionu iz oblasti korporativne bezbednosti, a predstavnici asocijacije su aktivno učestvovali i na međunarodnim stručnim skupovima.

U uvodnom obraćanju predsednik SAMKB, prof.dr Dragan Trivan pozdravio je organizatora ovogodišnjeg 2.Adria Security Samita magazin za bezbednost a&s Adria i istakao njihov veliki doprinos u realizaciji ovog vodećeg regionalnog događja o korporativnoj bezbednosti u ovom region. Podsticanje, unapređenje i povezivanje saradnje i razmene saznanja stručnjaka iz ove oblasti ima suštinski značaj za uspešnije poslovanje kompanija i ukupan privredni razvoj. To je potrebno za proširenje obima i unapređenje znanja iz područja korporativne bezbednosti, kao i podizanje svesti o rizicima i izazovima sa kojima se privredni subjekti suočavaju i neophodnosti uspostavljanja i efikasnog funkcionisanja odgovarajućih bezbednosnih mehanizama unutar kompanija“, rekao je predsednik SAMKB-a Dragan Trivan.

Ispred MUP-a Srbije umesto Direktora policije g-dina Rebića učesnike konferencije pozdravio je Milan Andrić, policijski savetnik u Upravi policije MUP-a R.Srbije, a skup su u udovnim rečima pozdravili i Denis Čaleta, predsednik Instituta za korporativne sigurnosne studije Slovenije, Dejan Šobić, predsednik Odbora za tehničku zaštitu Hrvatske udruge menadžera sigurnosti kao izaslanik predsednika Hrvatske udruge menadžera sigurnosti koji je pozdravio učesnike konferencije i pozvao ih na Hrvatske dane sigurnosti 2016. u Opatiju, 12.-14. oktobra i prof.dr Atanas Kozarev, predsednik Asocijacije za korporativnu bezbednost R.Makedonije gde je istako potrebu za osnivanjem ovako stručne Asocijacije na tlu R.Makedonije I neizmernu podršku I pomoć pri osnivanju pomenute Asocijacije od strane strukovne Asocjijacije srpskih menadžera bezbednosti.

“Konferencija ima veliki regionalni značaj jer okuplja struku, predstavnike javnog sektora i medije, kojima je najvažnije da odgovore na pitanje – kako da naše okruženje učinimo što sigurnijim”, istakao je Čaleta. On je istakao da “živimo u kompleksnom i složenom okruženju gde su subjekti izloženi različitim pretnjama” i naglasio “kako je tema Konferencije i Samita zaista vredna pažnje a u narednom periodu posebni pažnju trebalo bi obratiti i na aspekt ‘’Cyber security.”

Tokom plenarnog dela konferencije, sada već tradicionalno i ove godine SAMKB dodelila je godišnje nagrade u različitim kategorijama za rezultate ostvarene u 2015.godini u oblasti korporativne bezbednosti. Dodeljene su nagrade u sledećim kategorijama:

 • AD Aerodrom Nikola tesla Beograd – godišnja nagrada za najbolju kompaniju za ostvarene rezultate i razvoj u oblasti korporativne bezbednosti u 2015. godini, nagradu u ime kompanije primio je generalni direktror Aerodroma Nikola Tesla Saša Vlaisavljević;
 • Saša Todorović, direktor Direkcije za korporativnu zaštitu Blokova NIS A.D. – godišnja nagrada za najboljeg menadžera iz oblasti korporativne bezbednosti u 2015. godini;
 • a specijalna Godišnja nagrada ove godine dodeljena je Vladimiru Rebiću, v.d. direktora policije MUP-a Srbije–za izuzetan doprinos razvoju korporativne bezbednosti u Republici Srbiji u 2015.godini

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti i ove godine dodelila je plakete zaslužnim za razvoj Asocijacije i korporativne bezbednosti u Republici Srbiji. Plakete su primili:

 • Asocijaciji za korporativnu bezbednost Republike Makedonije, nagradu je primio prof.dr Atanas Kozarev, predsednik Asocijiacije;
 • Zoranu Alimpiću, načelniku Uprave policije MUP-a Republike Srbije;
 • Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta Union Nikola Tesla, u Beogradu, nagradu je primio prof.dr Milan Milošević, redovni profesor Fakulteta;
 • Kompanija CP Security int. group d.o.o. nagradu je primio Dragan Suhanek, direktor kompanije CP Security d.o.o.;

Po završetku plenarnog dela i dodele godišnjih nagrada tokom ovogodišnje Konferencije SAMKB izvršena su izalaganja na sledeće tri teme:

 • “Komercijlani ugovori – mesto i uloga Korporativne bezbednosti“ izlagača g-dina Saše Todorović, direktora Direkcije za korporativnu zaštitu Blokova NIS a.d.
 • “Detektivska delatnost u funkciji korporativne bezbednosti“ koju je učesnicima skupa predstavio Prof.dr Dragan Trivan, predsednik SAMKB i potpredsednik Privredne komore Beograda
 • Sa temom: “Rezultati naprednog vozačkog treninga u poboljšanju bezbednosti“ prisutne na Konferenciji upoznao je Mladen Alvirović, direktor Sat Media Group

Ovoga puta tokom 4.Međunarodne stručne konferencije SAMKB bila su i dva gostujuća predavanja na temu:

 • “Predstavljanje sigurnosnih rešenja kompanije – elektronske brave i rešenje Air Key“koju je izložio Pedro Martin, predstavnik kompanije Evva-Austrija i
 • Predavanje na temu: “IP audio distributivni sistemi za javni razglas, uzbunjivanje i evakuaciju“, koju je predstavio Zoran Dragačević, predstavnik kompanije Ateis Suisse SA-Švajcarska

Nakon prvog dela Konferencije SAMKB, u drugom delu Konfercnije Asocijacije, a u sklopu prvog dana Adria Security Samita održana je CASE STUDY EXCELLENCE AWARDS 2016 studije slučaja i prezentacije projekata od strane sledećih kompanija: BOSCH, HIKVISION, DAHUA, DBS, JKP INFORMATIKA, ŠPICA, ZARJA ELEKTRONIKA i ALARM AUTOMATIKA na kojima su predstavljene instalacije kompleksnih integrisanih sistema iz domena bezbednosti.

Održana 3. redovna sednica Skupštine SAMKB i takmičenje u gađanju menadžera korp. bezbednodsti

28. maj 2016.

U prostorijama Privredne komore Beograda, u subotu 28.maja 2016. održana je redovna 3. sednica strukovne Asocijacije menadžera korporativne bezbednosti na kojoj su donete odluke shodno predloženom i usvojenom Dnevnom redu za sednicu Skupštine SAMKB.

Skupštini je prethodila prezentacija sponzora kompanije CP Security na temu: ’’Da li su ključevi u korporativnoj bezbednosti prevaziđeni danas’’. Ovo je bila prilika da se članovi Asocijacije upoznaju sa mogućnostima centralnog sistema zaključavanja i koje su eventualne potrebe za tako nečim u njihovim kompanijama. Prezentaciju je održao Dragan Suhanek, direktor kompanije CP Security.

Nakon uvodnog izlaganja usvojeni su izvestaji o radu, program rada, izveštaji o materijalno-finansijskom poslovanju SAMKB i finansijskog plana SAMKB za ovu godinu.

Po završetku sednice Skupštine, organizovao je  druženje članova Asocijacije kroz sportsku aktivnost na strelistu streljačkog kluba Partizan, u vidu kondicionog gađanja vatrenim oružjem i ujedno takmičenja za izbor najboljeg strelca – menadžera korporativne bezbednosti za 2016.godinu.

Nakon završetka aktivnosti upriličen je svečani ručak u vili Jelena, gde je organizovano proglašenje i dodela nagrada najboljim strelcima. Prvo mesto je osvojio Goran Glušiča, direktor korporativne bezbednosti Delta Holdinga; Drugo mesto je osvojio  Ratko Kojadinović iz  kompanije CP Security; Treće mesto je pripalo Zoranu Milosavljeviću iz Direkcije za korporativnu zaštitu NIS a.d.

Učešće predstavnika SAMKB na Prvoj međunarodnoj konferenciji Asocijacije menadžera korporativne bezbednosti Republike Makedonije

21. maj 2016.

U Skoplju 21. maja 2016. održana je Prva međunarodna konferencija Asocijacije menadžera korporativne bezbednosti Republike Makedonije.

Prisutne je u ime SAMKB pozdravio prof.dr Dragan Trivan,predsednik SAMKB i ukazao na značaj uticaja korporativne bezbednosti na konkurentnost privrede prenoseći iskustva kolega iz Srbije. Podsećamo da je naša Asocijacija pomogla kolegama iz Makedonije osnivanje strukovne asocijacije i da je ova međunarodna koferencija organizovana u saradnji sa SAMKB.

Na konferenciji je zabeležen veliki odziv menadžera bezbednosti i predstavnika univerziteta, uz učešće kolega iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Konferencija je izuzetno medijski propraćena u svim sredstvima javnog informisanja u Makedoniji. Pomenuta konferencija bila je izuzetna prilika na kojoj su nasem predsedniku Asocijacije prof. Trivanu kolege iz Makedonije uručili plaketu za doprinos razvoju korporativne bezbednosti u Republici Makedoniji.

Međunarodna konferencija o zaštiti od požara "Exit 2 Safety" u Ljubljani

08. apr 2016.

Predsednik SAMKB zajedno sa kolegama iz strukovnih organizacija Slovenije otvorio je 1. Međunarodnu konferenciju o zaštiti od požara „Exit 2 Safety“ u Ljubljani. Konferencija je međunarodnog karaktera uz učešće kompanija i predstavnika struke iz EU i zemalja Zapadnog Balkana i održava se u hotelu Union u Ljubljani 7 i 8 aprila.

Predsednik Trivan je podržao ideju organizacije ovakvog skupa i istakao potrebu za sličnim skupovima na kojima će struka moći da predstavi najnovija dostignuća i trendove u ovoj značajnoj industriji. Ono sto od ovog skupa ocekujemo jesu nova sigurnosna resenja i tehnologije, napomenuo je prof. Trivan.
Sa prof. Trivanom na konferenciji su učestvovali i čanovi SAMKB.

Realizovan skup o krađama koje ugrožavaju kritičnu infrastrukturu

24. mar 2016.

Privredna komora Beograda i Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti u saradnji sa Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti u Beogradu, organizovali su 24.3.2016. stručni skup posvećen krađama koje ugrožavaju kritičnu infrastrukturu- bezbednosna i krivičnopravna zaštita.

Svoja iskustva sa učesnicma skupa podelili su eksperti u ovoj oblasti, doc.dr Goran Mandić i zamenik Prvog osnovnog javnog tužioca Leposava Vujanović-Porubović. Kroz izlaganja i diskusiju bilo je ukazano na značaj poznavanja principa i mera bezbednosne zaštite kritične infrastrukture (prvenstveno –javnih uređaja i njihovih delova izloženih krađama) i poznavanja i pravilnog korišćenja mehanizama pravne zaštite, u cilju očuvanja integriteta i kredibiliteta javnih preduzeća i privrednih društava ali i interesa nacionalne i javne bezbednosti.

Stručni skup bio je posvećen razmatranju bezbednosnih i krivičnopravnih aspekata problema kradje delova javnih uređaja za toplotu, gas, el.energiju, vodu, kanalizaciju i druge resurse od značaja za snabdevanje gradjana i funkcionisanje privrede. Učesnici su izneli uocene probleme bezbednosne probleme i pravne nedoumice i ukazali na potrebu za širom stručnom raspravom o mogućnostima unapređenja bezbednosne i krivičnopravne zaštite.

U prvom delu skupa na temu Izvori i vrste ugrožavanja javnih uređaja i njihovih delova i mogućnosti bezbednosne zaštite bilo je reči o izvorima i vrstama ugrožavanja kritične infrastrukture, javni uređaji i njihovi delovi kao element kritične infrastrukture; značaj preventivnih mera i mogućnosti bezbednosnog menadžmenta.

U delu skupa koji je bio posvećen temi problemu rasvetljavanja i dokazivanja krađa koje ugrožavaju kritičnu infrastrukturu dat je prikaz i analiza relevantne krivično pravne regulative, problemi otkrivanja i rasvetljavanja – teškoće u implementaciji propisa, kao i dokazivanje krađa javnih uređaja i njihovih delova u krivičnom postupku.

Navedeni skup namenjen je bio izvršnom menadžmentu, odgovornim licima i rukovodiocima službi korporativne bezbednosti, rukovodiocima pravnog sektora/službe, odnosno svima koji su na bilo koji način povezani sa bezbednosnim i normativno-pravnim poslovima u javnim preduzećima i ustanovama, privrednim društvima i ostalim organizacijama.

Predstavnici SAMKB uzeli učešće na 7. Međunarodnoj konferenciji o korporativnoj bezbednosti u Ljubljani

17. mar 2016.

Tadicionalno i ove godinde održana je 7.Međunarodna stručna konferencija pod nazivom: “Dani korporativne i informatičke bezbednosti“ u organizaciji Instituta za korporativne varnosne studije iz Ljubljane, u periodu od 16. do 17.marta 2016.godine u glavnom gradu Slovenije.

Nastavljajuću dobru saradnju sa kolegama i partnerima iz Slovenije, SAMKB je i ove godine uzela učešće u radu Konferencije. Skupu je prisustvovalo više od 150 učesnika iz zemlje i regiona, koji su zajednički organizovali Institut za korporativne bezbednosti studije ICS Ljubljane i slovenačko Udruženje menadžera korporativne bezbednosti u saradnji sa partnerima.

Većina uvodničara ovogodišnjeg skupa u svojim govorima istakli su složenost bezbednosnog okruženja koje nas okružuje i koji prema našim organizacijma postavlja kompleksne zahteve za upravljanje rizicima, kojima smo izloženi. Bezbednost je postala roba, koja, u trenutnoj situaciji je veoma složena. Ovaj događaj je bila izvrsna prilika za razmenu iskustava, dobre prakse i posebno najnovijih saznanja u oblasti korporativne bezbednosti. Institut za korporativne bezbednosne studije, svojim aktivnim radom predstavlja područje u kojem vrlo aktivno učestvuju organizacije i preduzeća ekonomskog i javnog okruženja i na taj način poboljšavaju svoju efikasnost u oblasti upravljanja rizicima.

U uvodnom delu Konferencije uručene su godišnje nagrade za dostignuća u oblasti korporativne bezbednosti za 2015.godinu. Slovenačka velika nagrada bezbednosti je najveća nagrada sa područija bezbednosti u Republici Sloveniji, koja se dodeljuje izabranim institucijama i pojedincima za njihov inovativni doprinos razvoju i sprovođenju bezbednosti. Nagradu dodeljuje Institut za korporativne bezbednosti studije ICS Ljubljana, u saradnji sa slovenačkim Udruženjem menadžera korporativne bezbednosti u sledećim kategorijama: najbolja bezbednosna kompanija; najbolji menadžer korporativne bezbednosti; najinovativnije bezbednosno rešenje; najbolja knjiga u oblasti bezbednosti; inovativna medijska promocija bezbednosti – informativna emisija; najbezbednije mesto i najbezbednija opština i nagrada za životno delo.

Konferencija je nastavila sa odličnim predavanjima, okruglim stolovima i prezentacijama direktnog iskustva i novih tehnoloških rešenja u oblasti korporativne i informacione bezbednosti.

Tokom prvog dana Konferencije održan je i okrugli sto na temu: ’’Kako pozicionirati ulogu funkcije korporativne bezbednosti u organizaciji?’’

Okrugli sto je okupio stručnjake iz oblasti korporativne bezbednosti u regionu, mr. Dejan Pavlović, direktor za korporativnu bezbednost, Naftna industrija Srbije i predsednik IO SAMKB, g-din Mitja Štampfer, direktor za korporativnu bezbednost i kontrole, Pošte Slovenije, mr. Boris Kankaraš, direktor bezbednosti Luke Koper d.d., g-din. Marijan Benko, izvršni direktor korporativne bezbednosti, kompanije Agrokor; g-din. Tomislav Hodak direktor korporativne bezbednosti, Atlantic Grupa i mr. Marko Potokar, menadžer bezbednosti, Lek, D.D. diskutovali su o ulozi i pristupu za sprovođenje procesa korporativne bezbednosti. Učesnici okruglog stola podelili su svoja lična iskustva i prakse u okruženju iz organizacija iz kojih dolaze. Tokom ovog okruglog stola istaknuto je da stručnjaci u oblasti korporativne bezbednosti u budućnosti trebaju imati više interdisciplinarnih veština, sa kojima će biti u stanju da efikasno deluju u oblasti upravljanja rizicima, koje nam nameće dinamično bezbednosno okruženje. The Master program „Upravljanje korporativne bezbednosti“, koji se sprovodi na Fakultetu za preduzetni štvo/ GEA College je korak u pravom smeru u izgradnji budućnosti stručnjaka menadžera korporativne bezbednosti. Posebno je potrebno istaći veoma aktivno učešće publike u diskusiju i postavljaju pitanja, što dodatno obogaćuju kvalitet pomenutog okruglog stola.

SAMKB učestvovala na konferenciji ’’Privatna zaštita 2016. Pogled unapred – novi bezbednosni izazovi“

03. mar 2016.

U Kongresnom centru FORUM, Zagreb u četvrtak 3. marta 2016. održana je Međunarodna konferencija ’’Privatna zaštita 2016 Pogled unapred-novi bezbednosni izazovi’’, čiji je organizator bio Hrvatski ceh zaštitara.

Ovogodišnja Konferencija održana je uz pokroviteljstvo Konfederacije evropskih bezbednosnih službi COESS-a i Ministarstva unutrašnjih poslova RH, a uz pomoć ESSA – The International Security Association, European Certification Body (ECB), HUMS-a-Hrvatskog udruženja menadžera bezbednosti, Bosch sigurnosni sistemi, Hikvision i Komteh.

Na poziv organizatora Konferencije, na pomenutom skupu u ime Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti prisustvovao je prof. Dragan Trivan, predsednik SAMKB.

Konferencija je organizovana sa ciljem unapređenja i razmene znanja i najboljih praksi u delatnosti privatne zaštite na nivou EU.

U fokusu Konferencije bile su sledeće teme: novi sigurnosni izazovi za EU; nova Security Agenda EU; nove sigurnosne kompanije – novi modeli integracija usluga i tehnologija; predstavljanje novih tehnologija kao odgovor na nove sigurnosne izazove; testiranja i standardi sigurnosne opreme; dronovi – novi bezbednosni izazovi; inovacijama i integracijama do daljeg razvoja i održivosti u bezbednosti i novi trendovi u videonadzoru i dalji razvoj partnerstva u privatnoj zaštiti.

Ovogodišnji skup ujedno je bila dobra prilika koja je omogućila umrežavanja i neposrednu komunikaciju pružaoca usluga, korisnika usluga u području privatne zaštite, stručnjaka i drugih zainteresovanih institucija i pojedinaca.

Medijski partneri konferencije bili su: časopisa Zaštita, magazina AS ADRIA, Best Banking i portal Svijet sigurnosti.

Obrada i zaštita podataka kao bitan segment korporacijske zaštite

19. feb 2016.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti u saradnji sa Privrednom komorom Beograda i Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti u Beogradu, 19. februara 2016. realizovala je jednodnevnu edukaciju na temu ’’Zaštita podataka kao segmenta korporativne bezbednosti’’.

Pomenuti seminar bio je namenjen izvršnom menadžmentu, menadžerima i rukovodiocima službi korporativne bezbednosti, rukovodiocima službi pravnog sektora/službe, odnosno svima koji su na bilo koji način povezani sa bezbednosnim poslovima u kompanijama i ostalim organizacijama.

Kroz predavanja, diskusiju i radionicu, ukazano je na značaj razvoja metoda zaštite podataka u različitim korporativnim okruženjima, u cilju ispunjavanja zakonskih obaveza i zaštite integriteta, kredibiliteta i poslovanja privrednih subjekata. Obrada i zaštita podataka kao ključ bezbednosti preduzeća se odnosi pre svega na rad sa podacima o ličnosti, poslovnoj tajni i tajnim podacima.

Bezbednosni rizici u savremenom poslovanju mogu biti rizik od protivpravnog delovanja eksternih, internih i mešovitih subjekata. Kategorije rizika u obradi i zaštiti podataka su rizik od pravne neusaglašenosti – pravna odgovornost; rizik od neadekvatne eksterne regulative i rizik od neadekvatne unutrašnje regulative – nepostojanje pravne zaštite.

Strategije postupanja sa rizicima možemo pristupiti ignorisanjem (minimalan značaj ili nepostojanje mehanizama za uticanje na rizik); transferisanjem (osiguranjem, promenom ugovornih klauzula) i umanjivanjem (postupanjem shodno zahtevima pravnih normi, izmenom/dopunom postojećih unutrašnjih akata ili izradom novih).

Seminar je imao za cilj da podigne nivo bezbednosne kulture u oblasti obrade i zaštite podataka, sticanje znanja o normativnim, organizacionim i drugim merama korporativne zaštite, kao i upoznavanje sa heterogenim izvorima i vrstama ugrožavanja bezbednosti informacija.

Scroll to Top