2019.

SKUPOVI, DOGAĐAJI, AKTIVNOSTI SAMKB U 2019.

Održana 7. Međunarodna stručna konferencija SAMKB i 1. Međunarodna stručna konferencija menadžera korporativne bezbednosti JI Evrope

10. okt 2019.

NAVAK trening centar u Subotištu

Piše – Mara Dragić, a&s Adria

Skup na kojem su razmenjena iskustva i prezentovani primeri dobre prakse okupio je menadžere korporativne bezbjednosti iz javnog i privatnog sektora Srbije i zemalja regiona. Domaćin konferencije, predsednik SAMKB-a Prof.dr Dragan Trivan u uvodnom delu se osvrnuo na važnost regionalnog povezivanja struke kroz osnivanje SEECSA-e (Southeast Europe Corporate Security Association), koju čine udruženja iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Severne Makedonije, sa sedištem u Zagrebu. Upravo će prof. Trivan predsedavati tom krovnom asocijacijom do sledeće godine, kada će ga zameniti Alen Ostojić iz Hrvatske udruge menadžera sigurnosti. U Subotištu su prisustvovali i Prof.dr Denis Čaleta, predsednik slovenačkog Instituta za korporativne studije, te Prof.dr Atanas Kozarev, predsednik Asocijacije za korporativnu bezbednost, vladavinu prava i ljudska prava “Menadžer korporativne bezbednosti”.

Ključ u edukaciji i saradnji
Bolja edukacija je akcenat koji se provlačio u svim diskusijama na konferenciji. Prof. Čaleta navodi da je korporativna bezbednost u Sloveniji u procesu zaokreta te da bi njihova pažnja trebalo da bude usmerena na informacionu bezbednost, s kojom menadžeri još nisu spremni da se suoče. Zato predlaže bolju edukaciju:“Slovenski ICS postao je okosnica države u pogledu procene rizika. Formirali smo Odbor za korporativnu sigurnost, u koji su uključeni direktori kompanija i predstavnici državnih organa, gde međusobno razmenjujemo operativne informacije, sagledavamo javno-privatne procese kako bismo postigli viši nivo saradnje”, naveo je prof.Čaleta, predsednik ICS. Napomenuo je da su Sloveniji kao članici EU-a dostupni evropski projekti i članovi Instituta će u tom smislu imati ulogu ambasadora, zajedno s ostalim članicama SEECSA-e. Za svaku državu su bitni projekti vezani za kritičnu infrastrukturu, kao i izrada metodologije procene rizika. “U Sloveniji su svesni da je potrebno iskoristiti struku kako bi pomogla državi u segmentima kritične infrastrukture, ali još nismo došli do kraja puta. Nismo zadovoljni jer je potrebno da idemo napred i budemo jači. Uprave kompanija i vlasnici firmi trebaju biti naši sagovornici”, zaključio je Čaleta.

Sertifikovanje menadžera bezbednosti
Alen Delić, potpredsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, takođe je akcenat stavio na edukaciju jer se svet suočava sa brzim promenama i poslovanjem, pri čemu sigurnost kompanije utiče i na sigurnost države. Hrvatska je, prema njegovim rečima, suočena i s promenom regulative zbog usklađivanja zakonodavstva s evropskim. Prisutnima je preneo iskustva sprovođenja programa stručnog usavršavanja prve generacije polaznika za certifikate menadžera korporativne bezbjednosti. Program u trajanju 95 nastavnih časova nudi znanja iz osam modula: korporativne bezbednosti, arhitekture korporativne bezbednosti, upravljanja rizicima, upravljačke funkcije menadžera korporativne bezbednosti, kriznog menadžmenta, upravljanja devijantnim ponašanjem na radnom mestu i internih korporativnih istraga, poslovno-obaveštajne delatnosti, informacione i sajber bezbednosti, kao i upravljanja i mentorstva u korporativnoj bezbednosti. Poželjno je da su kandidati visokoobrazovani, da imaju najmanje pet godina radnog iskustva na upravljačkim pozicijama, da nisu kažnjavani i da poseduju izjavu menadžera korporativne bezbjednosti.

Iskustva iz Severne Makedonije
“Ekonomska bezbednost može da utiče na investicione trendove države, a svest vlasnika kompanija i korporacija za potrebom menadžera korporativne bezbednosti kod nas gotovo i ne postoji”, preneo je prof. Dr Atanas Kozarev iskustva iz Severne Makedonije. Kako je objasnio, direktori misle da menadžeri bezbednosti istovremeno obavljaju i dužnost policajca u kompanijama, što je pogrešno jer oni nisu policajci, već teoretski i praktično obučene osobe spremne da garantuju integralnu bezbednost korporacija, detektuju oblike ugrožavanja bezbednosti i ponude procenu rizika korporacija. Zato je predložio veće ulaganje u razvoj korporativne bezbednosti u Severnoj Makedoniji kako za akreditovanje novih studijskih programa tako i za jaču promociju funkcije specijaliste korporativne bezbednosti. Smatra da je potreban veći akcenat na sprovođenju sajber kulture i prepoznavanja novih pretnji kako bi se na te izazove adekvatno odgovorilo.

Dodeljene godišnje nagrade SAMKB
Za vreme konferencije dodeljene su nagrade SAMKB-a za 2018/19. godinu u kategorijama: najbolja kompanija, najbolji menadžer i najbolja knjiga u oblasti korporativne bezbednosti. Zahvalnice kompanijama koje su pomogle realizaciju ovog skupa uručne su predstavnicima kompanijama: CP Security, Master team i Reisswolf Serbia.

Plakete kompanijama za izuzetan doprinos podršci i realizaciji 7.Međunarodne konferencije “Dani Korporativne bezbednosti 2019“ i razvoju korporativne bezbednosti u Republici Srbiji za 2018/2019.godinu primili su predstavnici kompanija, kao i Dahua Technology  i ASSA ABLOY.

Godišnja nagrada za najbolju knjigu pripala je knjizi “Koncepti kriznog upravljanja i kritične infrastrukture” autora Branka Mihaljevića i Alena Ostojića;

Godišnja nagrada za najbolju kompaniju za ostvarene rezultate i razvoj u oblasti korporativne bezbednosti u 2018/2019.godini proglašena je kompanija je JT International a.d. Senta zato što “primenjuje najbolja rešenja, sprečava hakerske napade i ilegalne fizičke upade”;

G-din Mladenu Alviroviću iz SAT Media Grupe uručena je godišnja nagrada najbolji menadžer korporativne bezbednosti  za 2018/2019.godine.

Alen Delić, vodeći konsultant za informacionu i sajber bezbednost u Divertu, održao je prezentaciju “Socijalni inženjering u zaštiti korporativne sigurnosti”. Socijalni inženjering čini više od 70 posto načina kako se prvi put ulazi u neke kompanije, bilo da se pređe rampa, ubaci USB ili pošalje neki problematični e-mail. U Hrvatskoj se, kaže, propisi i zakoni usklađuju sa zakonodavstvom EU, ali u oblasti informacione bezbednosti nikakvo zakonodavstvo ne može da pomogne. “Mehanizmi načina rada jednaki su gde god da se nalazimo, u SAD-u ili EU-u. U Hrvatskoj su najsigurniji finansijski sektori koji su regulisani, pa slede telekomi. To pokazuje da regulativa tera ljude da nešto naprave. Ona mora imati nadzor i kaznu, bez toga nema ništa”, predlaže Delić.

Od prošle godine u Hrvatskoj je na snazi primena Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka i načinu njihovog korišćenja. “Kazne za GDPR su relativne: dva milion evra ili četiri posto. Hrvatska još nije izrekla nijednu kaznu. Mislim da će nam novi talas stići kada neko izrekne prvu kaznu i onda ćemo imati više problema s primenom te uredbe. Velike kompanije već su uskladile poslovanje s tim, ali to je kontinuirani proces”, navodi Delić. Kada je reč o korporativnoj bezbednosti, on napominje da znanja ima dovoljno, ali ne i ljudi, a mere se razmenjuju veoma brzo. “Sajber napadači su uvek korak ispred odbrane”, kaže on i dodaje: “Stalno govorimo o proaktivnoj odbrani. Stvari se mogu popraviti tako da korporacije rade više na tome, posebno one koje uopšte nemaju korporativnu sigurnost.”

Kompaniji JT International a.d. Senta, koja se bavi proizvodnjom i preradom duvana i cigareta, veoma je bitna saradnja javnog i privatnog sektora bezbednosti jer privatni mora da radi, a javni ima ograničene resurse, kaže Zoran Đokić, direktor Sektora korporativne bezbjednosti u tom preduzeću. Reč je o akciznoj robi, veoma atraktivnoj za kriminalce, koju je lako plasirati u nelegalne tokove, gde se stvaraju novi profiti.

“Policija, carine, poreska policija i inspekcijske službe imaju i druge prioritete kao što su borba protiv organizovanog kriminala i terorizma, briga o stanju javne bezbednosti i suzbijanje ozbiljnih krivičnih dela, a da bi uspešno mogli da se nose protiv onih pojava koje muče kompanije poput naše, morali bi da angažuju velike ljudske i materijalne resurse”, kaže Đokić navodeći da je zbog toga osmišljen projekat kojim njegov sektor bezbednosti sarađuje s javnom bezbednošću i snabdeva ih relevantnim informacijama o nelegalnim zasadima duvana u Srbiji. “U naš projekat smo uključili poslednju reč tehnike i satelitske snimke proizvodnih područja duvana u Srbiji. Naši eksperti analiziraju te snimke, koji funkcionišu po sistemu odbijanja svetlosti, koja je specifična za hlorofil biljke duvana i tako identifikujemo sve zasade”, naglašava Đokić.

Javni sektor im pomaže da dobiju mapu digitalnih katastara nepokretnosti, tako da je moguće identifikovati svaku parcelu na kojoj je zasađen duvan. Pošto je duvan akcizna roba, gde postoji sistem licenciranja i njegovom proizvodnjom mogu da se bave poljoprivrednici koji imaju zaključen kooperativni ugovor sa licenciranim organizatorima proizvodnje, lako se uporedi baza podataka registrovanih ugovora sa situacijom na terenu. “Sve što nije registrovano postaje sumnjivo i nelegalno i o tome obaveštavamo predstavnike državnih organa, a fitoinspekcija potom po ovlašćenju uništava nelegalne zasade”, kaže Đokić. Time se, smatra on, postiže fantastičan preventivni i represivni efekat i u značajnoj meri čuvaju resursi državnih organa: ljudski, vremenski i materijalni.

Nakon prvog dela konferencije u drugom delu Konferecnije učesnima se skupa kroz Workshop-ve predstavile su se kompanije Dahua Technology i ASSA ABLOY sa ciljem da upoznaju učesnike sa svojim sistemima i rešenjima za bezbedno poslovanje. Isto tako, domaćin ovogodišnje Konferencije SAMKB predstavnici NAVAK-a Trening centra su sproveli i ukazali na trening bezbedne vožnje sa kojim se možemo susresti i u realnim uslovima.

Saznajemo: SEECSA pokreće projekt sertificiranja menadžera korporativne bezbednosti

14. mar 2019.

Na marginama 10. Međunarodne konferencije “Dani korporativne sigurnosti 2019”, u Brdu kod Kranja sastali su se nacionalni predsednici menadžera bezbednosti Slovenije, Hrvatske, Srbije i Severne Makedonije, koji čine Upravni odbor Asocijacije menadžera korporativne bezbednosti JI Evrope (SEECSA).

Kako saznajemo, SEECSA uskoro pokreće projekt Sertificiranja menadžera korporativne bezbednosti.

Reč je o projektu koji je inicirao Alen Ostojić, predsednik Hrvatske udruga menadžera sigurnosti. Ostojić je nacionalnim predsednicima dr. Denis Čaleti, dr. Draganu Trivanu i dr. Atanas Kozarevu, prezentirao potrebu izdavanja tzv. zlatnog standarda za menadžere korporativne bezbednosti koji upravljaju bezbednošću.

Sertifikat će priznavati sve nacionalne asocijacije, a nosilac procesa obrazovanja biće SEECSA i Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj – Business Security Academy iz Zagreba, na čijem čelu se nalazi dr.sc. Đuro Črnjak.

Program će se sastojati iz šest modula: Arhitektura korporativne bezbednosti, Upravljanje rizicima, Procesne funkcije menadžmenta bezbednosti, Interna korporativne istraživanja i poslovno obaveštajna delatnost, Informaciona i cyber bezbednost i Krizni menadžment.

Da bi polaznici stekli Sertifikat menadžera korporativne sigurnosti (CMKS), moraće će postepeno polagati modul po modul.

Edukacija će krenuti istovremeno u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu i Skopju početkom septembra. Predavači će biti isključivo ugledni menadžeri korporativne bezbednosti iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Severne Makedonije, Francuske, SR Nemačke, Izraela i SAD-a.

S obzirom da Asocijacijom SEECSA predsedava dr. Dragan Trivan, predsednik Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti, odlučeno je da će se prva konferencija menadžera korporativne bezbednosti JI Evrope, održati u Beogradu početkom oktobra.

Održana 10. Međunarodna konferencija ’’Dani korporativne bezbednosti’’ Slovenije

13. mar 2019.

U Brdu kod Kranja, u reprezentativnom Kongresnom centru Brdo od 13. do 14.marta 2019 održana je tradicionalno 10. Međunarodna konferencija ’’Dani korporativne bezbednosti’’ Slovenije, koji je okupio istaknute predstavnike privrede, politike i, naravno, profesije.

Manifestaciji je prisustvovalo više od 200 učesnika iz slovenačkog i međunarodnog okruženja. „Dani korporativne bezbednosti 2019“ organizovao je Institut za korporativne bezbednosne studije, ICS-Ljubljana i Slovensko udruženje korporativne bezbednosti.

Konferenciju je otvorio dr. Denis Čaleta, predsednik Organizacionog odbora, Alojz Kovšca, predsednik Nacionalnog veća Republike Slovenije; dr. Klemen Grošelj, državni sekretar Ministarstva odbrane R.Slovenije i gđa. Tatjana Bobnar, generalni direktor policije Republike Slovenije.

Osamdesetak menadžera korporativne sigurnosti imalo je priliku od odličnih predavača iz Slovenije, Italije , SR Nemačke i Fancuske, saznati najnovije trendove u ostvarivanju korporativne bezbednosti.

U svojim govorima gosti i predavači Konferencije su naglasili složenost bezbednosnog okruženja koje nas okružuje i postavljaju pred nama složene zahteve za upravljanje rizicima kojima smo izloženi. Bezbednost je postala dobra prednost, koja je u sadašnjoj situaciji izuzetno izložena. Posebno je naglašeno da korporativna bezbednost postaje važan proces na čelu novog razvoja slovenačke ekonomije. Ovaj događaj, međutim, predstavljapo je odličnu priliku za razmenu iskustava, dobrih praksi i, iznad svega, najnovijih saznanja o tome kako efikasno upravljati rizicima kojima je izložena naša organizacija, kompanije i okruženje. Institut za korporativne bezbednosne studije, svojim aktivnim funkcionisanjem, predstavlja prostor u kojem su organizacije i preduzeća ekonomskog i javnog okruženja aktivno uključeni, čime se jača efektivnost poslovanja u oblasti upravljanja rizicima.

Učešće u radu pomenute Konferencije na poziv kolega iz Instituta za korporativne bezbednosne studije, ICS-Ljubljana uzeli su i predstavnici Srpske asocijacija menadžera korporativne bezbednosti na čelu sa prof.dr Draganom Trivanom, predsednikom Asocijacije i mr Dejanom Pavlovićem, predsednikom Izvršnog odbora SAMKB, koji je ujedno bio i učesnik ogruglog stola na temu: ’’Kako izabrati pravu metodologiju za procenu rizika u kritičnoj infrastrukturi’’.

U uvodnom delu otvaranja Konferencije, održana je i ceremonija dodele godišnje nagrade „Slovenian Grand Security Award“, koja se dodeljuje najstaknutijim pojednicima i organizacijama u 2018.godini.

Nagrada za najboljeg menadžera korporativne bezbednosti ove godine dobio je: g. Matjaž Peklaj iz slovenačke kompanije za kontrolu letenja.

Ovogodišnju nagradu za najbezbedniju kompaniju dobila je kompanija: ’’Akrapovič dd’’.

Nagrada Grada Ljubljane za nagradu „Najbolji bezbedni grad“ dodeljena je Opštini Tržič u kategoriji „Najsigurnija opština“.

Ovaj put kompanija ’’HSI doo’’ je dobila nagradu za „najinovativnije sigurnosno rješenje“.

U kategoriji „Najbolji doprinos bezbednosti“, ovogodišnja nagrada dodeljena je časopisu Corporate Safety.

Scroll to Top