2017.

SKUPOVI, DOGAĐAJI, AKTIVNOSTI SAMKB U 2017.

Održana redovna Skupština SAMKB na Beogradskom sajmu tokom Sajma ISEC 2017

06. okt 2017.

Na Beogradskom sajmu , 4.oktobra 2017. tokom trajanja Sajma ISEC 2017 –Pametni i sigurni gradovi, održana je 4.sednica Skupštine Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednost (SAMKB). Članovi Asocijacije razmatrali su o Izveštaj o radu za 2016.godinu kao i o programu rada za 2017.godinu. Ujedno, razmatran je i izveštaj o materijalnom finansijskom poslovanju Asocijacije i predlog Finansijskog plana SAMKB za 2017.godinu.

Članovi SAMKB izrazili su zadovoljstvo sprovedenim aktivnostima tokom 2016.godine i istakli da u narednom periodu očekuju nastavak aktivnosti Asocijacije kao i da postojeći članovi SAMKB imaju obavezu na proširenju članstva, kao i da buduće aktivnosti na pravi način ukažu na potrebu korporativne bezbednosti u kompanijama i neophodnosti u uspostavljanju menadžera korporativne bezbednosti u istim.

Predsednik Asocijacije prof Trivan upoznao je prisutne članove SAMKB o prepoznavanju i uključivanju Asocijicije u Radnu grupu Ministarstva unutrašnjih poslova R.Srbije prilikom izrade Nacrta Zakona o kritičnoj infrastrukturi, imajući u vidu da ođređeni broj članova SAMKB dolazi iz kompanija na koje će se buduće zakonodavno rešenje u ovoj oblasti odnositi.

Podržan je predlog da se tokom naredne godine u aprilu održi 5.Međunarodna konferencija o korprorativnoj bezbednosti u Srbiji, čiji bi organizatori bili SAMKB u saradnji sa partnerskim organizacijama iz regiona. Ova konferencija bi bila odlična prilika da SAMKB dodeli i tradicionalne godišnje nagrade Asocijacije.

Nakon održane sednice Skupštine članovi Asocijacije bili su pozvani da učestvuju na panelima tokom pratećeg dela Sajma, a nakon završetka Skupštine i panela upriličen je zajednički ručak i druženje članova Asocijicaije.

SAMKB će nastojati da i u narednoj godini kroz realizaciju skupova, edukacija i ostalih događaja promoviše strukovnu Asocijaciju menadžera bezbednosti u privredi i društvu, sa zadatkom okupljanja novih članova koji bi mogli doprineti polularizaciji oblasti korporativne bezbednosti, procene, analize i upravljanja rizicima.

SAMKB organizovala dva panela u okviru pratećeg programa sajma iSEC - Pametni i sigurni gradovi Bezbednost bi morala biti osnovna karakteristika pametnih gradova

05. okt 2017.

Kao i prošlih godina i ove godine SAMKB je  uzela aktivno učešće u pratećem delu Sajma  ISEC 2017 na Beogradskom sajmu u okviru Konferencijskog programa programa Sajma, gde se predstavila  kroz učešće u dva panela.

Prvog dana Sajma – pametni i sigurni gradovi posetioci su imali  priliku da prisustvuju i učestvuju u stručnom pratećem programu izuzetno visokog nivoa.

Asocijacija se predstavila sa svojim gostima iz regiona u dva panela:  Primena pametnih tehnologija u funkciji bezbednosti urbanih sredina i uticaj primene Zakona o privatnom obezbeđenju na bezbednost urbanih sredina. Moderatori su bili predsednik Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, prof. dr Dragan Trivan i predsednik Odbora Udruženja za privatno obezbeđenje i ostale uslužne delatnosti Privredne komore Srbije, Đorđe Vučinić.

U pomenuta dva panela učestvovali su predstavnici  Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, istaknuti stručnjaci iz oblasti privatne i javne bezbednosti iz celog regiona, Ministarstva unutrašnjih poslova Sektor za analitiku telekominikacione i informacione  tehnologije, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija,  Udruženja za privatno obezbeđenje i usluge PKS, instituti za upravljanje rizicima i standardizaciju, predstavnici gradova, kompanija, instituta i drugi.

Stručnjaci iz regiona saglasni su da je primena pametnih tehnologija neophodna za uspešno funkcionisanje i bezbednost urbanih sredina. Ipak, treba naglasiti da pametne tehnologije mogu da nam pomognu, ali da ne smemo dozvoliti da se one okrenu protiv nas. Upravo zbog toga je bezbednost pametnih gradova od ključnog značaja.

Gost iz Hrvatke, predstavnik kompanije „Assa Abloy” Dejan Šobić, rekao je da je Zagreb kao posebno značajno prepoznao pitanje automatizacije i poboljšanja prometa sa ciljem smanjenja gužvi i saobraćajnih nesreća, kao i pitanje implementacije video nadzora. Naveo je da ima mnogo novih tehnologija koje bi trebalo primeniti, ali da je bitno odrediti šta je primereno za koji grad, ali i za koje područje grada.

Prof. dr Denis Čaleta iz Slovenije napomenuo je da je budućnost takva da će informaciono-komunikaciona tehnologija samo biti još zastupljenija u našim životima. Industrija implementira informaciona rešenja u naše živote, i olakšava komunalne delatnosti, transposrt, i sve ostale oblasti koje su bitne za svakodnevno funkcionisanje. Ne smemo zaboraviti bezbednosni aspekt pametnih gradova, koji je posebno bitan. Zamislite kako bi teško funkcionisao jedan dan u Beogradu, kada ne bi bilo struje!? U Sloveniji već postoji dosta rešenja koja su u vezi sa pametnim gradovima i zaštitom kritične infrastrukture, naveo  prof. Čaleta iz Instituta za bezbednosne studije iz Ljubljane. On je ukazao da ka pametnim gradovima treba ići opreznim koracima, i da se više nego do sada mora razmišljati o bezbednosti.

Pomoćnik načelnika za telekomunikacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Milan Gligorijević, rekao je da je MUP među prvima prepoznao svoju ulogu u postavljanju temelja pametnog grada.Nakon temeljne analize komunikacionog dela i dela video nadzora, do kraja godine ćemo realizovati prvu fazu pokrivanja grada Beograda video nadzorom sa oko 107 kamera. Sve one će podržavati analitičke alate u funkciji bezbednosti istakao je Gligorijević.

Načelnik CERT-a (Computer Emergency Response Team) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Nebojša Jokić, podsetio je da CERT čini tim ljudi koji reaguju kada dođe do incidenta u određenom informacionom sistemu, i pomažu u vraćanju sistema u normalno stanje. Jokić je naglasio da pametne tehnologije mogu da nam pomognu, ali da ne smemo dozvoliti da se one okrenu protiv nas. Upravo zbog toga je bezbednost posebno bitna.

Mr Miran Vršec iz Slovenije je takođe podelio iskustva iz Ljubljane, kada je reč o pametnim, ali pre svega sigurnim gradovima.

U II panelu bilo je reči o Uticaju  primene Zakona o privatnom obezbeđenju na bezbednost urbanih sredina gde je bilo reči o neophodnosti da se ukaže na razliku između privatne i urbane bezbednosti.

Tema bezbednosti javnih urbanih prostora aktuelna je na globalnom nivou, kroz prisutnu i čestu preokupaciju merama prevencije u suzbijanju efekata urbanog nasilja i terorizma, dok se lični osećaj bezbednosti nalazi na samom vrhu liste zahteva kada se radi o proceni kvaliteta urbanog života i konkuretnosti među gradovima i naseljima.

Na ovom panelu pored predstavnika Udruženja za privatno obezbeđenje i ostale uslužne delatnosti PKS učešće su uzeli u predstavnici Ministrastva unutrašnjih poslova  R.Srbije  Uprava policije-Odeljenje za praćenje i nadzor poslova privatnog obezbeđenja i detektivske  delatnosti,Kriminalističko-policijske akademije, predstavnici gradova regiona i Instituta za standardizaciju.

SAMKB na sajmu iSEC – Pametni i sigurni gradovi

04. okt 2017.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti je i ove godine bila prisutna na Sajmu bezbednosti, a ovoga puta zajedno sa Portalom SecuritySEE uzela učešće na zajedničkom štandu tokom nedavno završenog sajma bezbednosti iSEC- Pametni i sigurni gradovi.

Osim iSEC-a, na Beogradskom sajmu su istovremeno održane još dve manifestacije: 13.

Međunarodni sajam energetike i 14. Međunarodni sajam zaštite životne sredine Međunarodni sajma bezbednosti – Pametni i sigurni gradovi , pod pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, održan je u periodu od 04. do 06. oktobra 2017. godine na Beogradskom sajmu.

Međunarodni sajam pametnih tehnologija – Pametni i sigurni gradovi – iSEC, regionalno je poznat i priznat kao Sajam bezbednosti. Na njemu se stručnoj i široj javnosti predstavile visoke tehnologije u funkciji javne i privatne bezbednosti, a od ove godine Sajam je obuhvatio i bezbednosti i visoke tehnologije u funkciji svih ostalih urbanih servisa – Pametnih gradova.

U skladu sa centralnom idejom manifestacije, najviše se govorilo o pametnim tehnologijama u funkciji javne i privatne bezbednosti i mogućnostima njihove upotrebe,

Ovako projektovana pametna tehnološka rešenja koriste se u mnogim oblastima: javnoj bezbednosti; bezbednosti imovine, lica i poslovanja; bezbednosti i upravljanju kritičnom infrastrukturom, korporativnoj bezbednosti; upravljanju saobraćajem, zdravstvom, školstvom, transportom i pametnim zgradama. Različiti oblici nadzora bitni su i u trgovini, bankarstvu, elektronskoj upravi, hotelijerstvu, socijalnim mrežama.

Na Sajmu su se predstavile brojne domaće i strane kompanije, odnosno: proizvođači, projektanti, montažeri, distributeri i strukovna udruženja.

Asocijacija je bila jedan od organizatora dva panela u okviru Konferencijskog programa Sajma, gde su svoje stručne stavove izneli predstavnici Srpske asocijacije menadžera bezbednosti, MUP-a, Privredne komore Srbije, predastavnici partnerskih udruženja menadžera korporativne bezbednosti iz regiona Slovenije i Hravtske, kao i predstavnici kompanija i javnih preduzeća.

Predstavnici SAMKB govorili su na panelima o Primeni pametnih tehnologija u funkciji bezbednosti urbanih sredina, kao i o Uticaju primene Zakona o privatno obezbeđenju na bezbednost urbanih sredina. Analiziralo se stanje, potrebe, kao i rizici u oblasti korporativne bezbednosti sa apekata pametnih i sigurnih gradova.

Scroll to Top